Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    rpc - baza numerów programów rpc

SKŁADNIA

    /etc/rpc

OPIS

    Plik rpc zawiera czytelne dla użytkownika nazwy, które mogą być używane
    zamiast numerów programów RPC. Każdy wiersz zawiera  następujące
    informacje:

    nazwa serwera dla programu RPC
    numer programu RPC
    aliasy

    Elementy są rozdzielone przez dowolną liczbę znaków spacji i/lub
    tabulacji. Znak '#' określa początek komentarza; znaki od '#' do końca
    wiersza nie są interpretowane przez funkcje, które przeszukują plik.

    Oto przykład pliku /etc/rpc pochądzący z dystrybucji źródeł RPC firmy
    Sun.
    #
    # rpc 88/08/01 4.0 RPCSRC; from 1.12  88/02/07 SMI
    #
    portmapper     100000  portmap sunrpc
    rstatd       100001  rstat rstat_svc rup perfmeter
    rusersd       100002  rusers
    nfs         100003  nfsprog
    ypserv       100004  ypprog
    mountd       100005  mount showmount
    ypbind       100007
    walld        100008  rwall shutdown
    yppasswdd      100009  yppasswd
    etherstatd     100010  etherstat
    rquotad       100011  rquotaprog quota rquota
    sprayd       100012  spray
    3270_mapper     100013
    rje_mapper     100014
    selection_svc    100015  selnsvc
    database_svc    100016
    rexd        100017  rex
    alis        100018
    sched        100019
    llockmgr      100020
    nlockmgr      100021
    x25.inr       100022
    statmon       100023
    status       100024
    bootparam      100026
    ypupdated      100028  ypupdate
    keyserv       100029  keyserver
    tfsd        100037
    nsed        100038
    nsemntd       100039

PLIKI

    /etc/rpc
       baza numerów programów rpc

ZOBACZ TAKŻE

    getrpcent(3)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie  pochodzi  z  nieistniejącego  już  Projektu
    Tłumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic
    między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu
    lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
    strony podręcznika.

                 1985-09-26              RPC(5)