Provided by: dpkg-dev_1.15.8.4ubuntu3_all bug

NAMN

    dpkg-gencontrol - skapa Debians kontrollfiler

SYNOPS

    dpkg-gencontrol [flaggor]

BESKRIVNING

    dpkg-gencontrol lser information frn ett uppackat Debiankllkodstrd och
    genererar    en    binrpaketsstyrfil    (som    standard
    debian/tmp/DEBIAN/control). Relationsflten kommer att frenklas.

    Flten Pre-Depends, Depends, Recommends och Suggests frenklas drmed, i
    den fljden, genom att ta bort  beroenden  som  programmet  vet
    tillhandahlls av starkare beroenden som redan tolkats. Det kommer ven
    ta bort eventuella egenberoenden (programmet tar bort alla beroenden
    som r uppfyllda nr den nuvarande versionen av paketet r installerat).
    Logiskt behlls snittet av multipla  beroenden  p  samma  paket.
    Ordningsfljden mellan beroendena behlls s lngt som mjligt: om ett
    beroende mste tas bort p grund av att ett beroende terkommer senare i
    fltet kommer det nya beroendet att ta platsen frn det som ersattes.

    vriga relationsflt (Enhances, Conflicts, Breaks, Replaces och Provides)
    frenklas ven individuellt genom att berkna unionen av de olika
    beroendena nr ett paket frekommer flera gnger i samma flt.

    dpkg-gencontrol  lgger  dessutom  till en post fr binrpaketet i
    debian/files.

FLAGGOR

    -vversion
       Stter versionsnumret p binrpaketet som skall skapas.

    -Vnamn=vrde
       Stller in en utdatasubstitueringsvariabel. Se deb-substvars(5)
       fr en beskrivning av utdatasubstituering.

    -Tsubstvars-fil
       Ls  substitutionsvariabler  frn  substvars-fil;  standard r
       debian/substvars. Ingen variabelsubstitution utfrs p ngot av
       flten i utdata, men om den speciella variabeln Format anges
       kommer den verstyra fltet med samma namn. Flaggan kan anvndas
       flera gnger fr att lsa substitutionsvariabler frn flera filer.

    -Dflt=vrde
       Erstt eller lgg till ett flt i den genererade control-filen.

    -Uflt Ta bort ett flt ur den genererade control-filen.

    -ccontrol-fil
       Anger huvudkllkodskontrollfilen som information skall lsas frn.
       Standardvrdet r debian/control.

    -lndringsloggfil
       Anger ndringsloggfilen som  information  skall  lsas  frn.
       Standardvrdet r debian/changelog.

    -ffillisfile
       Ls eller skriv listan ver filer som skall sndas in hr, istllet
       fr att anvnda debian/file.

    -Fndringsloggformat
       Anger format p ndringsloggen. Som standard lses formatet frn en
       speciell rad nra slutet av ndringsloggen, eller s anvnds Debians
       standardformat om ingen information hittas.

    -ppaket
       Skapa information fr det binra paketet paket. Om kllkodens
       control-fil bara innehller ett binrpaket behver inte flaggan
       anges. I alla andra fall r det ndvndigt att vlja vilket
       binrpakets information som skall skapas.

    -nfilnamn
       Anta att filnamnet fr paketet skalla vara filnamn istllet fr det
       normala paket_version_ark.deb-filnamnet.

    -is, -ip, -isp
       Dessa flaggor ignoreras fr kompatibilitet med ldre versioner av
       dpkg-dev men avrds numera ifrn. De anvndes tidigare fr att tala
       om fr dpkg-gencontrol att inkludera Section- och Priority-flten
       i control-filen. Detta r numera standardbeteendet. Om du vill
       terskapa det gamla beteendet kan du anvnda flaggan -U fr att ta
       bort flten frn control-filen.

    -Ppaketbyggkatalog
       Talar om fr dpkg-source att paketet byggs i paketbyggkatalog i
       stllet fr debian/tmp. Vrdet anvnds fr att bestmma standardvrdet
       fr substitueringsvariabeln och control-filsfltet Installed-Size
       (med hjlp av du), samt fr att vlja standardplacering av
       utdatafilen.

    -O   Skriv  control-filen  p  standard  ut,  i stllet fr till
       debian/tmp/DEBIAN/control (eller paketbyggkatalog/DEBIAN/control
       om -P anvndes).

    -h, --help
       Visar hjlpskrm och avslutar.

    --version
       Visar version och avslutar.

FILER

    debian/control
       Huvudkllkodskontrollinformationsfil,    vilken   innehller
       versionsoberoende information om kllkodspaketet och de binrpaket
       som kan skapas frn det.

    debian/files
       Listan ver genererade filer som ingr i insndningen som skapas.
       dpkg-gencontrol lgger till de frutsatta filnamnen p binrpaketen
       vars control-filer det genererar hr.

FRFATTARE

    Upphovsrttsskyddat 1995-1996 Ian Jackson
    Upphovsrttsskyddat 2000 Wichert Akkerman
    Upphovsrttsskyddat 2007-2008 Raphal Hertzog

    Detta r fri programvara; se GNU General Public License version 2 eller
    senare fr kopieringsvillkor. Det finns INGEN GARANTI.

VERSTTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.