Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    locatedb - bazy nazw plików z kompresją początków

OPIS

    Ta strona podręcznika opisuje format baz danych nazw plików dla locate
    w wersji GNU.

    Bazy nazw plików zawierają listy plików, istniejących w szczególnych
    drzewach katalogów w momencie ostatniej aktualizacji baz.

    Może istnieć wiele baz danych nazw plików. Użytkownicy mogą wybrać
    bazy, które przeszukuje locate, posługując się zmienną środowiskową lub
    opcją wiersza poleceń; zobacz locate(1L). Administrator systemu może
    wybrać częstość, z jaką aktualizowane są bazy, oraz katalogi, dla
    których zawierają zapisy. Normalnie bazy nazw plików zaktualizowane są
    przez okresowe uruchamianie programu updatedb, zwykle nocą; zobacz
    updatedb(1L).

    updatedb uruchamia program o nazwie frcode kompresujący listę nazw
    plików przy użyciu front-compression [kompresji początków], redukującej
    rozmiar bazy danych 4 do 5-krotnie. Front-compression (znana również
    jako incremental encoding [kodowanie przyrostowe]) działa  według
    następujących zasad.

    Pozycje  w  bazie danych stanowią posortowaną listę (dla wygody
    użytkowników nie rozróżniającymi wielkości znaków). Ponieważ lista jest
    posortowana,  prawdopodobnie każda z jej pozycji posiada wspólny
    przedrostek (łańcuch początkowy) z pozycją poprzednią. Każda pozycja
    bazy rozpoczyna się bajtem licznika różnicy offsetu. Jest to dodatkowa
    liczba znaków przedrostka pochodzącego z poprzedniej pozycji bazy, jaka
    powinna być zastosowana ponad liczbę znaków, jakiej używa poprzednia
    pozycja w stosunku do jej z kolei poprzednika. (Licznik ten może być
    ujemny.) Po liczniku następuje ograniczona znakiem null końcówka ASCII
    -- część nazwy, która następuje po wspólnym przedrostku.

    Jeśli licznik różnicy offsetu jest większy niż możliwy do przechowania
    w pojedynczym bajcie (+/-127), to bajt posiada wartość 0x80, a licznik
    następuje w słowie dwubajtowym, z bajtem starszym jako pierwszym
    (sieciowy porządek bajtów).

    Każda baza danych rozpoczyna się od sztucznej pozycji dla pliku o
    nazwie `LOCATE02'. locate sprawdza ten zapis, by upewnić się, że plik
    bazy posiada poprawny format; ignoruje te pozycję podczas przeszukiwań.

    Bazy danych nie mogą być sklejane (łączone), nawet jeśli ze wszystkich
    baz oprócz pierwszej usunięto pierwszą (sztuczną) pozycję. Wynika to
    stąd, że licznik różnicy offsetu pierwszego wpisu pochodzącego z
    drugiej i kolejnych baz będzie nieprawidłowy.

    Istnieje również stary format bazy danych, używany przez uniksowe
    programy locate i find oraz ich wcześniejsze wydania GNU.  W celu
    utworzenia baz w starym formacie updatedb uruchamia programy o nazwach
    bigram i code. Stary format różni się od powyższego opisu w następujący
    sposób. W nowym formacie każda z pozycji zaczyna się od licznika
    różnicy offsetu i kończy się bajtem null. W starym formacie wartości
    bajtu od 0 do 28 wskazują na licznik różnicy offsetu od -14 do 14.
    Wartością bajtu wskazującą, na to że występuje po niej długi licznik
    jest 0x1e (30), nie zaś 0x80. Długie liczniki przechowywane są w
    porządku bajtów hosta, który niekoniecznie jest sieciowym porządkiem
    bajtów, oraz o rozmiarze słowa integer hosta, zwykle mającym 4 znaki.
    One także reprezentują licznik o 14 mniejszy od ich wartości. Wiersze
    bazy danych nie posiadają bajtu ogranicznika; początek następnego
    wiersza wskazywany jest jego pierwszy bajt o wartości <= 30.

    Poza tym, zamiast rozpoczynania się fikcyjną pozycją, stary format bazy
    danych  rozpoczyna się od 256 bajtowej tablicy zawierającej 128
    najczęściej występujących dwuznaków (bigram) w liście plików. Dwuznak w
    tym kontekście jest parą sąsiednich bajtów. Bajty w bazie danych
    posiadające ustawiony starszy bit są indeksami (z  wyczyszczonym
    starszym bitem) do tablicy dwuznaków. Kodowanie dwuznaków i liczniki
    różnicy offsetu powodują, że bazy te są o 20-25% mniejsze w porównaniu
    z nowym formatem. Nie są jednak czysto 8-bitowe. Każdy z bajtów nazwy
    pliku, przypadający na zakres  używany  dla  kodów  specjalnych,
    zastępowany jest w bazie przez znak zapytania, co nieprzypadkowo
    stanowi maskę powłoki dopasowującą pojedynczy znak.

PRZYKŁAD

    Dane wejściowe do frcode:
    /usr/src
    /usr/src/cmd/aardvark.c
    /usr/src/cmd/armadillo.c
    /usr/tmp/zoo

    Długość najdłuższego wspólnego przedrostka z poprzedniego zapisu:
    0 /usr/src
    8 /cmd/aardvark.c
    14 rmadillo.c
    5 tmp/zoo

    Dane wynikowe z frcode, z końcowymi znakami null zamienionymi na znaki
    nowej linii i zmianie liczby bajtów na postać drukowalną:
    0 LOCATE02
    0 /usr/src
    8 /cmd/aardvark.c
    6 rmadillo.c
    -9 tmp/zoo

    (6 = 14 - 8, a -9 = 5 - 14)

ZOBACZ TAKŻE

    find(1L), locate(1L), locatedb(5L), xargs(1L).
    Znajdowanie plików (dokumentacji Info on-line lub drukowanej)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe  tłumaczenie  pochodzi  z  nieistniejącego  już Projektu
    Tłumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic
    między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu
    lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
    strony podręcznika.

                                  LOCATEDB(5)