Provided by: dpkg-dev_1.15.8.4ubuntu3_all bug

NAMN

    dpkg-parsechangelog - tolka Debians ndringsloggar

SYNOPS

    dpkg-parsechangelog [flaggor]

BESKRIVNING

    dpkg-parsechangelog lser och tolkar ndringsloggen i ett uppackat
    Debiankllkodstrd och visar informationen i den p standard ut i en
    maskinlsbar form.

FLAGGOR

    -lndringsloggfil
       Anger  ndringsloggfilen  som  information  skall lsas frn.
       Standardvrdet r debian/changelog.

    -Fndringsloggformat
       Anger format p ndringsloggen. Som standard lses formatet frn en
       speciell rad nra slutet av ndringsloggen, eller s anvnds Debians
       standardformat om ingen information hittas.

    -Lbibliotekskatalog
       Ange en ytterligare katalog att ska i efter parserskript.
       Katalogen  sks  genom  innan standardkatalogerna, vilka fr
       nrvarande   r   /usr/local/lib/dpkg/parsechangelog   och
       /usr/lib/dpkg/parsechangelog.

    -h, --help
       Visar hjlpskrm och avslutar.

    --version
       Visar version och avslutar.

  Parserflaggor
    Fljande flaggor kan anvndas fr att styra utdata frn ndringsloggparsern,
    t.ex. omfnget av poster eller formatet p utdata. De mste stdas av
    parserskriptet i frga. Se ven VARNINGAR.

    --format utdataformat
       Vlj utdataformat. Stdda format r fr nrvarande dpkg och rfc822.
       dpkg r det klassiska utdataformatet (frn innan denna flagga var
       tillgnglig) och frvalet. Det bestr av ett stycke i Debians
       control-format (se deb-control(5)). Om mer n en post nskas tas
       de flesta flt frn den senaste posten, frutom om annat anges:

       Source: <paketnamn>

       Version: <versions>

       Description: <mlutgva>

       Urgency: <brdska>
           Hgsta brdskan av alla de inkluderade posterna anvnds.

       Maintainer: <frfattare>

       Date: <datum>

       Closes: <nummer p felrapport>
           Closes-fltet i alla inkluderade poster sls samman.

       Changes: <poster frn ndringsloggen>
           Texten i alla ndringsloggposter sls samman. Fr att gra
           fltet till giltigt flerradsflt i Debian-control-format
           erstts tomma rader med en ensam punkt och alla rader fr
           ett teckens indrag. Exakt innehll beror p formatet p
           ndringsloggen.

       Ytterligare anvndardefinierade flt kan finnas.

       rfc822-formatet anvnder samma flt, men ger ett separat stycke fr
       varje ndringsloggspost s att all metadata fr varje post behlls.

    --since version, -sversion, -vversion
       ta med alla poster efter version.

    --until version, -uversion
       ta med alla ndringar fre version.

    --from version, -fversion
       ta med alla ndringar frn och med version.

    --to version, -tversion
       ta med alla ndringar till och med version.

    --count antal, -cantal, -nantal
       ta med antal ndringar frn brjan (eller slutet om antal r lgre n
       0).

    --offset antal, -oantal
       ndra startpunkt fr --count, rknat frn brjan (eller slutet om
       antal r lgre n 0).

    --all ta med alla ndringar. Observera: vriga flaggor har ingen effekt
       nr denna anvnds.

VARNINGAR

    De olika parserflaggorna, bortsett -v, stds enbart i dpkg version
    1.14.16 och senare. Tredjepartsparsrar fr andra ndringsloggformat n
    debian kanske inte stder alla flaggor.

FILER

    debian/changelog
       ndringsloggsfilen,  anvnds  fr  att  hmta  versionsberoende
       information om kllkodspaketet, till exempel brdska och utgva fr
       en insndning, ndringarna som utfrts sedan en specifik version
       och sjlva versionsnumret p kllkoden.

FRFATTARE

    Upphovsrttsskyddat 1995-1996 Ian Jackson
    Upphovsrttsskyddat 2000 Wichert Akkerman
    Upphovsrttsskyddat 2007, 2008 Frank Lichtenheld

    Detta r fri programvara; se GNU General Public License version 2 eller
    senare fr kopieringsvillkor. Det finns INGEN GARANTI.

VERSTTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.