Provided by: deja-dup_16.0-0ubuntu1_i386 bug

NAMN

    deja-dup - sakerhetskopiera ditt data

SYNOPSIS

    deja-dup [FLAGGOR]

    deja-dup --backup

    deja-dup --restore [FILER]

BESKRIVNING

    deja-dup  ar  en  grafisk  klient  for  duplicity(1).  Det kan
    sakerhetskopiera och aterstalla med en lokal mapp eller en fjarrserver,
    inklusive Amazon S3, saval som schemalagda sakerhetskopieringar med
    jamna mellanrum.

FLAGGOR

    -?, --help
       Visa anvandningsinformation

    --version
       Skriver ut programnamn och version

    --backup
       Immediately starts a backup

    --restore
       Aterstaller endast angivna filer

MILJ"O

    DEJA_DUP_DEBUG
       Stall in till 1 for att aktivera mer informativt utdata.
       Anvandbart for felsokning.

SE "AVEN

    duplicity(1)