Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    uuencode - format zakodowanego pliku uuencode

OPIS

    Pliki które produkuje uuencode(1) składają się z linii nagłówka, po
    którym następuje pewna liczba linii treści, oraz linia kończąca.
    Komenda uudecode(1) zignoruje wszelkie linie poprzedzające nagłówek lub
    następujące po linii kończącej. Linie poprzedzające nagłówek nie mogą
    oczywiście wyglądać jak nagłówek.

    Linia nagłówka odróżniana jest po pierwszych sześciu znakach, które
    brzmią begin Po słowie begin następują prawa dostępu (ósemkowo), oraz
    łańcuch będący nazwą zakodowanego pliku. Wszystkie trzy elementy linii
    nagłówkowej rozdziela spacja.

    Treść składa się z pewnej liczby linii, każdej o długości co najwyżej
    62 znaków (łącznie z końcowym znakiem nowej linii). Składają się one z
    licznika znaków, zakodowanych znaków i znaku nowej linii.  Licznik
    znaków to pojedynczy znak drukowalny reprezentujący liczbę całkowitą
    będącą ilością bajtów, jakie posiada reszta linii.  Takie liczby są
    zawsze w zakresie od 0 do 63 i można je określić odejmując znak spacji
    (40 ósemkowo) od tego znaku.

    Grupy trzybajtowe przechowywane są w czterech znakach, sześć bitów na
    znak.  Wszystkie są przesunięte o spację tak aby dać znaki drukowalne.
    Ostatnia linia może być krótsza niż zwykłe 45 bajtów.  Jeśli wielkość
    pliku nie jest wielokrotnością trzech, fakt ten można ustalić licząc
    znaki w ostatniej linii. Dodatkowe śmiecie są dołączane aby liczba
    znaków była wielokrotnością czterech.

    Treść kończona jest linią o długości zerowej. Linia ta składa się z
    jednej spacji ASCII.

    Linia kończąca składa się ze słowa end w osobnej linii.

ZOBACZ TAKŻE

    uuencode(1), uudecode(1), uusend(1), uucp(1), mail(1)

HISTORIA

    Format plików uuencode pojawił się w BSD 4.0

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie  pochodzi  z  nieistniejącego  już  Projektu
    Tłumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic
    między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu
    lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
    strony podręcznika.

                                  uuencode(5)