Provided by: dpkg-dev_1.15.8.4ubuntu3_all bug

NAMN

    dpkg-checkbuilddeps - kontrollera byggberoenden och -konflikter

SYNOPS

    dpkg-checkbuilddeps [flaggor] [kontrollfil]

BESKRIVNING

    Detta  program  kontrollerar  installerade  paket p systemet mot
    byggberoenden och -konflikter som listas i filen control. Om de inte
    uppfylls, visas de och programmet avslutas med en felstatus som inte r
    noll.

    Som standard lses debian/control, men ett alternativt kontrollfilnamn
    kan anges p kommandoraden.

FLAGGOR

    --admindir=kat
       ndra platsen fr dpkg-databasen. Frval r /var/lib/dpkg.

    -B   Ignorera   Build-Depends-Indep-rader.   Anvnd   om  inga
       arkitekturoberoende paket skall byggas.

    -d byggberoendestrng

    -c byggkonfliktstrng
       Anvnd de angivna byggberoendena/-konflikterna istllet fr de som
       str i filen debian/control.

    -h, --help
       Visar hjlpskrm och avslutar.

    --version
       Visar version och avslutar.

FRFATTARE

    Upphovsrttsskyddat 2001 Joey Hess

    Detta r fri programvara; se GNU General Public License version 2 eller
    senare fr kopieringsvillkor. Det finns INGEN GARANTI.

VERSTTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.