Provided by: dpkg-dev_1.15.8.4ubuntu3_all bug

NAMN

    dpkg-genchanges - skapa .changes-filer fr Debian

SYNOPS

    dpkg-genchanges [flaggor]

BESKRIVNING

    dpkg-genchanges  lser  information  frn  ett  uppackat och byggt
    Debiankllkodstrd och frn de filer det har genererat, och genererar en
    styrfil fr insndning till Debian (.changes-fil).

FLAGGOR

    -b, -B, -A
       Detta r ett rent binrbygge (inga kllkodsfiler skall inkluderas).
       Det r ingen skillnad mellan -b, -B och -A, den .changes-fil som
       skapas innehller alla filer som skapats av binary-*-mlen i det
       byggda paketet.

    -S   Anger att endast kllkoden skall sndas in (inga binrpaket tas
       med).

    Flaggorna -sx styr huruvida det ursprungliga kllkodsarkivet skall
    inkluderas i insndningen om kllkod genereras (dvs. -b eller -B inte har
    anvnts).

    -si  Som standard, eller om den anges, kommer originalkllkoden endast
       att inkluderas om uppstrmsversionsnumret (versionsnumret utan
       epok  och  utan  Debianuppdateringsnummer) skiljer sig frn
       uppstrmsversionsnumret i fregende ndringsloggspost.

    -sa  Bifogar alltid originalkllkoden.

    -sd  Bifogar inte originalkllkoden, utan enbart differensfilen.

    -vversion
       Anvnder information frn ndringsloggen fr alla versioner som r
       strikt senare n version.

    -Cndringsbeskrivning
       Ls beskrivningen av ndringarna frn filen ndringsbeskrivning
       istllet  fr  att  anvnda  information  frn  kllkodstrdets
       changelog-fil.

    -mpaketansvarige-adress
       Anvnd paketansvarige-adress som namn och e-postadress till
       ansvarig fr detta paket, istllet fr att anvnda informationen frn
       kllkodstrdets control-fil.

    -epaketansvarige-adress
       Anvnd paketansvarige-adress som namn och e-postadress till
       ansvarig fr denna insndning, istllet fr att anvnda informationen
       frn kllkodstrdets changelog-fil.

    -Vnamn=vrde
       Stller in en utdatasubstitueringsvariabel. Se deb-substvars(5)
       fr en beskrivning av utdatasubstituering.

    -Tsubstvars-fil
       Ls substitutionsvariabler  frn  substvars-fil;  standard  r
       debian/substvars. Ingen variabelsubstitution utfrs p ngot av
       flten i utdata, men om den speciella variabeln Format anges
       kommer den verstyra fltet med samma namn. Flaggan kan anvndas
       flera gnger fr att lsa substitutionsvariabler frn flera filer.

    -Dflt=vrde
       Erstt eller lgg till ett flt i den genererade control-filen.

    -Uflt Ta bort ett flt ur den genererade control-filen.

    -ccontrol-fil
       Anger huvudkllkodskontrollfilen som information skall lsas frn.
       Standardvrdet r debian/control.

    -lndringsloggfil
       Anger  ndringsloggfilen  som  information  skall lsas frn.
       Standardvrdet r debian/changelog.

    -ffillisfile
       Lser listan ver filer som skall sndas in hrifrn, istllet fr att
       anvnda debian/files.

    -Fndringsloggformat
       Anger format p ndringsloggen. Som standard lses formatet frn en
       speciell rad nra slutet av ndringsloggen, eller s anvnds Debians
       standardformat om ingen information hittas.

    -uinsndningskatalog
       Se efter filer som skall sndas in i insndningskatalog istllet fr
       .. (dpkg-genchanges mste kunna se dessa filer s att det kan lgga
       in deras storlekar och kontrollsummor i .changes-filen).

    -q   dpkg-genchanges  kommer  normalt  att  generera informativa
       meddelanden p standard fel, till exempel om hur mnga pakets
       kllkodsfiler snds in. -q undertrycker dessa meddelanden.

    -h, --help
       Visar hjlpskrm och avslutar.

    --version
       Visar version och avslutar.

FILER

    debian/files
       Listan ver genererade filer som r en del av den insndning som
       frbereds. dpkg-genchanges lser data hr nr .changes-filen skapas.

FRFATTARE

    Upphovsrttsskyddat 1995-1996 Ian Jackson
    Upphovsrttsskyddat 2000 Wichert Akkerman

    Detta r fri programvara; se GNU General Public License version 2 eller
    senare fr kopieringsvillkor. Det finns INGEN GARANTI.

VERSTTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.