Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    mbox - plik zawierający wiadomości pocztowe

WPROWADZENIE

    Najpopularniejszym formatem przechowywania wiadomości pocztowych jest
    format mbox. mbox jest pojedynczym plikiem zawierającym zero lub
    więcej listów.

FORMAT WIADOMOŚCI

    List zakodowany w formacie mbox zaczyna się od linii From_, po której
    występuje ciąg linii innych niż From_ a kończy pustą linią.  Linia
    From_ oznacza dowolną linię zaczynającą się znakami F, r, o, m, spacja:

      From god@heaven.af.mil Sat Jan 3 01:05:34 1996
      Return-Path: <god@heaven.af.mil>
      Delivered-To: djb@silverton.berkeley.edu
      Date: 3 Jan 1996 01:05:34 -0000
      From: God <god@heaven.af.mil>
      To: djb@silverton.berkeley.edu (D. J. Bernstein)

      How's that mail system project coming along?

    Ostatnia linijka jest całkiem pusta (bez spacji czy tabulacji).
    Zauważ, że puste linie mogą się też pojawić w dowolnym innym miejscu
    listu.

    Linia From_ zawsze ma postać From nadkopert  data  dalsze_info.
    nadkopert jest jednym wyrazem, bez spacji czy tabulacji. Jest to zwykle
    nadawca z koperty (envelope sender) listu. data jest datą dostarczenia
    listu.  Zawiera  zawsze dokładnie 24 znaki w formacie asctime.
    dalsze_info jest opcjonalne i może zawierać dowolne informacje.

    Pomiędzy linią From_ a pustą linią jest wiadomość w formacie RFC 822 ,
    jak to opisano w qmail-header(5), podlegającą cytowaniu >From, jak
    opisano poniżej.

JAK LIST JEST DOSTARCZANY

    Oto, w jaki sposób program dopisuje list do pliku mbox.

    Najpierw tworzy linię From_ z danym nadawcą kopertowym listu i bieżącą
    datą.  Jeśli nadawca kopertowy jest pusty (tzn. jeśli jest to poczta
    odbita), to zamiast tego program używa nazwy MAILER-DAEMON.  Jeśli
    nazwa nadawcy kopertowego zawiera spacje, tabulacje lub znaki nowej
    linii, to są one zamieniane na myślniki.

    Następnie program kopiuje wiadomość, do każdej linii stosując cytowanie
    >From .  Takie postępowanie zapewnia, iż powstałe linie nie będą
    liniami From_: program poprzedza znakiem większości > wszystkie linie
    From_, >From_, >>From_, >>>From_, itd.

    Na koniec do wiadomości dopisywana jest pusta linia. Jeśli ostatnia
    linia była linią częściową [tj. nie zakończoną znakiem nowej linii -
    tłum.], to zapisywane są dwa znaki nowej linii. W przeciwnym razie -
    jeden.

JAK LIST JEST CZYTANY

    Czytnik przegląda plik mbox szukając linii From_.  Każda taka linia
    oznacza  początek  wiadomości.  Czytnik  nie  powinien  próbować
    wykorzystywać tego, że każda linia From_ (poza początkiem pliku) jest
    poprzedzana linią pustą.

    Po znalezieniu listu, czytnik wydziela z linii From_ nazwę nadawcy
    kopertowego (może być uszkodzona) i datę dostarczenia. Następnie czyta
    aż do następnej linii From_ lub do końca pliku, zależy co wystąpi
    wcześniej. Odcina ostatnią pustą linię i usuwa cytowania z linii
    >From_, >>From_ i tak dalej. Wynikiem jest wiadomość zgodna z RFC 822.

POPULARNE ODMIANY MBOX

    Istnieje wiele odmian formatu mbox.  Wariant opisany powyżej jest
    formatem mboxrd, spopularyzowanym przez Rahula Dhesi w czerwcu 1995.

    Oryginalny format mboxo cytuje tylko linie From_, nie >From_. W
    rezultacie nie sposób powiedzieć, czy

      From: djb@silverton.berkeley.edu (D. J. Bernstein)
      To: god@heaven.af.mil

      >From now through August I'll be doing beta testing.
      Thanks for your interest.

    było cytowane w oryginalnym liście.  Czytnik mboxrd zawsze usunie
    cytowanie.

    Format mboxcl przypomina mboxo, ale zawiera pole Content-Length z
    liczbą bajtów wiadomości. Format mboxcl2 jest taki jak mboxcl, ale nie
    ma żadnego cytowania >From.  Te formaty są stosowane przez programy
    przesyłające pocztę w SVR4. mboxcl2 nie może być bezpiecznie czytane
    przez czytniki mboxrd.

NIE SKONKRETYZOWANE SZCZEGÓŁY

    Istnieje wiele mechanizmów blokowania plików mbox. qmail-local zawsze
    używa flock na systemach, które go mają, w przeciwnym razie lockf.

    Data dostarczenia w linii From_ nie podaje strefy czasowej.  qmail-
    local zawsze tworzy datę dostarczenia w GMT, dzięki czemu pliki mbox
    można bezpiecznie przenosić z jednej strefy czasowej do innej.

    Jeśli mtime [czas modyfikacji] niepustego pliku mbox jest większe niż
    atime [czas dostępu], to plik zawiera nowe listy. Jeśli mtime jest
    większe niż atime, to nowa poczta została przeczytana.  Jeżeli mtime
    jest równe atime, nie da się w żaden sposób stwierdzić czy w pliku są
    nowe wiadomości, gdyż uruchomienie qmail-local zabiera dużo mniej niż
    sekundę.  Jednym z rozwiązań jest sztuczne nadawanie przez czytnik
    czasowi atime wartości mtime plus 1. Wówczas plik zawiera nowe listy
    wtedy i tylko wtedy, gdy atime jest mniejsze bądź równe mtime.

    Niektóre  czytniki  umieszczają w każdej wiadomości pole Status,
    wskazujące, które listy zostały już przeczytane.

ZOBACZ TAKŻE

    maildir(5), qmail-header(5), qmail-local(8)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie  pochodzi  z  nieistniejącego  już  Projektu
    Tłumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic
    między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu
    lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
    strony podręcznika.

                                    mbox(5)