Provided by: dpkg-dev_1.15.8.4ubuntu3_all bug

NAMN

    dpkg-architecture - stll in och bestm arkitektur fr paket som byggs

SYNOPS

    dpkg-architecture [flaggor] tgrd

BESKRIVNING

    dpkg-architecture innehller en funktion fr att bestmma och stlla in
    bygg- och vrdarkitekturerna fr att bygga paket.

    Byggarkitekturen bestms alltid av ett externt anrop till dpkg(1) och
    kan inte stllas in p kommandoraden.

    Du kan ange vrdarkitektur genom att ange en av, eller bda, flaggorna -a
    och -t. Frvalet bestms av ett externt anrop till gcc(1), eller r
    detsamma som byggarkitekturen varken CC eller gcc r tillgngliga. Det
    rcker att ange en av -a och -t, vrdet p den andra kommer stllas in till
    ett fungerande frval. Det r faktiskt oftast bttre att bara ange den ena
    eftersom dpkg-architecture kommer varna dig om  ditt  val  inte
    verensstmmer med frvalet.

KOMMANDON

    -l   Skriv miljvariabler, en per rad, p formatet VARIABEL=vrde. Detta
       r frvald tgrd.

    -edebianarkitektur
       Kontrollera  arkitektur  fr  likhet.  Som  standard  jmfrs
       debianarkitektur mot den aktuella Debianarkitekturen, som r vrd.
       tgrden expanderar inte jokertecken i arkitekturer. Kommandet
       avslutar med status 0 om det r en trff, 1 om det inte r en trff.

    -iarkitekturskmnster
       Kontrollera identitet p arkitekturen genom  att  expandera
       arkitekturskmnster som ett arkitekturskmnster med jokertecken,
       och jmfra med den aktuella  Debianarkitekturen.  Kommandot
       avslutas med status 0 vid trff, 1 om inte trff.

    -qvariabelnamn
       Skriv vrdet p en enkel variabel.

    -s   Visar  ett exportkommando. Detta kan anvndas fr att stta
       miljvariabler med eval.

    -u   Visar ett kommando liknande -s som fr att nollstlla alla
       variabler.

    -c kommando
       Exekvera ett kommando i en milj som har alla variabler satta
       till det bestmda vrdet.

    -L   Visa en lista ver giltiga arkitekturnamn.

    --help Visar hjlpskrm och avslutar.

    --version
       Visar version och avslutar.

FLAGGOR

    -adebianarkitektur
       Vlj Debianarkitektur.

    -tgnu-systemtyp
       Vlj GNU-systemtyp.

    -f   Vrden som stts av befintliga miljvariabler med samma namn som de
       som anvnds av skriptet anvnds (t.ex av dpkg-architecture), svida
       inte denna tvingande flagga anges. Det gr det mjligt fr
       anvndaren  att  verstyra  ett  vrde  ven om anropet till
       dpkg-architecture r begravt djupt inuti ett annat skript (till
       exempel dpkg-buildpackage(1)).

TERMINOLOGI

    byggmaskin
      Maskinen paketet byggs p.

    vrdmaskin
      Maskinen paketet byggs fr.

    Debianarkitektur
      Debianarkitekturstrngen, vilken anger binrtrdet i -s1FT-arkivet.
      Exempel: i386, sparc, hurd-i386.

    arkitekturskmnster
      Ett arkitekturskmnster r en speciell arkitekturstrng som matchar
      alla kta arkitekturer som finns i den. Den genella formen r
      <krna>-<cpu>. Exempel: linux-any, any-i386, hurd-any.

    GNU-systemtyp
      En arkitekturspecificeringsstrng bestr av tv delar, avdelade med
      bindestreck:  processor  och  system. Exempel: i386-linux-gnu,
      sparc-linux-gnu, i386-gnu, x86_64-netbsd.

VARIABLER

    Fljande variabler stts av dpkg-architecture:

    DEB_BUILD_ARCH
      Debianarkitekturen fr byggmaskinen.

    DEB_BUILD_ARCH_OS
      Debiansystemnamnet fr byggmaskinen.

    DEB_BUILD_ARCH_CPU
      Debian-processornamnet fr byggmaskinen.

    DEB_BUILD_ARCH_BITS
      Pekarstorleken fr byggmaskinen (i bitar).

    DEB_BUILD_ARCH_ENDIAN
      Endian fr byggmaskinen (little / big).

    DEB_BUILD_GNU_CPU
      CPU-delen av DEB_BUILD_GNU_TYPE.

    DEB_BUILD_GNU_SYSTEM
      Systemdelen av DEB_BUILD_GNU_TYPE.

    DEB_BUILD_GNU_TYPE
      GNU-systemtypen fr byggmaskinen.

    DEB_HOST_ARCH
      Debianarkitekturen fr vrdmaskinen.

    DEB_HOST_ARCH_OS
      Debiansystemnamnet fr vrdmaskinen.

    DEB_HOST_ARCH_CPU
      Debian-processornamnet fr vrdmaskinen.

    DEB_HOST_ARCH_BITS
      Pekarstorleken fr vrdmaskinen (i bitar).

    DEB_HOST_ARCH_ENDIAN
      Endian fr vrdmaskinen (little / big).

    DEB_HOST_GNU_CPU
      CPU-delen av DEB_HOST_GNU_TYPE.

    DEB_HOST_GNU_SYSTEM
      Systemdelen av DEB_HOST_GNU_TYPE.

    DEB_HOST_GNU_TYPE
      GNU-systemtypen fr vrdmaskinen.

DEBIAN/RULES

    Miljvariablerna som stts av dpkg-architecture snds till debian/rules
    som make-variabler (se dokumentationen fr make). Du br dock inte bero p
    dem eftersom detta frhindrar manuella anrop till skriptet. Du br
    istllet alltid initiera dem med dpkg-architecture med -q-flaggan. Hr r
    ngra exempel, vilka ven visar hur du  kan  frbttra  stdet  fr
    korskompilering i ditt paket:

    Istllet fr:

       ARCH=`dpkg --print-architecture`
       configure $(ARCH)-linux

    anvnder du fljande:

       DEB_BUILD_GNU_TYPE := $(shell dpkg-architecture -qDEB_BUILD_GNU_TYPE)
       DEB_HOST_GNU_TYPE := $(shell dpkg-architecture -qDEB_HOST_GNU_TYPE)

       configure --build=$(DEB_BUILD_GNU_TYPE) --host=$(DEB_HOST_GNU_TYPE)

    Istllet fr:

       ARCH=`dpkg --print-architecture`
       ifeq ($(ARCH),alpha)
        ...
       endif

    anvnder du:

       DEB_HOST_ARCH := $(shell dpkg-architecture -qDEB_HOST_ARCH)

       ifeq ($(DEB_HOST_ARCH),alpha)
        ...
       endif

    eller, om du bara vill testa p processor- eller OS-typ, anvnd
    variablerna DEB_HOST_ARCH_CPU eller DEB_HOST_ARCH_OS.

    Generellt rekommenderas det inte att anropa dpkg i rules-filen fr att
    hmta information om arkitekturen (svida du inte vill tillhandahlla
    baktkompatibilitet, se nedan). Speciellt gr det inte att lita p flaggan
    --print-architecture eftersom vi har Debianarkitekturer som inte r
    identiskt med namnet p processorn.

BAKTKOMPATIBILITET

    Variablerna DEB_*_ARCH_BITS och DEB_*_ARCH_ENDIAN introducerades i
    dpkg-dev 1.15.4. Om de anvnds i debian/rules mste drfr ett byggberoende
    deklareras p dpkg-dev (>= 1.15.4).

    Variablerna DEB_HOST_ARCH_CPU och DEB_HOST_ARCH_OS introduceras  i
    dpkg-dev 1.13.2. Tidigare sg debian/rules-filer oftast p innehllet i
    variablerna DEB_HOST_GNU_CPU och DEB_HOST_GNU_TYPE, vilka har kunnat
    ndra p sig.

    Om debian/rules ser p dessa variabler fr att vlja hur eller vad som
    skall kompileras br detta uppdateras till att anvnda de nya variablerna
    och vrdena. Om du vill bibehlla baktkompatibilitet med tidigare
    versioner av dpkg-dev kan du anvnda fljande kod:

       DEB_HOST_ARCH_CPU := $(shell dpkg-architecture -qDEB_HOST_ARCH_CPU 2>/dev/null)
       DEB_HOST_ARCH_OS := $(shell dpkg-architecture -qDEB_HOST_ARCH_OS 2>/dev/null)

       # Ta gammalt utdataformat frn dpkg-architecture i beaktning.
       ifeq ($(DEB_HOST_ARCH_CPU),)
        DEB_HOST_ARCH_CPU := $(shell dpkg-architecture -qDEB_HOST_GNU_CPU)
        ifeq ($(DEB_HOST_ARCH_CPU),x86_64)
         DEB_HOST_ARCH_CPU := amd64
        endif
       endif
       ifeq ($(DEB_HOST_ARCH_OS),)
        DEB_HOST_ARCH_OS := $(subst -gnu,,$(shell dpkg-architecture -qDEB_HOST_GNU_SYSTEM))
        ifeq ($(DEB_HOST_ARCH_OS),gnu)
         DEB_HOST_ARCH_OS := hurd
        endif
       endif

    Och p motsvarande stt fr DEB_BUILD_ARCH_CPU och DEB_BUILD_ARCH_OS.

    Om du fortfarande vill stda versioner av dpkg-dev som inte innehll
    dpkg-architecture fungerar fljande:

       DEB_BUILD_ARCH := $(shell dpkg --print-architecture)
       DEB_BUILD_GNU_CPU := $(patsubst hurd-%,%,$(DEB_BUILD_ARCH))
       ifeq ($(filter-out hurd-%,$(DEB_BUILD_ARCH)),)
        DEB_BUILD_GNU_SYSTEM := gnu
       else
        DEB_BUILD_GNU_SYSTEM := linux-gnu
       endif
       DEB_BUILD_GNU_TYPE=$(DEB_BUILD_GNU_CPU)-$(DEB_BUILD_GNU_SYSTEM)

       DEB_HOST_ARCH := $(DEB_BUILD_ARCH)
       DEB_HOST_GNU_CPU := $(DEB_BUILD_GNU_CPU)
       DEB_HOST_GNU_SYSTEM := $(DEB_BUILD_GNU_SYSTEM)
       DEB_HOST_GNU_TYPE := $(DEB_BUILD_GNU_TYPE)

    Lgg in en delmngd av dessa rader verst i din debian/rules-fil.
    Standardvariablerna kommer skrivas ver om dpkg-architecture anvnds.

    Du behver inte alla. Vlj en konsistent delmngd som innehller de vrden
    du  anvnder  i  rules-filen.  Om  du  till exempel bara behver
    vrd-Debianarkitekturen  rcker  det   med   "DEB_HOST_ARCH=`dpkg
    --print-architecture`" (ja, det r Debianarkitekturen p byggmaskinen,
    men kom ihg att vi bara frsker vara baktkompatibel med kompilering p
    samma plattform).

    Flaggorna -e och -i introducerades i dpkg-architecture relativt nyligen
    (sedan dpkg 1.13.13).

EXEMPEL

    dpkg-architecture godtar flaggan -a och snder den  vidare  till
    dpkg-architecture. Andra exempel:

       CC=i386-gnu-gcc dpkg-architecture -c debian/rules build

       eval `dpkg-architecture -u`

    Kontrollera om en arkitektur r samma som den nuvarande eller en given:

       dpkg-architecture -elinux-alpha

       dpkg-architecture -amips -elinux-mips

    Se om den aktuella arkitekturen eller en arkitektur som anges med -a r
    ett Linuxsystem:

       dpkg-architecture -ilinux-any

       dpkg-architecture -ai386 -ilinux-any

FILER

    Alla dessa filer mste finnas fr att dpkg-architecture mste finnas.
    Deras  placering  kan  verstyras  vid  krning  med miljvariabeln
    DPKG_DATADIR.

    /usr/share/dpkg/cputable
       Tabell ver knda processornamn och deras motsvarande GNU-namn.

    /usr/share/dpkg/ostable
       Tabell ver knda operativsystemsnamn och deras  motsvarande
       GNU-namn.

    /usr/share/dpkg/triplettable
       Tabell  ver  Debianarkitekturtripplar och deras motsvarande
       Debianarkitekturnamn.

SE VEN

    dpkg-buildpackage(1), dpkg-cross(1).

FRFATTARE

    dpkg-architecture och denna manualsida skrevs ursprungligen av Markus
    Brinkmann <brinkmd@debian.org>.

VERSTTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.