Provided by: dpkg_1.15.8.4ubuntu3_i386 bug

NAMN

    dpkg-deb - Debians manipuleringsverktyg fr paketarkiv (.deb)

SYNOPS

    dpkg-deb [flaggor] tgrd

BESKRIVNING

    dpkg-deb  packar,  packar  upp och tillhandahller information om
    Debianarkiv.

    Anvnd dpkg fr att installera och ta bort paket frn ditt system.

    Du kan ven starta dpkg-deb genom att anropa dpkg med de flaggor du vill
    snda till dpkg-deb. dpkg kommer upptcka att du ville t dpkg-deb och kr
    det t dig.

KOMMANDON

    -b, --build katalog [arkiv|katalog]
       Skapar ett Debianarkiv frn filsystemstrdet som lagras i katalog.
       katalog mste innehlla underkatalogen DEBIAN, vilken innehller
       styrinformationsfiler ssom sjlv styrfilen control. Katalogen
       kommer inte att visas i binrpaketets filsystemsarkiv, utan
       istllet   kommer   filerna   lggas   i   binrpaketets
       styrinformationsomrde.

       Svida  du  inte  anger --nocheck kommer dpkg-deb att lsa
       DEBIAN/control och tolka den. Den kommer leta efter syntaxfel
       och andra problem, och visa namnet p det binrpaket som byggs.
       dpkg-deb kommer ven att kontrollera behrigheten p paketskripten
       och andra filer som hittas i styrinformationskatalogen DEBIAN.

       Om inget arkiv anges kommer dpkg-deb skriva paketet till filen
       katalog.deb.

       Om arkivet som skall skapas redan finns kommer det skrivas ver.

       Om den andra argumentet r en katalog kommer dpkg-deb skriva till
       filen paket_version_arkitektur.deb, eller paket_version.deb om
       det inte finns ngot Architecture-flt i styrfilen control. Nr en
       mlkatalog anges, istllet fr en fil, kan inte flaggan --nocheck
       anvndas (eftersom dpkg-deb mste lsa och tolka paketets styrfil
       control fr att ta reda p vilket filnamn som skall anvndas).

    -I, --info arkiv [control-filnamn ...]
       Tillhandahller information om ett binrt paketarkiv.

       Om inga control-filnamn anges kommer  det  att  visa  en
       sammanfattning av innehllet i paketet tillsammans med dess
       styrfil.

       Om ett eller flera control-filnamn anges kommer dpkg-deb att
       skriva ut dem i den ordning de anges. Om ngra av komponenterna
       inte fanns kommer ett felmeddelande fr vart och ett skrivas ut p
       standard fel, och programmet avslutar med felstatus 2.

    -W, --show arkiv
       Ger information om ett binrt paketarkiv i det format som anges
       med flaggan --showformat. Det frvalda formatet visar paketets
       namn och version p en rad, avdelade med tabulatortecken.

    -f, --field arkiv [control-fltnamn ...]
       Extraherar styrfilsinformation frn ett binrt paketarkiv.

       Om du inte anger ngra styrfilflt visas hela styrfilen.

       Om ngra anges kommer dpkg-deb att visa deras innehll, i den
       ordning de frekommer i styrfilen. Om mer n ett styrfilsflt anges
       kommer dpkg-deb visa varje med ett inledande fltnamn (och ett
       kolon och mellanrum).

       Inga felmeddelande rapporteras fr flt som efterfrgas men inte
       hittas.

    -c, --contents arkiv
       Visar innehller i filsystemstrdsarkivsdelen av paketarkivet. Det
       visas fr nrvarande i det format som genereras av tars pratsamma
       visning.

    -x|--extract arkivkatalog
       Extraherar filsystemstrdet frn ett paketarkiv till den angivna
       katalogen.

       Observera att en extrahering av ett paket till rotkatalogen inte
       resulterar  i en korrekt installation! Anvnd dpkg fr att
       installera paket.

       katalog (men inte dess frldrar) kommer skapas om ndvndigt, och
       dess behrighet kommer att ndras till att motsvara innehllet i
       paketet.

    -C|--vextract arkivkatalog
       r som --extract (-x) men visar en lista ver filer som extraheras
       under tiden.

    --fsys-tarfile arkiv
       Extraherar filsystemstrdsdata frn ett binrt paket och snder det
       till standard ut i tar-format. Tillsammans med tar(1) kan det
       anvndas fr att hmta ut en enskild fil frn ett paketarkiv.

    -e, --control arkiv [katalog]
       Extraherar styrinformationsfilerna frn paketarkivet till den
       angivna katalogen.

       Om ingen katalog anges kommer en underkatalog vid namn DEBIAN i
       den aktuella katalogen att anvndas.

       Mlkatalogen (men inte dess frldrar) kommer att skapas om
       ndvndigt.

    -h, --help
       Visar hjlpskrm och avslutar.

    --version
       Visar version och avslutar.

FLAGGOR

    --showformat=format
       Flaggan anvnds fr att ange formatet p utdata som skapas av
       --show. Formatet r en strng som matas ut fr varje paket i
       listan.

       Strngen kan referera till statusflt p formen "${field-name}", en
       frteckning ver giltiga flt kan enkelt skapas genom att anvnda -I
       p samma paket. En fullstndig frklaring av formateringsflaggorna
       (inklusive  ersttningssekvenser  och flttabulering) finns i
       frklaringen fr flaggan --showformat i dpkg-query(1).

       Frvalet fr fltet r "${Package}\t${Version}\n".

    -zkomprimeringsniv
       Ange  vilken  komprimeringsniv  som  skall  sndas  till
       komprimeringsprogrammet nr ett paket byggs.

    -Zkomprimeringstyp
       Ange vilken komprimeringstyp som skall anvndas nr ett paket
       byggs. Tilltna vrden r gzip, xz, bzip2, lzma och none (frval r
       gzip).

    --new Frskrar att dpkg-deb bygger ett arkiv i "nytt" format. Detta r
       frval.

    --old Tvingar dpkg-deb att bygga ett arkiv i "gammalt" format. Det
       gamla arkivformatet r mer svrtolkat av icke-Debianverktyg och r
       nu utgnget; dess enda anvndningsomrde r fr att bygga paket som
       skall tolkas av versioner av dpkg ldre n 0.93.76 (september
       1995), vilka endast slpptes som i386-a.out.

    --nocheck
       Frhindrar dpkg-deb --build s normala tester p det freslagna
       innehllet i arkivet. Du kan bygga vilket arkiv du n vill,
       oavsett hur trasigt, p det hr stt.

    -D, --debug
       Aktiverar felskningsutdata. Denna r inte speciellt intressant.

MILJVARIABLER

    TMPDIR Om satt s kommer dpkg-deb att anvnda det som katalogen dr
       temporra filer och kataloger skapas.

PROGRAMFEL

    dpkg-deb -I paket1.deb paket2.deb gr fel.

    Det finns inte ngon autentisering av .deb-filer. Faktiskt finns det
    inte ens ngon enkel kontrollsumma. (Verktyg som arbetar p en hgre niv,
    som APT, stder autentisering av .deb-paket som hmtas frn ett givet
    arkiv, och de flesta paket har nu fr tiden en md5sum-kontrollfil som
    skapas av debian/rules. Filen stds dock inte direkt av lgnivverktygen.)

    Frsk inte anvnda bara dpkg-deb fr att installera programvara! Du mste
    anvnda normala dpkg fr att se till att alla filer lggs p korrekt plats
    och att paketets skript krs och dess status och innehll sparas.

SE VEN

    deb(5), deb-control(5), dpkg(1), dselect(1).

FRFATTARE

    Upphovsrttsskyddat 1995-1996 Ian Jackson

    Detta r fri programvara; se GNU General Public License version 2 eller
    senare fr kopieringsvillkor. Det finns INGEN GARANTI.

VERSTTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.