Provided by: dpkg_1.15.8.4ubuntu3_i386 bug

NAMN

    dpkg-maintscript-helper - gr runt knda dpkg-begrnsningar i paketskript

SYNOPS

    dpkg-maintscript-helper kommando [flaggor...] -- maint-script-flaggor

KOMMANDON OCH PARAMETRAR

    rm_conffile konffil [senasteversion [paket]]

    mv_conffile gammalkonffil nykonffil [senasteverison [paket]]

BESKRIVNING

    Programmet skrevs fr att kras i paketskript fr att utfra en del tgrder
    som dpkg (nnu) inte sjlv kan hantera, antingen p grund av designval
    eller p grund av nuvarande begrnsningar.

    Mnga av dessa tgrder krver samordnade tgrder frn flera paketskript
    (preint, postinst, prerm, postrm). Fr att undvika misstag rcker det att
    lgga in ett och samma anrop i alla skript, varp programmet anpassar
    sitt beteende beroende p miljvariabeln DPKG_MAINTSCRIPT_NAME och p
    paketskriptets parametrar, vilka du mste vidaresnda efter dubbla
    bindestreck.

KONFFIL-RELATERADE TGRDER

    Nr ett paket uppgraders kommer dpkg inte att automatiskt ta bort en
    konffil (en konfigurationsfil fr vilken dpkg skall behlla anvndarens
    ndringar) om den inte finns i den nya versionen. Det finns tv
    grundlggande skl till detta; den frsta r att konffilen kan ha tappats
    av misstag och nsta version kan komma att terstlla den, varp anvndaren
    inte vill tappa sina ndringar. Den andra r att fr att gra det mjligt fr
    paket att g ver frn en dpkg-hanterad konffil till en fil som hanteras
    av paketets skript, vanligtvis genom ett verktyg som debconf eller ucf.

    Det innebr att, om paketet menar att byta namn eller ta bort en
    konfigurationsfil,  s  mste  det  gra  s  explicit,  och d kan
    dpkg-maintscript-helper anvndas fr att  implementera  en  elegant
    borttagning och flyttning av konffiler i paketscripten.

  TA BORT EN KONFFIL
    Om en konffil helt tas bort br den tas bort frn disk, svida inte
    anvndaren har modifierat den. Om det finns lokala ndringar br de
    bibehllas. Om paketuppgraderingen avbryts br inte konffilen som just
    blev frldras frsvinna.

    Allt detta implementeras genom att lgga in fljande  skalkod  i
    paketskripten preinst, postinst och postrm:

      dpkg-maintscript-helper rm_conffile \
        konffil senasteversion paket -- "$@"

    konffil r filnamnet p den konffil som skall tas bort. senasteversion r
    den senaste versionen av paketet som innehll konffilen (eller den
    senaste versionen av paketet som inte tog hand om att ta bort den
    verblivna konffilen om detta inte omedelbart implementerades). Om
    senasteversion r tomt eller inte angivits frsks operationen varje gng
    paketet uppgraderas. paket r paketnamnet, det r frivilligt eftersom det
    faller tillbaka p $DPKG_MAINSTCRIPT_PACKAGE (variabeln stts av dpkg
    till namnet p det paket som behandlas).  Alla  paramerar  till
    paketskriptet mste vidaresndas till programmet efter "--".

    Aktuell implementation: i preinst kontrolleras om konffilen ndrades och
    i s fall byts namnet p den till antingen konffil.dpkg-remove (om inte
    modifierad) eller till konffil.dpkg-backup (om modifierad). I postinst
    byts namnet p den sistnmnda filen till konffil.dpkg-bak och behlls som
    referens om den innehller ndringar av anvndaren, medan den tidigare
    kommer att tas bort. Om paketuppgraderingen avbryts kommer postrm att
    ominstallera den ursprungliga konffilen. Vid borttagning kommer postrm
    ven att ta bort .dpkg-bak-filen som behllits fram till dess.

  BYTA NAMN P EN KONFFIL
    Om en konffil flyttas frn en plats till en annan mste du se till att du
    flyttar med eventuella ndringar gjorda av anvndaren. Detta kan frst
    verka vara en enkel ndring av preinst-skriptet, men det kommer leda
    till att anvndaren ombeds att godknna ndringar i konffilen fr dpkg, ven
    om denne inte r ansvarig fr dem.

    En elegant namnndring kan implementeras genom att lgga in fljande
    skalkod i paketskripten preinst, postinst och postrm:

      dpkg-maintscript-helper mv_conffile \
        gammalkonffil nykonffil senasteversion paket -- "$@"

    gammalkonffil och nykonffil r det gamla och nya namnet p konffilen vars
    namn skall bytas. senasteversion r den senaste versionen av paketet som
    innehll konffilen med dess gamla namn. Om senasteversion r tom eller
    inte har angivits kommer operationen att frskas varje gng paketet
    uppgraderas (observera: det r skrare att ange versionen och drmed
    endast utfra operationen en gng). paket r paketnamnet, det r frivilligt
    eftersom det faller tillbaka p $DPKG_MAINSTCRIPT_PACKAGE (variabeln
    stts av dpkg till namnet p det paket som behandlas). Alla paramerar
    till paketskriptet mste vidaresndas till programmet efter "--".

    Aktuell implementation: I preinst kontrolleras om konffilen har ndrats,
    om ja lmnas den kvar p plats, annars byts namnet p den till
    gammalkonffil.dpkg-remove.  Vid  konfigurering  tar  postinst bort
    gammalkonffil.dpkg-remove och byter namn p gammalkonffil till nykonffil
    om gammalkonffil fortfarande finns. Vid avbruten uppgradering eller
    installation byter postrm tillbaka namnet frn gammalkonffil.dpkg-remove
    till gammalkonffil om s behvs.

INTEGRERA I PAKET

    Givet att dpkg-maintscript-helper anvnds i preinst s innebr detta
    villkorslst att ett frhandsberoende ("pre-dependency") krvs fr att
    frskra att den ndvndiga versionen av dpkg redan har konfigurerats. Den
    version som krvs beror p vilket kommando som anvnds, fr rm_conffile och
    mv_conffile r det 1.15.7.2:

      Pre-Depends: dpkg (>= 1.15.7.2)

    Men i mnga fall r operationen som utfrs av programmet inte kritiskt fr
    paketet, och istllet fr att anvnda ett frhandsberoende kan vi anropa
    programmet endast om vi vet att det ndvndiga kommandot stds av den nu
    installerade dpkg:

      if dpkg-maintscript-helper supports <kommando>; then
        dpkg-maintscript-helper <kommando> ...
      fi

FRFATTARE

    Upphovsrttsskyddat 2010 Raphal Hertzog
    Upphovsrttsskyddat 2008 Joey Hess
    Upphovsrttsskyddat 2007 Guillem Jover
    Upphovsrttsskyddat 2005 Scott James Remnant

    Detta r fri programvara; se GNU General Public License version 2 eller
    senare fr kopieringsvillkor. Det finns INGEN GARANTI.

VERSTTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.