Provided by: dpkg-dev_1.15.8.4ubuntu3_all bug

NAMN

    dpkg-buildflags - returnerar byggflaggor att anvnda fr att bygga paket

SYNOPS

    dpkg-buildflags [flaggor...] kommando

BESKRIVNING

    dpkg-buildflags r ett verktyg fr att hmta kompileringsflaggor att
    anvnda fr att bygga Debianpaket.  De frvalda flaggorna anges av
    leverantren, men de kan utkas/verstyras p flera stt:

    1.   p hela systemet med /etc/dpkg/buildflags.conf;

    2.   fr     den     nuvarande     anvndaren     med
       $XDG_CONFIG_HOME/dpkg/buildflags.conf dr $XDG_CONFIG_HOME har
       standardvrdet $HOME/.config;

    3.   temporrt med miljvariabler stts (se stycket MILJ).

    Konfigurationsfilerna kan innehlla tv sorters direktiv:

    SET flagga vrde
       verstyr flaggan flagga till att ha vrdet vrde.

    APPEND flagga vrde
       Utka flaggan flagga med alternativen som anges i vrde. Ett
       blanksteg lggs till fre vrdet om flaggans nuvarande vrde inte r
       tomt.

    Konfigurationsfilerna kan innehlla kommentarer p rader som brjar med
    ett nummertecken (#). ven tomma rader ignoreras.

KOMMANDON

    --list Skriv ut listan ver flaggor som stds av den aktuella leverantren
       (en per rad). Se stycket FLAGGOR SOM STDS fr mer information om
       dem.

    --export=format
       Print to standard output shell (if format is sh) or make (if
       format is make) commands that can be used to export all the
       compilation flags in the environment. If the format value is not
       given, sh is assumed. Only compilation flags starting with an
       upper case character are included, others are assumed to not be
       suitable for the environment.

    --get flagga
       Skriv ut vrdet p flaggan p standard ut. Avslutar med 0 om
       flaggan r knd, om inte avslutar den med 1.

    --origin flagga
       Anger ursprunget till flaggan som returneras av --get. Avslutar
       med 0 om flaggan r knd, om inte avslutar med 1. Ursprunget kan
       vara ett av fljande vrden:

       vendor originalflagga satt av leverantren returneras;

       system flaggan r satt/modifierad av systemkonfigurationen;

       user  flaggan r satt/modifierad av anvndarkonfigurationen;

       env  flaggan  r  satt/modifierad  av  en  miljspecifik
           konfiguration.

    --help Visar hjlpskrm och avslutar.

    --version
       Visar version och avslutar.

FLAGGOR SOM STDS

    CFLAGS Flaggor fr C-kompilatorn. Standardvrdet som satts av leverantren
       innehller -g och den frvalda optimeringsnivn (vanligtvis -O2,
       eller -O0 om miljvariabeln DEB_BUILD_OPTIONS definierar noopt).

    CPPFLAGS
       Flaggor fr C-frprocesseraren. Frvalt vrde: tomt.

    CXXFLAGS
       Flaggor fr C++-kompilatorn. Samma som CFLAGS.

    FFLAGS Flaggor fr Fortrankompilatorn. Samma som CFLAGS.

    LDFLAGS
       Flaggor som snds till kompilatorn vid lnkning av binrer eller
       delade objekt (om lnkaren anropas direkt mste -Wl och , tas bort
       frn dessa flaggor). Standardvrde: tomt.

FILER

    /etc/dpkg/buildflags.conf
       Konfigurationsfil fr hela systemet.

    $XDG_CONFIG_HOME/dpkg/buildflags.conf               eller
    $HOME/.config/dpkg/buildflags.conf
       Anvndarens konfigurationsfil.

MILJVARIABLER

    DEB_flagga_SET
       Denna variabel kan anvndas fr att tvinga fram vrdet som
       returneras fr given flagga.

    DEB_flagga_APPEND
       Denna variabel kan anvndas fr att lgga till ytterligare flaggor
       till vrdet som returneras fr given flagga.

FRFATTARE

    Upphovsrttsskyddat 2010 Raphal Hertzog

    Detta r fri programvara; se GNU General Public License version 2 eller
    senare fr kopieringsvillkor. Det finns INGEN GARANTI.

VERSTTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.