Provided by: dpkg-dev_1.15.8.4ubuntu3_all bug

NAMN

    dpkg-gensymbols  -  generera  symbolfiler  (information om delade
    bibliotek)

SYNOPS

    dpkg-gensymbols [flaggor]

BESKRIVNING

    dpkg-gensymbols sker genom en  temporrt  byggtrd  (som  standard
    debian/tmp) efter bibliotek och skapar en symbols-fil som beskriver
    dem. Denna fil kommer sedan, svida den inte r tom, att installeras i
    DEBIAN-underkatalogen i byggtrdet s att den hamnar i styrinformationen
    i paketet.

    Nr dessa filer skapas, anvnds ett par symbolfiler frn paketansvariga
    som indata. Programmet sker efter fljande filer (och anvnder den frsta
    det finner):

    o  debian/paket.symbols.arkitektur

    o  debian/symbols.arkitektur

    o  debian/paket.symbols

    o  debian/symbols

    Dessa filer r i huvudsak intressanta fr att kunna tillhandahlla den
    minimala version associerad med varje symbol i biblioteken. Detta
    motsvarar normalt den frsta version av paketet som tillhandahll
    symbolen, men det kan manuellt inkrementeras av de ansvariga om
    symbolens ABI utkas med bibehllen baktkompatibilitet. Det r den
    ansvarigas ansvar att hlla dessa filer jourfrda och korrekta, men
    dpkg-gensymbols kan hjlpa till.

    Nr den genererade symbolfilen skiljer sig mot den version  som
    tillhandahllits av de paketansvariga kommer dpkg-gensymbols att skriva
    ut en differens mellan de tv versionerna. Om ndringarna r fr stora
    kommer programmet dessutom att misslyckas (du kan justera hur stora
    ndringar du kan tolerera, se flaggan -c).

UNDERHLLA SYMBOLFILER

    Symbolfilerna r bara riktigt nyttiga om de motsvarar hur paketet har
    utvecklats ver flera versioner. De paketansvariga mste drfr uppdatera
    dem varje gng en ny symbol lggs till s att dess associerade minimala
    version motsvarar verkligheten. Fr att gra detta p ett riktigt stt
    finns det differensfiler i byggloggarna. I de flesta fall  kan
    differensfilen appliceras direkt p filen debian/paket. Med det i tanke
    s behvs det oftast ytterligare justeringar: det rekommenderas att
    skippa Debianrevisionen frn det minimala versionsnummer s att den
    baktanpassningar med ett  lgre  versionsnummer,  men  frn  samma
    uppstrmsversion, fortfarande uppfyller de genererade beroendena. Om
    Debianrevisionen inte kan tas bort p grund av att en symbol faktiskt
    lades till av en Debianspecifik ndring s br ett "~" lggs till i slutet
    av versionen.

    Innan man applicerar en patch p symbolfilen  br  de  ansvariga
    dubbelchecka att den r korrekt. Publicerade symboler br inte frsvinna,
    s patchen br ideellt sett bara lgga till nya rader.

  Anvnda #PACKAGE#-substituering
    I ngra sllsynta fall skiljer sig namnet p  biblioteket  mellan
    arkitekturer. Fr att undvika att hrdkoda namnet p paketet i symbolfilen
    kan du anvnda markren #PACKAGE#. Den erstts av det faktiska paketnamnet
    nr symbolfilen installeras. Till skillnad frn #MINVER#-markren kommer
    #PACKAGE# aldrig att dyka upp i en symbolfil i ett binrpaket.

  Anvnda symboltaggar
    Symboltaggning r nyttigt fr att markera symboler som r speciella p ngot
    stt. Alla symboler kan ha ett godtyckligt antal taggar associerade med
    sig. Medan alla taggar tolkas och lagras r det bara ett par av dem som
    frsts av dpkg-gensymbols och som utlser specialhantering av symbolerna.
    Se undersymbolen Standardsymboltaggar fr mer information om dessa
    taggar.

    Taggarna anges precis fre symbolnamnet (inga blanksteg tillts mellan).
    Den brjar alltid med en vnsterparentes (, slutar med en hgerparentes ),
    och mste innehlla minst en tagg. Ytterligare taggar avdelas med tecknet
    |. En tagg kan ha ett vrde, vilket separeras frn taggnamnet med tecknet
    =. Taggnamn och vrden kan vara godtyckliga strngar, frutom att de inte
    kan innehlla de speciella tecknen ) | =. Symbolnamn som fljer en
    taggangivelse kan, om s nskas, citeras med antingen ' eller " fr att
    tillta blanksteg. Om inga taggar anges fr symbolen tolkas dock
    citattecken som en del av symbolnamnet, vilket fortstter till det frsta
    blanksteget.

    (tag1=jag  r  markerad|taggnamn  med  blanksteg)"taggad  citerad
    symbol"@Bas 1.0
    (optional)taggad_ociterad_symbol@Bas 1.0 1
    ociterad_symbol@Bas 1.0

    Den frsta symbolen i exemplet r heter taggad citerad symbol och har tv
    taggar: tag1 med vrdet jag r markerad och taggnamn med blanksteg som
    inte har ngot vrde. Den andra symbolen heter taggad_ociterad_symbol och
    r bara taggad med taggen som heter optional. Den sista symbolen r ett
    exempel p en normal, otaggad symbol.

    Eftersom symboltaggar er en utkning av formatet i deb-symbols(5) kan de
    bara anvndas i symbolfiler i kllkodspaket (dessa filer r att anse som
    mallar som anvnds fr att bygga symbolfilerna som finns i binrpaketen).
    Nr dpkg-gensymbols anropas utan flaggan -t kommer det att mata ut
    symbolfiler  kompatibla  med deb-symbols(5)-formatet: det hanterar
    symboler helt beroende p vad som beskrivs av standardtaggarna och tar
    bort alla taggar frn utdata. I mall-lge (-t) kommer dremot alla
    symboler och deras taggar (bde standard och oknda) att behllas i utdata
    och skrivas i sin originalform s som de lstes in.

  Standardsymboltaggar
    optional
       En symbol markerad som valfri (optional) kan frsvinna frn
       bibliotektet nr som helst och kommer aldrig gra  s  att
       dpkg-gensymbols  misslyckas.  Frsvunna symboler kommer dock
       fortfarande visas som saknade (MISSING) i differensen fr varje
       ny paketversion. Detta beteende fungerar som en pminnelse fr de
       paketansvariga om att symbolen mste tas bort frn symbolfilen
       eller lggas tillbaka till biblioteket. Nr en valfri symbol som
       tidigare markerats som saknad (MISSING) pltsligt dyker upp igen
       i en senare version kommer den att uppgraderas tillbaka till
       befintligstatus ("existing")  med  den  minsta  tillgngliga
       versionen ofrndrad.

       Taggen r anvndbar fr symboler som r privata och vars frsvinnande
       inte gr att ABI:et gr snder. De flesta C++-mallinstansieringar
       faller till exempel in under denna kategori. Som andra taggar
       kan den hr ven ha ett godtyckligt vrde: det kan anvndas fr att
       indikera varfr symbolen r att anse som valfri.

    arch=arkitekturlista
       Denna  tag  gr  det mjligt att begrnsa vilken uppsttning
       arkitekturer symbolen r tnkt att finnas fr. Nr symbollistan
       uppdateras med symboler som upptcks i biblioteket behandlas alla
       arkitekturspecifika symboler som inte gller  den  aktuella
       vrdarkitekturen som om de inte fanns. Om en arkitekturspecifik
       symbol som motsvarar den aktuella vrdarkitekturen inte existerar
       i biblioteket gller de vanliga reglerna fr saknade symboler, och
       kan f dpkg-gensymbols att misslyckas.  andra sidan, om en
       arkitekturspecifik symbol hittas dr den inte var menad att
       finnas (d den aktuella vrdarkitekturen inte r listad i taggen),
       grs den arkitekturneutral (dvs. "arch"-taggen tas bort och
       symbolen kommer finnas med i differensen p grund av denna
       ndring), men den anses inte som ny.

       I   det  vanliga  icke-mall-lget  skrivs  endast  de
       arkitekturspecifika symboler  som  motsvarar  den  aktuella
       vrdarkitekturen till symbolfilen.  andra sidan skrivs alla
       arkitekturspecifika  symboler  (inklusive  de  frn  andra
       arkitekturer) till symbolfilen i mall-lget.

       Formatet p arkitekturlista r detsamma som det som anvnds i
       Build-Depends-fltet i debian/control (bortsett frn de omslutande
       hakparenteserna []). Den frsta symbolen frn listan nedan, till
       exempel, kommer endast att tas med p arkitekturerna alpha,
       amd64, kfreebsd-amd64 och ia64, medan den andra tas med verallt
       frutom p armel.

        (arch=alpha        amd64         kfreebsd-amd64
       ia64)en_64bit-specifik_symbol@Base 1.0
        (arch=!armel)symbol_armel_inte_har@Base 1.0

    ignore-blacklist
       dpkg-gensymbols har en intern svartlista ver symboler som inte
       skall frekomma i symbolfiler eftersom de oftast  bara  r
       sidoeffekter frn implementationsdetaljer i verktygskedjan. Om
       du, av ngon orsak, verkligen vill att en av dessa symboler skall
       tas  med  i  symbolfilen  mste  du  tagga  symbolen  med
       ignore-blacklist.   Det   kan   vara   ndvndigt   fr
       lgniv-verktygskedjebibliotek som libgcc.

    c++  Betecknar  c++-symbolmnster. Se stycket Anvnda symbolmnster
       nedan.

    symver Anger symver (symbolversion)-symbolmnstret. Se stycket Anvnda
       symbolmnster nedan.

    regex Anger regex-symbolmnstret. Se stycket Anvnda symbolmnster nedan.

  Anvnda symbolmnster
    Till skillnad frn vanliga symbolspecifikationer kan ett mnster tcka
    flera faktiska symboler frn biblioteket. dpkg-gensymbols kommer frska
    matcha varje mnster mot varje faktisk symbol som inte har  en
    motsvarande specifik symbol definierad i symbolfilen. S fort det frsta
    mnster som motsvarar symbolen hittas kommer alla dess taggar och
    egenskaper att anvndas som en basspecifikation fr symbolen. Om inget
    mnster motsvarar symbolen kommer den att tolkas som ny.

    Ett mnster anses som tappat om det inte motsvarar ngra symboler i
    biblioteket. Som standard kommer detta f dpkg-genchanges att misslyckas
    om -c1 eller hgre anges. Om ett sdant misslyckande inte r nskvrt kan
    mnstret dock mrkas med taggen optional. Om mnstret d inte motsvarar
    ngonting kommer det bara dyka upp i differensen som saknas (MISSING).
    Mnstret  kan dessutom, precis som andra symboler, begrnsas till
    specifika arkitekturer  med  hjlp  av  arch-taggen.  Se  stycket
    Standardsymboltaggar ovan fr mer information.

    Mnster r en utkning av deb-symbols(5)-formatet och r drfr endast
    tilltna i symbolfilmallar. Syntax fr angivelse av mnster skiljer sig
    inte frn den fr en specifik symbol. Symbolnamnsdelen av specifikationen
    fungerar dock som ett uttryck som skall jmfras mot namn@version fr den
    faktiska symbolen. Fr att skilja mellan olika sorters mnster, taggas
    mnster normalt med en speciell tagg.

    Fr nrvarande stder dpkg-gensymbols tre grundlggande mnstertyper:

    c++
     Detta mnster anges med taggen c++. Den matchar enbart C++-symboler
     med  deras  avmanglade  symbolnamn  (som  det  skrivs  ut av
     c++filt(1)-verktyget). Det hr mnstret r vldigt nyttigt fr att matcha
     symboler  vars  manglade  namn  kan  skilja sig mellan olika
     arkitekturer, medan deras avmanglade namn r desamma. En grupp dylika
     symboler r icke-virtuella "thunks" som har arkitekturspecifika
     offsetvrden inbyggda i sina manglade namn. En vanlig instans av
     detta fall r en virtuell destruktr som under diamantarv behver en
     icke-virtuell  "thunk"-symbol.   ven   om   till   exempel
     ZThn8_N3NSB6ClassDD1Ev@Base p 32-bitarsarkitekturer troligtvis r
     _ZThn16_N3NSB6ClassDD1Ev@Base p64-bitarsarkitekturer, s  kan  de
     matchas med ett enda c++-mnster:

     libdummy.so.1 libdummy1 #MINVER#
      [...]
      (c++)"non-virtual thunk to NSB::ClassD::~ClassD()@Base" 1.0
      [...]

     Det avmanglade namnet ovan kan hmtas genom att utfra fljande
     kommando:

      $ echo '_ZThn8_N3NSB6ClassDD1Ev@Base' | c++filt

     Observera att ven om det manglade namnet per definition r unikt i
     biblioteket gller inte detta fr avmanglade namn. Flera distinkta
     verkliga symboler kan ha samma avmanglade namn. Det gller till
     exempel fr icke-virtuella "thunk"-symboler i konfigurationer med
     komplexa arv eller fr de flesta konstruktrer och destruktrer
     (eftersom g++ normalt genererar tv symboler fr dem). Eftersom dessa
     kollisioner sker p ABI-nivn br de dock inte snka kvaliteten p
     symbolfilen.

    symver
     Detta mnster anges med taggen symver. Vlunderhllna bibliotek har
     versionshanterade  symboler  dr  varje  version  motsvarar
     uppstrmsversionen dr symbolen lades till. Om det r fallet kan du
     anvnda ett symver-mster fr att matcha alla symboler som matchar den
     specifika versionen. Till exempel:

     libc.so.6 libc6 #MINVER#
      (symver)GLIBC_2.0 2.0
      [...]
      (symver)GLIBC_2.7 2.7
      access@GLIBC_2.0 2.2

     Alla symboler associerade med versionerna GLIBC_2.0 och GLIBC_2.7
     kommer leda till den minimal version 2.0 respektive 2.7, med
     undantag av symbolen access@GLIBC_2.0. Den sistnmnda kommer leda
     till ett minsta beroende p libc6 version 2.2 trots att den motsvarar
     mnstret "(symver)GLIBC_2.0"-mnstret, eftersom specifika symboler
     gller fre mnster.

     Observera att ven om den gamla sortens jokerteckenmnster (anges med
     "*@version" i symbolnamnfltet) fortfarande stds s rekommenderas de
     inte  lngre  i  och  med  den  nya  sortens   syntax
     "(symver|optional)version".  Till  exempel br "*@GLIBC_2.0 2.0"
     skrivas som "(symver|optional)GLIBC_2.0 2.0" om samma beteende
     behvs.

    regex
     Mnster med reguljra uttryck anges med taggen regex. De matchar med
     det reguljra uttrycket p perl-form som anges i symbolnamnsfltet. Ett
     reguljrt uttryck matchar som det str, glm drfr inte att inleda det
     med tecknet ^, annars kommer det matcha godtycklig del av den
     verkliga symbolens namn@version-strng. Till exempel:

     libdummy.so.1 libdummy1 #MINVER#
      (regex)"^mystack_.*@Base$" 1.0
      (regex|optional)"private" 1.0

     Symboler   som   "mystack_new@Base",   "mystack_push@Base",
     "mystack_pop@Base" osv. kommer att trffas av det frsta mnstret medan
     t.ex "ng_mystack_new@Base" inte gr det. Det andra mnstret motsvarar
     alla symbolen som innehller strngen "private" i sina namn och trffar
     kommer att rva optional-taggen frn mnstret.

    Grundlggande mnster som anges ovan kan kombineras dr det r vettigt. I s
    fall behandlas de i den ordning taggarna anges. Till exempel kommer bde

    (c++|regex)"^NSA::ClassA::Private::privmethod\d\(int\)@Base" 1.0
    (regex|c++)N3NSA6ClassA7Private11privmethod\dEi@Base 1.0

    att trffa symbolerna "_ZN3NSA6ClassA7Private11privmethod1Ei@Base" och
    "_ZN3NSA6ClassA7Private11privmethod2Ei@Base". Nr det frsta  mnstret
    jmfrs  avmanglas  frst symbolen som en C++-symbol, varefter det
    avmanglade namnet jmfrs med det reguljra uttrycket. Nr det andra
    mnstret jmfrs,
    andra sidan, jmfrs det reguljra uttrycket mot det ra symbolnamnet,
    varefter symbolen testas fr att se om det r av C++-typ genom att frska
    avmangla det. Om ett grundlggande mnster misslyckas kommer hela
    uttrycket  att  misslyckas.  Drfr  kommer,   till   exempel
    "__N3NSA6ClassA7Private11privmethod\dEi@Base" inte att trffas av ngot
    av mnstrena eftersom det inte r en giltig C++-symbol.

    I allmnhet delas alla mnster in i tv grupper. alias (grundlggande c++
    och symver) och generella mnster (regex, samtliga kombinationer av
    multipla grundlggande mnster). Det gr snabbt att trffa grundlggande
    aliasbaserade mnster (O(1)) medan generella mnster r O(N) (N - antal
    generella mnster) fr varje symbol. Det rekommenderas drfr inte att
    anvnda fr mnga generella mnster.

    Nr flera mnster trffar samma verkliga symbol fredras alias (frst c++,
    sedan symver) framfr generella mnster. Generella mnster trffas i den
    ordning de upptcktes i symbolfilmallen fram till den frsta lyckade
    trffen. Observera dock att manuell omsortering av poster i mallfilen
    inte rekommenderas d dpkg-gensymbols genererar differensfiler baserad p
    den alfanumeriska sorteringsordningen av dess namn.

  Anvnda inkluderingar
    Nr uppsttningen av exporterade symboler skiljer sig mellan arkitekturer
    kan det vara ineffektivt att anvnda en enda symbolfil. I dessa fall kan
    ett inkluderingsdirektiv vara nyttigt p flera stt:

    o  Du kan faktorisera de gemensamma delarna i en extern fil och
      inkludera den filen i din paket.symbols.arkitektur-fil genom att
      anvnda ett inkluderingsdirektiv som detta:

      #include "paket.symbols.common"

    o  Inkluderingsdirektivet kan ven taggas som alla andra symboler:

      (tag|..|tagN)#include "fil_att_inkludera"

      Alla symboler som inkluderas frn fil_att_inkludera kommer att anses
      som standard vara taggade med tag .. tagN. Du kan anvnda denna
      funktion fr att skapa en gemensam paket.symbols-fil som inkluderar
      arkitekturspecifika filer:

       gemensam_symbol1@Base 1.0
      (arch=amd64 ia64 alpha)#include "paket.symbols.64bit"
      (arch=!amd64 !ia64 !alpha)#include "paket.symbols.32bit"
       gemensam_symbol2@Base 1.0

    Symbolfilerna lses radvis, och inkluderingsdirektiv utfrs s fort de
    upptcks. Det betyder att innehllet i den inkluderade filen kan verstyra
    allt innehll som frekom fre inkluderingsdirektivet och att innehll
    efter direktivet kan verstyra allt frn den inkluderade filen. Alla
    symboler (ven andra #include-direktiv) i den inkluderade filen kan ange
    ytterligare taggar eller verstyra vrden fr de rvda taggarna i sin
    taggspecifikation. Det finns dock inte ngot stt fr en symbol att ta
    bort ngon av sina rvda taggar.

    En inkluderad fil kan repetera huvudraden som innehller SONAMNet fr
    biblioteket. I s fall verstyr den en eventuell huvudrad som lsts in
    tidigare. Det r vanligtvis dock bst att undvika att  duplicera
    huvudrader. Ett stt att gra det r som fljer:

    #include "libngonting1.symbols.common"
    arkitekturspecifik_symbol@Base 1.0

  God hantering av bibliotek
    Ett vlunderhllet bibliotek har fljande funktioner:

    o  dess API r stabilt (publika symboler tas aldrig bort, endast nya
      publika symboler lggs till) och inkompatibla ndringar grs endast nr
      SONAMNet ndras;

    o  ideellt anvnder det en versionhanterade symboler fr att upprtthlla
      ABI-stabilitet trots interna ndringar och API-utkningar;

    o  det exporterar inte privata symboler (sdana symboler kan taggas med
      "optional" fr att g runt detta).

    Nr man underhller symbolfilen r det ltt att upptcka symboler som dyker
    upp och frsvinner. Det r svrare att upptcka inkompatibla API- och
    ABI-ndringar.  Den  paketansvarige  br  drfr noggrant lsa igenom
    uppstrmsndringsloggen fr fall d reglerna fr god hantering av bibliotek
    bryts. Om ett mjligt fel upptcks br uppstrmsfrfattaren meddelas, d det
    alltid r bttre att problemet rttas uppstrms n specifikt i Debian.

FLAGGOR

    -Ppaketbyggkatalog
       Sk paketbyggkatalog istllet fr debian/tmp.

    -ppaket
       Definiera paketnamnet. Krvs om mer n ett binrpaket listas i
       debian/control   (eller   om  det  inte  finns  ngon
       debian/control-fil).

    -vversion
       Definiera paketversion. Standardvrdet r versionen som hmtas frn
       debian/changelog.  Krvs  om  programmet anropas utanfr ett
       kllkodspakettrd.

    -ebiblioteksfil
       Analyserar endast bibliotek som listats explicit istllet fr att
       hitta alla publika bibliotek. Du kan anvnda ett reguljrt uttryck
       i biblioteksfil fr att trffa multipla bibliotek med ett enda
       argument (annars behver du flera -e).

    -Ifilnamn
       Anvnd filnamn som referensfil fr att generera symbolfilen som
       integreras i sjlva paketet.

    -O   Skriv den genererade symbolfilen p standard ut, i stllet fr att
       lagra den i paketets byggtrd.

    -Ofilnamn
       Lagra den genererade symbolfilen som filnamn. Om filnamn redan
       existerar kommer dess innehll att anvndas som bas fr den
       genererade symbolfilen. Du kan anvnda den hr funktionen fr att
       uppdatera en symbolfil s  att  den  motsvarar  en  nyare
       uppstrmsversion av ditt bibliotek.

    -t   Skriv symbolfilen i mall-lge istllet fr i formatet kompatibelt
       med deb-symbols(5). Huvudskillnaden r att symbolnamn och taggar
       skrivs i sin originalform i mall-lget, till skillnad frn de
       efterbehandlade symbolnamnen med borttagna taggar som skrivs i
       det kompatibla lget. Dessutom kan vissa symboler uteslutas nr en
       vanlig  deb-symbols(5)-fil  skrivs  (i  enlighet   med
       tagghanteringsreglerna) medan alla symboler alltid skrivs till
       symbolfilsmallen.

    -c[0-4]
       Definiera vilka kontroller som skall utfras nr den genererade
       symbolfilen jmfrs med den mallfil som anvnds som startpunkt. Som
       standard r nivn 1. Genom att ka nivn utfrs flera kontroller,
       inklusive alla kontroller p lgre niv. Niv 2 misslyckas om nya
       symboler har introducerats. Niv 3 misslyckas om ngra bibliotek
       har  frsvunnit.  Niv  4 misslyckas om ngra bibliotek har
       introducerats.

       Vrdet    kan    verstyras    med    miljvariabeln
       DPKG_GENSYMBOLS_CHECK_LEVEL.

    -q   Hll tyst och generera aldrig en differens mellan den genererade
       symbolfilen och mallfilen som anvndes som startpunkt eller visa
       varningar om nya/frlorade bibliotek eller nya/frlorade symboler.
       Den hr flaggan tar endast bort informationsutdata, inte sjlva
       kontrolleran (se flaggan -c).

    -aarkitektur
       Anta arkitektur som vrdarkitektur vid hantering av symbolfiler.
       Anvnd den hr flaggan fr att generera en symbolfil eller
       differens fr valfri arkitektur s lnge dess binrer r tillgngliga.

    -d   Aktiverar felskningslge. Flera meddelanden visas fr att frklara
       vad dpkg-gensymbols gr.

    -V   Aktivera pratsamt lge. Den genererade symbolfilen innehller ej
       lngre rekommenderade symboler som kommentarer. I mall-lge fljs
       dessutom mnstersymboler av kommentarer som visar vilka verkliga
       symboler som har trffats av mnstret.

    -h, --help
       Visar hjlpskrm och avslutar.

    --version
       Visar version och avslutar.

SE VEN

    http://people.redhat.com/drepper/symbol-versioning
    http://people.redhat.com/drepper/goodpractice.pdf
    http://people.redhat.com/drepper/dsohowto.pdf
    deb-symbols(5), dpkg-shlibdeps(1).

FRFATTARE

    Upphovsrttsskyddat 2007-2009 Raphal Hertzog

    Detta r fri programvara; se GNU General Public License version 2 eller
    senare fr kopieringsvillkor. Det finns INGEN GARANTI.

VERSTTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.