Provided by: dpkg-dev_1.15.8.4ubuntu3_all bug

NAMN

    dpkg-name - byt namnet p Debianpaket till det fullstndiga paketnamnet

SYNOPS

    dpkg-name [flaggor] [--] filer

BESKRIVNING

    Manualsidan dokumenterar programmet dpkg-name, vilket tillhandahller
    ett enkelt stt att byta namn p Debianpaket till deras fullstndiga
    paketnamn.    Ett   fullstndigt   paketnamn   bestr   av
    <paket>_<version>_<arkitektur>.<pakettyp> och anges av control-filen i
    paketet.   <Version>-delen   av   filnamnet   bestr   av
    uppstrmsversionsinformation och kan eventuellt fljas av ett bindestreck
    och  revisionsinformationen.  <Pakettyp>-delen  kommer  frn  fltet
    package_type om det finns, annars deb.

FLAGGOR

    -a, --no-architecture
       Destinationsfilnamnet kommer inte att innehlla information om
       arkitektur.

    -k, --symlink
       Skapa en symbolisk lnk istllet fr att flytta.

    -o, --overwrite
       Befintliga filer kommer att skrivas ver om de har samma namn som
       destinationsfilnamnet.

    -s, --subdir [katalog]
       Filerna kommer att flyttas till en underkatalog. Om katalogen i
       argumentet existerar kommer filerna att flyttas in i den
       katalogen, om inte kommer namnet p mlkatalogen att hmtas frn
       sektionsfltet i styrdelen av paketet. Mlkatalogen kommer vara
       "unstable/binary-<arkitekur>/<sektion>".  Om  sektionen  inte
       hittas i styrfilen antas "no-section", och i s fall, samt fr
       sektionerna  "non-free"  och  "contrib",  r  mlkatalogen
       "<sektion>/binary-<arkitektur>". Sektionsfltet r inte ndvndigt,
       s flera paket hamnar i katalogen "no-section". Anvnd den hr
       flaggan med tillfrsikt, den kan vara rrig.

    -c, --create-dir
       Flaggan kan anvndas tillsammans med -s-flaggan. Om en mlkatalog
       inte existerar kommer den att skapas automatiskt. Anvnd denna
       flagga frsiktigt.

    -h, --help
       Visar hjlpskrm och avslutar.

    -v, --version
       Visar version och avslutar.

EXEMPEL

    dpkg-name bar-foo.deb
       Filen  "bar-foo.deb"  kommer  att  f  det  nya  namnet
       bar-foo_1.0-2_i386.deb eller ngot liknande (beroende p vilken
       information som hittas i styrdelen av "bar-foo.deb").

    find /root/debian/ -name '*.deb' | xargs -n 1 dpkg-name -a
       Alla filer med ndelsen "deb" i katalogen /root/debian och dess
       underkataloger kommer att f sina namn ersatta med dpkg-name, om
       s behvs, till namn utan arkitekturinformation.

    find -name '*.deb' | xargs -n 1 dpkg-name -a -o -s -c
       Gr inte s hr. Ditt arkiv kommer att rras till helt och hllet
       eftersom mnga paket inte har ngon sektionsinformation. Gr inte s
       hr.

    dpkg --build debian-tmp && dpkg-name -o -s .. debian-tmp.deb
       Kan anvndas nr nya paket byggs.

PROGRAMFEL

    Vissa     paket     fljer     inte     namnstrukturen
    <paket>_<version>_<arckitektur>.deb. Paket vars  namn  ndrats  med
    dpkg-name kommer flja denna struktur. Normalt pverkar detta inte hur
    dselect(1)/dpkg(1)  installerar  paket,   men   vissa   andra
    installationsverktyg kan vara beroende av denna namngivningsstruktur.

SE VEN

    deb(5), deb-control(5), dpkg(1), dpkg-deb(1), find(1), xargs(1).

FRFATTARE

    Upphovsrttsskyddat 1995, 1996 Erick Branderhorst

    Detta r fri programvara; se GNU General Public License version 2 eller
    senare fr kopieringsvillkor. Det finns INGEN GARANTI.

VERSTTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.