Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    shells - ścieżki do dozwolonych powłok zgłoszeniowych

OPIS

    /etc/shells to plik tekstowy zawierający pełne ścieżki dozwolonych
    powłok zgłoszeniowych. Pliku tego używa chsh(1), ale mogą z niego
    korzystać również inne programy.

    Trzeba wiedzieć, że są programy, które na podstawie zawartości tego
    pliku określają, czy użytkownik jest zwykłym użytkownikiem. Np. demony
    ftp tradycyjnie zabraniają dostępu użytkownikom, których powłoki nie są
    wymienione w tym pliku.

PRZYKŁAD

    /etc/shells może zawierać następujące ścieżki:

       /bin/sh
       /bin/csh

PLIKI

    /etc/shells

ZOBACZ TAKŻE

    chsh(1), getusershell(3)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie  pochodzi  z  nieistniejącego  już  Projektu
    Tłumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic
    między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu
    lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
    strony podręcznika.

                 1993-11-21             SHELLS(5)