Provided by: dpkg-dev_1.15.8.4ubuntu3_all bug

NAMN

    dpkg-buildpackage - bygg binr- eller kllkodspaket frn kllkod

SYNOPS

    dpkg-buildpackage [flaggor]

BESKRIVNING

    dpkg-buildprogram r ett program som automatiserar processen med att
    bygga ett Debianpaket. Det bestr av fljande steg:

    1. Byggmiljn frbereds genom att diverse miljvariabler stts (se MILJ)
     och anropar dpkg-source --before-build (svida inte _T eller --target
     anvnds).

    2. Byggberoenden och -konflikter kontrolleras att de uppfylls (svida
     inte -d anges).

    3. Om ett specifikt ml har valts med flaggan -T eller --target anropas
     det mlet, varp programmet avslutas. I annat fall anropas fakeroot
     debian/rules clean fr att stda byggtrdet (svida inte -nc anges).

    4. dpkg-source -b anropas fr att skapa kllkodspaketet (svida inte ett
     bygge av enbart binrer har valts med -b, -B eller -A).

    5. debian/rules build anropas, fljt av fakeroot debian/rules binrml
     (svida inte ett bygge av enbart kllkod har valts med -S). Observera
     att binrml r ett av binary (standardval, eller om -b anges),
     binary-arch (om -B anges) eller binary-indep (om -A anges).

    6. gpg anropas fr att signera .dsc-filen (om sdan finns, svida inte -us
     anges).

    7. dpkg-genchanges anropas fr att skapa en .changes-fil. Mnga av
     flaggorna till dpkg-buildpackage vidaresnds till dpkg-genchanges.

    8. gpg anropas fr att signera .changes-filen (svida inte -uc anges).

    9. Om -tc anges anropas fakeroot debian/rules clean ytterligare en gng.
     Till slut anropas dpkg-source --after-build.

FLAGGOR

    -b   Anger att enbart binra paket skall byggas, inga kllkodsfiler
       byggs och/eller distribueras. Snds vidare till dpkg-genchanges.

    -B   Anger att enbart binra paket skall byggas, begrnsat till
       arkitekturberoende paket. Snds vidare till dpkg-genchanges.

    -A   Anger att enbart binra paket skall byggas, begrnsat till
       arkitekturoberoende paket. Snds vidare till dpkg-genchanges.

    -S   Anger att enbart kllkodspaket skall byggas, inga binrpaket
       behver byggas. Snds vidare till dpkg-genchanges.

    -F   Specifies a normal full build, binary and source packages will
       be built. This is the same as the default case when no build
       option is specified.

    --target=ml
    --target ml
    -Tml
       Anropar debian/rules ml efter att ha konfigurerat byggmiljn, och
       avbryter byggprocessen eftert. Om --as-root ocks anges krs
       kommandot som root (se -r). Observera att officiella ml som mste
       kras som root inte behver flaggan.

    --as-root
       Endast meningsfull tillsammans med --target. Krver att mlet krs
       med root-behrighet.

    -si
    -sa
    -sd
    -vversion
    -Cndringsbeskrivning
    -mpaketansvarige-adress
    -epaketansvarige-adress
       Snds  vidare  utan ndringar till dpkg-genchanges. Se dess
       manualsida.

    -aarkitektur
       Ange Debianarkitekturen vi bygger fr. Arkitekturen fr maskinen
       vi  bygger  p bestms automatiskt, och r ven standard fr
       vrdmaskinen.

    -tgnu-systemtyp
       Ange GNU-systemtyp vi bygger fr. Den kan anvndas i stllet fr -a
       eller   som   ett   komplement   fr   att   verstyra
       standard-GNU-systemtypen fr Debian-mlarkitekturen.

    -jjobb Antalet jobb som tillts  att  kras  samtidigt,  motsvarar
       make(1)-flaggan  med  samma  namn. Lgger till sig sjlv i
       miljvariabeln MAKEFLAGS, vilket fr alla pfljande make-anrop att
       rva  flaggan.  Lgger  ven till flaggan parallel=jobb till
       miljvariabeln DEB_BUILD_OPTIONS, vilket gr det  mjligt  fr
       debian/rules-filer att anvnda informationen fr egna ndaml. Vrdet
       parallel=jobb i miljvariabeln DEB_BUILD_OPTIONS kommer  att
       verstyra vrdet fr -j om den flaggan ges.

    -D   Kontrollera  byggberoenden och -konflikter; avbryt om de inte
       uppfylls. Detta r standardbeteendet.

    -d   Kontrollera inte byggberoenden eller -konflikter.

    -nc  Stda inte upp byggtrdet (implicerar -b om inget annat har valts
       bland -B, -A eller -S).

    -tc  Stda kllkodstrdet (anvnder f-root-kommando debian/rules clean)
       efter att paketet har byggts.

    -rf-root-kommando
       Nr dpkg-buildpackages behver exekvera delar av byggprocessen som
       root  stter  den  kommandot  som  skall  exekveras  efter
       f-root-kommando om ett sdant har angivits. Om inte kommer
       fakeroot att anvndas som standard, om kommandot existerar.
       f-root-kommando mste brja med namnet p det faktiska kommandot
       som skall anropas samt de parametrar det skall anropas med.
       f-root-kommando kan innehlla parametrar (de mste vara avdelade
       med blanksteg) men inga skalmetatecken. f-root-kommando kan
       typiskt vara fakeroot, sudo, super eller really. su r inte
       lmpligt eftersom det krver flaggan -c fr att kra ett kommando
       och ven d kan det bara starta anvndarens skal med -c istllet fr
       att snda flaggor individuellt till kommandot som skall startas.

    -Rregelfil
       Fr att bygga ett Debianpaket krs normalt kommandot debian/rules
       med flera olika standardparametrar. Den hr flaggan gr det mjligt
       att anvnda ett annat programanrop fr att bygga paketet (det kan
       innehlla blankstegsavdelade parametrar). Den kan ven anvndas fr
       att exekvera standardregelfilen med ett annat make-program (till
       exempel genom att anvnda /usr/local/bin/make -f debian/rules som
       regelfil).

    -psigneringskommando
       Nr dpkg-buildpackage mste exekvera GPG eller PGP fr att signera
       ett  kllkodsstyrfil  (.dsc)  eller en .changes-fil kr det
       signeringskommando (det letar i PATH om s behvs) istllet fr gpg.
       signeringskommando  fr de argument gpg skulle ha ftt. Om
       signeringskommando tar kommandon enligt GPG- istllet fr PGP-stil
       mste du ge flaggan -sgpg. signeringskommando fr inte innehlla
       blanksteg eller andra skalmetatecken.

    -knyckel-id
       Ange nyckel-id att anvnda vid signering av paket.

    -us  Signera inte kllkodspaketet.

    -uc  Signera inte .changes-filen.

    -i[reguljrt-uttryck]
    -I[mnster]
    -s[nsAkurKUR]
    -z, -Z
       Snds vidare utan ndringar till dpkg-source. Se dess manualsida.

    --source-option=val
       Snd flaggan val till dpkg-source.

    --changes-option=val
       Snder flaggan val till dpkg-genchanges.

    --admindir=kat
    --admindir kat
       ndra platsen fr dpkg-databasen. Frval r /var/lib/dpkg.

    -h, --help
       Visar hjlpskrm och avslutar.

    --version
       Visar version och avslutar.

MILJVARIABLER

    ven om dpkg-buildpackage exporterar ngra variabler br inte debian/rules
    vara beroende av deras nrvaro och br istllet anvnda respektive
    grnssnitt fr att hmta de vrden som behvs.

  Variabler som stts av dpkg-architecture
    dpkg-architecture anropas med flaggorna -a och -t vidaresnda. Variabler
    som skrivs ut via dess -s-flagga integreras i byggmiljn.

  Kompileringsflaggor
    Miljvariablerna CFLAGS, CXXFLAGS, FFLAGS, CPPFLAGS och LDFLAGS stts
    till de vrden som dpkg-buildflags returnerar. Se dess manualsida fr
    ytterligare information.

PROGRAMFEL

    Det borde vara mjligt att ange blanksteg och skalmetatecken i, och
    inledande argument fr, f-root-kommando och signeringskommando.

SE VEN

    dpkg-source(1), dpkg-architecture(1), dpkg-genchanges(1), fakeroot(1),
    gpg(1).

FRFATTARE

    Upphovsrttsskyddat 1995-1996 Ian Jackson
    Upphovsrttsskyddat 2000 Wichert Akkerman
    Upphovsrttsskyddat 2007 Frank Lichtenheld
    Upphovsrttsskyddat 2008-2010 Raphal Hertzog

    Detta r fri programvara; se GNU General Public License version 2 eller
    senare fr kopieringsvillkor. Det finns INGEN GARANTI.

VERSTTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.