Provided by: dpkg-dev_1.15.8.4ubuntu3_all bug

NAMN

    dpkg-shlibdeps - skapar substvar-beroenden fr delade bibliotek

SYNOPS

    dpkg-shlibdeps [flaggor] programfil|-eprogramfil [flaggor]

BESKRIVNING

    dpkg-shlibdeps berknar beroenden mellan exekverbara filer som anges som
    argument  och  delade  bibliotek.  Beroendena  lggs  till  i
    substitueringsvariabelfilen debian/substvars som variabler med namnen
    shlibs:beroendeflt dr beroendeeflt r ett beroendefltsnamn. Alla andra
    variabler som brjar p shlibs: tas bort ur filen.

    dpkg-shlibdeps   kan   generera  beroendeinformation  frn  tv
    informationskllor, antingen filen symbols eller filen shlibs. Fr varje
    binrfil som analyseras av dpkg-shlibdeps tas en lista fram ver vilka
    bibliotek de r lnkade mot. Programmet slr sedan upp varje bibliotek i
    filen symbols, eller i filen shlibs (om den frstnmnda inte existerar
    eller om debian/shlibs.local innehller ett relevant beroende). ). De
    bda filerna skall tillhandahllas av bibliotekspaketet och borde drfr
    vara  tillgngliga  som  /var/lib/dpkg/info/paket.symbols  eller
    /var/lib/dpkg/info/paket.shlibs. Paketnamnet identifieras i tv steg:
    biblioteksfilen lokaliseras p systemet (genom att sl upp i de kataloger
    ld.so skulle anvnt), och drefter anvnds dpkg -S biblioteksfil fr att sl
    upp vilket paket biblioteket kommer frn.

  Symbolfiler
    Symbolfiler innehller mer finkornig beroendeinformation genom att ange
    det minsta beroendet fr varje symbol som exporteras av biblioteket.
    Skriptet frsker hitta de symboler som r associerade med ett bibliotek p
    fljande platser (den frsta trffen anvnds):

    debian/*/DEBIAN/symbols
       Information om delade bibliotek som skapats av den aktuella
       byggproceduren som ocks anropade dpkg-shlibdeps. De genereras av
       dpkg-gensymbols(1). De anvnds endast om biblioteket finns i
       paketets byggrd. Filen symbols i det  byggtrdet  gr  fre
       symbols-filer frn andra binrpaket.

    /etc/dpkg/symbols/package.symbols.arkitektur

    /etc/dpkg/symbols/paket.symbols
       verstyrningsfil fr beroendeinformation fr delade bibliotek, per
       system. arkitektur r det aktuella systemets arkitektur (hmtas
       frn dpkg-architecture -qDEB_HOST_ARCH).

    adminkat/info/paket.symbols
       Paketlokal verstyrande beroendeinformation fr delade bibliotek.
       Normalt r adminkat /var/lib/dpkg.

    dpkg-shlibs kommer ihg den (strsta) minimala version som behvs av varje
    bibliotek nr den sker genom de symboler som anvnds av alla binrfilerna.
    Nr proceduren r avslutad kan den visa det minsta beroende som behvs av
    alla bibliotek som anvnds (s tillvida informationen i symbols-filerna r
    korrekt).

    Som en skerhetstgrd kan en symbols-fil innehlla metainformationsfltet
    Build-Depends-Package, varp dpkg-shlibdeps hmtar vilken minsta version
    som behvs fr paketet ur Build-Depends-fltet och anvnder denna version
    om den r hgre n den minsta version som berknats genom att ska genom
    symbolerna.

  Shlibs-filer
    Shlibs-filer associerar ett bibliotek direkt till ett beroende (utan
    att se p symbolerna). Det r drfr oftare starkare n vad som egentligen
    behvs, men mycket skert och enkelt att hantera.

    Beroenden fr ett bibliotek sls upp p flera platser. Den frsta filen som
    innehller information om det intressanta biblioteket anvnds:

    debian/shlibs.local
       Paketlokal verstyrande beroendeinformation fr delade bibliotek.

    /etc/dpkg/shlibs.override
       Systemspecifik  verstyrande  beroendeinformation  fr  delade
       bibliotek.

    debian/*/DEBIAN/shlibs
       Information om delade bibliotek som skapats av den aktuella
       byggproceduren som ocks anropade dpkg-shlibdeps. De genereras av
       dpkg-gensymbols(1). De anvnds bara om biblioteket finns i
       paketets byggtrd. Filen shlibs i byggtrdet gr fre shlibs-filer
       frn andra paket.

    adminkat/info/paket.shlibs
       Paketlokal verstyrande beroendeinformation fr delade bibliotek.
       Normalt r adminkat /var/lib/dpkg.

    /etc/dpkg/shlibs.default
       Systemspecifik standardberoendeinformation fr delade bibliotek.

    De utkade beroendena anvnds sedan direkt (frutom om de filtrerats bort
    fr att de identifierats som dubbletter, eller svagare n ett annat
    beroende).

FLAGGOR

    dpkg-shlibdeps tolkar argument som inte r flaggor som namn p krbara
    filer, precis som om de angivits som -eprogramfil.

    -eprogramfil
       Ta med beroenden som r passar fr delade bibliotek som krvs fr
       programfil.

    -dberoendeflt
       Lgg till beroenden som skall lggas till till control-filens
       beroendeflt beroendeflt. (Beroenden fr detta flt lggs in i
       variabeln shlibs:beroendeflt.)

       Flaggan -dberoendeflt gller fr samtliga binrer efter flaggan,
       fram till nsta -dberoendeflt. Standardvrdet fr beroendeflt r
       Depends.

       Om samma katalogpost (eller en uppsttning alternativ) frekommer
       i mer n ett av de knda beroendefltnamnen Pre-Depends, Depends,
       Recommends, Enhances eller Suggests s kommer dpkg-shlibdeps att
       automatiskt ta bort beroendet frn samtliga flt frutom det som
       anger de viktigaste beroendena.

    -pvariabelnamnsprefix
       Inled substitueringsvariabler med variabelnamnsprefix: i stllet
       fr  shlibs:.   P   samma   stt   kommer   befintliga
       substitueringsvariabler som inleds med variabelnamnsprefix: (i
       stllet fr shlibs:) att tas bort frn substitueringsvariabelfilen.

    -O   Skriv substitueringsvariabelinstllningar p standard ut, i stllet
       fr att frska lgga till dem i substitueringsvariabelfilen (som
       standard debian/substvars).

    -ttyp Fredra information om delade bibliotek som mrkts fr den givna
       pakettypen. Om det inte finns ngon mrkt information anvnds
       omrkt. Standardpakettypen r "deb". Beroendeinformation fr delade
       bibliotek mrks fr en given typ genom att inleda det med namnet p
       typen, ett kolon, samt blanktecken.

    -Llokal-shlibs-fil
       Ls verstyrande beroendeinformation om delade bibliotek frn
       lokal-shlibs-fil i stllet fr debian/shlibs.local.

    -Tsubstvars-fil
       Skriv substitueringsvariabler i substvars-fil;  standard  r
       debian/substvars.

    -V   Aktiverar pratsamt lge. Flera meddelanden visas fr att frklara
       vad dpkg-shlibs hller p med.

    -xpaket
       Uteslut paketet frn de genererade beroendena. Flaggan r anvndbar
       fr att undvika sjlvberoenden fr paket som innehller ELF-binrer
       (exekverbara eller biblioteksinsticksprogram) som anvnder ett
       bibliotek som ligger i samma paket. Flaggan kan anvndas flera
       gnger fr att utesluta flera paket.

    -Spaketbyggkatalog
       Se frst i paketbyggkatalog vid frsk att hitta ett bibliotek.
       Anvndbart nr kllkodspaketet bygger flera varianter av samma
       bibliotek och du vill se till att du fr beroendet frn ett givet
       binrpaket. Flaggan kan inte anvndas flera gnger: kataloger sks
       efter i samma ordning fre kataloger frn andra binrpaket.

    --ignore-missing-info
       Misslyckas inte om det inte upptcks ngon beroendeinformation fr
       ett  delat  bibliotek.  Alla  bibliotek  br  tillhandahlla
       beroendeinformation (antingen med  shlibs-filer  eller  med
       symbols-filer), ven om de nnu inte anvnds av andra paket.

    --warnings=vrde
       Vrde r ett bitflt som anger de varningar som kan ges av
       dpkg-shlibdeps. Bit 0 (vrde=1) aktiverar varningen "symbolen
       sym, som anvnds av binr, hittades inte i ngot av biblioteken",
       bit 1 (vrde=2) aktiverar varningen "beroendet p bibliotekt kunde
       undvikas" och bit 2 (vrde=4) aktiverar varningen "binr borde
       inte vara lnkat mot bibliotek". Standard fr vrde r 3: de frsta
       tv varningarna r aktiva som standard, men inte den sista. Stt
       vrde till 7 om du vill att alla varningar skall vara aktiva.

    --admindir=kat
       ndra platsen fr dpkg-databasen. Frval r /var/lib/dpkg.

    -h, --help
       Visar hjlpskrm och avslutar.

    --version
       Visar version och avslutar.

VARNINGAR

    Eftersom dpkg-shlibdeps analyserar mngden symboler som anvnds av varje
    binrfil i det genererade paketet, kan det i flera fall skriva ut
    varningsmeddelanden. De visar p saker som kan frbttras i paketet. I de
    flesta fall gller frbttringarna direkt uppstrmskllkoden. Hr r de
    varningar du kan stta p, i fallande allvarlighetsgrad:

    symbolen sym, som anvnds av binr, hittades inte i ngot av biblioteken.
       Den omnmnda symbolen hittades inte i biblioteken som lnkas mot
       binren. Binr r antagligen ett bibliotek och mste lnkas mot ett
       annat bibliotek under byggproceduren (lnkarflaggan -lbibliotek).

    binr innehller en referens till symbolen sym som inte kan kopplas; det
    r troligen ett insticksprogram
       Den angivna symbolen hittades inte i biblioteken som lnkats mot
       binren. Binr r antagligen ett insticksprogram och symbolen
       tillhandahlls av programmet som lser in det. I teorin har inte
       insticksprogram ngot SONAMN, men den hr binren har ett och drmed
       kunde det inte tydligt identifieras som insticksprogram. Det
       faktum att binren befinner sig i en icke-offentlig katalog r
       dock en stark indikation p att det inte r ett vanligt delat
       bibliotek. Om binren faktiskt r ett insticksprogram kan du
       ignorera varningen. Det r dock alltid mjligt att det r ett
       riktigt bibliotek och att program som lnker det anvnder en RPATH
       s att den dynamiska lnkaren hittar det. Om s r fallet r
       biblioteket trasigt och behver fixas.

    Beroendet p bibliotek kunde undvikas om inte binrer meningslst lnkades
    mot det (de anvnder inga av dess symboler).
       Ingen av binrerna som lnkas mot bibliotek anvnder ngon av
       symbolerna som tillhandahlls av biblioteket. Genom att rtta alla
       binrer kan du undvika beroendet som gller detta bibliotek (svida
       inte samma beroende ven genereras av ett annat bibliotek som
       faktiskt anvnds).

    binr borde inte vara lnkat mot bibliotek (inga av symbolerna anvnds).
       Binr lnkar mot ett bibliotek den inte behver. Det r inte ett
       problem, Men genom att inte lnka biblioteket mot binren kan man
       uppn en mindre prestandafrbttring. Varningen kontrollerar samma
       information som den fregende, men gr det fr varje binr istllet
       fr att utfra kontrollen globalt p alla analyserade binrer.

FELMEDDELANDEN

    dpkg-shlibdeps kommer att misslyckas om det inte hittar ett ppet
    bibliotek som en av binrerna anvnder, eller om biblioteket saknar
    associerad beroendeinformation (antingen en shlibs-fil  eller  en
    symbols-fil). Ett ppet bibliotek har ett SONAMN och r versionshanterad
    (libvadsomhelst.so.X). Ett privat  bibliotek  (till  exempel  ett
    insticksprogram)  br  inte ha ngot SONAMN och behver inte vara
    versionshanterat.

    hittade inte biblioteket bibliotek-sonamn som behvs fr binr (dess RPATH
    r "rpath")
       Binr anvnder ett bibliotek som heter bibliotek-sonamn, men
       dpkg-shlibdeps kunde inte hitta biblioteket. dpkg-shlibdeps
       skapar en lista ver kataloger det ser i p fljande stt:
       katalogerna som beskrivs i RPATH i binren, kataloger som
       beskrivs  i  /etc/ld.so.conf,  kataloger  i  miljvariabeln
       LD_LIBRARY_PATH, och vanliga ppna kataloger (/lib, /usr/lib,
       /lib32, /usr/lib32, /lib64, /usr/lib64). Drefter ser det i
       motsvarande kataloger i byggtrdet fr paketet som innehller
       binren som analyseras, i  paketbyggtrdet  som  anges  med
       kommandoradsflaggan -S, i andra pakets byggtrd som innehller en
       DEBIAN/shlibs-fil och slutligen i rotkatalogen. Om biblioteket
       inte  hittas  i  ngon  av dessa kataloger fr du det hr
       felmeddelandet.

       Om biblioteket som inte hittades ligger i en privat katalog i
       samma paket br du lgga till katalogen i LD_LIBRARY_PATH. Om det
       finns i ett annat binrpaket som byggs br du se till att shlibs-
       eller symbols-filen fr paketet redan har skapats och att
       LD_LIBRARY_PATH innehller korrekt katalog som det ocks ligger i
       en privat katalog.

    hittade ingen beroendeinformation fr biblioteksfil (anvnd av binr).
       Biblioteket som behvs av binr hittades i biblioteksfil av
       dpkg-shlibdeps, men dpkg-shlibdeps kunde inte  hitta  ngon
       beroendeinformation fr biblioteket. Fr att hitta beroendet har
       det frskt koppla biblioteket mot ett Debianpaket med hjlp av
       dpkg -S biblioteksfil. Drefter sg det i motsvarande shlibs- och
       symbols-filer i /var/lib/dpkg/info/, samt i de olika paketens
       byggtrd (debian/*/DEBIAN/).

       Det hr felet kan orsakas av felaktiga eller saknade shlibs-
       eller symbols-filer i bibliotekets paket. Det kan ven intrffa om
       biblioteket byggts i samma kllkodspaket och om shlibs-filen nnu
       inte har skapats (d mste du fixa debian/rules s att det skapar
       shlibs-filen innan det anropar dpkg-shlibdeps). Felaktig RPATH
       kan ocks leda till  att  biblioteket  hittas  under  ett
       icke-kanoniskt      namn      (till      exempel:
       /usr/lib/openoffice.org/../lib/libssl.so.9.8   istllet   fr
       /usr/lib/libssl.so.0.9.8) som inte associeras till ngot paket,
       dpkg-shlibdeps frsker g runt detta genom att falla tillbaka p
       ett kanoniskt namn (med realpath(3)), men det fungerar kanske
       inte alltid. Det r alltid bst att stda upp RPATH i binren fr att
       undvika problem.

       Om du anropar dpkg-shlibdeps i pratsamt lge (-v) kommer det ge
       mycket  mer  information  om  var  det  frskte  hitta
       beroendeinformationen. Det kan vara anvndbart om du inte frstr
       varfr du fr felmeddelandet.

SE VEN

    deb-shlibs(5), deb-symbols(5), dpkg-gensymbols(1).

FRFATTARE

    Upphovsrttsskyddat 1995-1996 Ian Jackson
    Upphovsrttsskyddat 2000 Wichert Akkerman
    Upphovsrttsskyddat 2006 Frank Lichtenheld
    Upphovsrttsskyddat 2007-2008 Raphal Hertzog

    Detta r fri programvara; se GNU General Public License version 2 eller
    senare fr kopieringsvillkor. Det finns INGEN GARANTI.

VERSTTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.