Provided by: deja-dup_16.0-0ubuntu1_i386 bug

NAMN

    deja-dup-preferences - sakerhetskopiera ditt data

SYNOPSIS

    deja-dup-preferences [FLAGGOR]

BESKRIVNING

    deja-dup-preferences is the preferences dialog for deja-dup(1).

FLAGGOR

    -?, --help
       Visa anvandningsinformation

    --version
       Skriver ut programnamn och version

SE "AVEN

    deja-dup(1)