Provided by: dpkg_1.15.8.4ubuntu3_i386 bug

NAMN

    dpkg-query - ett verktyg fr att frga dpkg-databasen

SYNOPS

    dpkg-query [flaggor...] tgrd

BESKRIVNING

    dpkg-query  r  ett verktyg fr att visa information om paket i
    dpkg-databasen.

KOMMANDON

    -l, --list paketnamnsmnster ...
       Lista paket som matchar  det  givna  mnstret.  Om  inget
       paketnamnsmnster anges listas alla paket i /var/lib/dpkg/status,
       frutom de paket som markerats som ej installerade (dvs. de som
       tidigare har helt tagits bort). Skalets normala jokertecken
       tillts i paketnamnsmnster. Observera att du sannolikt mste
       skriva paketnamnsmnster inom citationstecken fr att frhindra att
       skalet expanderar filnamnet. Till exempel kommer fljande lista
       alla paket vars namn brjar p "libc6":

        dpkg-query -l 'libc6*'

       De frsta tre kolumnerna i utdata visar nskad tgrd, paketstatus
       och fel, i den ordningen.

       nskad tgrd
        u = Oknd
        i = Installera
        h = Hll
        r = Ta bort
        p = Rensa

       Paketstatus:
        n = Ej installerat
        c = Konfigurationsfiler
        H = Halvinstallerat
        U = Uppackat
        F = Halvkonfigurerat
        W = Utlsare vntad
        t = Utlsare frestende
        i = Installerad

       Felflaggor:
        <tom> = (ingen)
        R = Ominstallation krvs

       En versal status- eller felbokstav anger att paketet troligen
       kommer orsaka allvarliga problem. Se dpkg(1) fr information om
       status och flaggor ovan.

       Utdataformatet fr den hr flaggan kan inte justeras, men varieras
       automatiskt fr att passa terminalbredden. Det r avsett fr
       mnskliga lsare, och r inte enkelt maskinlsbart. Se -W (--show)
       och --showformat fr hur du konfigurerar utdataformatet.

    -W, --show paketnamnsmnster ...
       Precis som flaggan --list kommer att paket som matchar det givna
       mnstret att visas. Utdatat kan dock skrddarsys med flaggan
       --showformat. Standardutdataformatet r en rad per paket som
       trffas, dr varje rad innehller namn och installerad version av
       paketet, avdelat med ett tabulatortecken.

    -s, --status paketnamn ...
       Rapportera status om det angivna paketet. Detta alternativ
       visar helt enkelt posten i statusdatabasen fr installerade
       paket.

    -L, --listfiles paketnamn ...
       Listar filer som installerats p ditt system frn paketnamn.
       Observera  att  filer  som  skapats  av  paketspecifika
       installationsskript inte visas

    -c, --control-path paketnamn [control-filnamn]
       Visar skvgarna till control-filerna som installerats p ditt
       system fr paketnamn. Om control-fil anges visas endast skvgen fr
       den control-filen, om den finns. Varning: kommandot r halvppet,
       det br anvndas endast som en sista desperat tgrd om det inte
       finns ngot annat grnssnitt. Det kan avrdas frn senare om bttre
       grnssnitt eller de nuvarande arkitektoniska begrnsningarna har
       lsts.

    -S, --search filnamnsskmnster ...
       Sk efter filnamnet bland de installerade paketen. Alla skalets
       vanliga jokertecken kan anvndas i mnstret. Kommandot kommer inte
       att visa extrafiler som skapas av paketskript, ej heller kommer
       det att visa alternativ.

    -p, --print-avail paketnamn
       Visar information om paketnamn, enligt vad som  finns  i
       /var/lib/dpkg/available. Anvnder du ett APT-baserat skal br du
       istllet anvnda apt-cache show paketnamn, d available-filen
       endast jourfrs om dselect anvnds.

    -h, --help
       Visar hjlpskrm och avslutar.

    --version
       Visar version och avslutar.

FLAGGOR

    --admindir=kat
       ndra platsen fr dpkg-databasen. Frval r /var/lib/dpkg.

    -f, --showformat=format
       Flaggan anvnds fr att ange formatet p utdata som skapas av
       --show. Formatet r en strng som matas ut fr varje paket i
       listan.

       I formatstrngen inleds fljande styrsekvenser med "\":

         \n radmatning
         \r vagnretur
         \t tabulator

       "\" fre ett annat tecken undertrycken en speciell betydelse fr
       det efterfljande tecknet, vilket r kan anvndas fr "\" och "$".

       Paketinformation  kan  lggas  in  genom  att  stta  in
       variabelreferenser till paketflt, p syntaxen "${field[;width]}".
       Flt skrivs hgerjusterade svida inte bredden r negativ i vilket
       fall vnsterjustering kommer att anvndas. Fljande flt stds, men
       de r inte ndvndigtvis tillgngliga i statusfilen (endast interna
       flt och flt som finns i binrpaketet hamnar dr):

         Architecture
         Bugs
         Conffiles (internt)
         Config-Version (internt)
         Conflicts
         Breaks
         Depends
         Description
         Enhances
         Essential
         Filename (internt, dselect-relaterat)
         Homepage
         Installed-Size
         MD5sum (internt, dselect-relaterat)
         MSDOS-Filename (internt, dselect-relaterat)
         Maintainer
         Origin
         Package
         Pre-Depends
         Priority
         Provides
         Recommends
         Replaces
         Revision (frldrat)
         Section
         Size (internt, dselect-relaterat)
         Source
         Status (internt)
         Suggests
         Tag (normalt inte i .deb, utan i APTs Packages-filer)
         Triggers-Awaited (internt)  Triggers-Pending (internt)  Version

       Standardformatet r "${Package}\t${Version}\n". Alla andra flt
       som finns i statusfilen (ven anvndardefinierade flt) kan ocks
       hmtas. De visas dock som de r, ingen konvertering eller
       felkorrigering grs p dem. Fr att hmta namnet p paketansvarig och
       installerad version av dpkg och kan du kra:

        dpkg-query -W -f='${Package} ${Version}\t${Maintainer}\n' dpkg

RETURVRDE

    0   Den nskade frgan utfrdes utan fel.

    1   Problem uppstod vid tolkning av kommandoraden eller nr frgan
       skulle utfras, till exempel att ingen fil eller paket hittades
       (frutom fr --control-path).

MILJVARIABLER

    COLUMNS
       Instllningen pverkar utdata frn kommandot --list genom att ndra
       bredden p dess utdata.

FRFATTARE

    Upphovsrttsskyddat 2001 Wichert Akkerman

    Detta r fri programvara; se GNU General Public License version 2 eller
    senare fr kopieringsvillkor. Det finns INGEN GARANTI.

SE VEN

    dpkg(1).

VERSTTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.