Provided by: dpkg-dev_1.15.8.4ubuntu3_all bug

NAMN

    dpkg-source - Verktyg fr att manipulera Debiankllkodspaket (.dsc)

SYNOPS

    dpkg-source [flaggor] tgrd

BESKRIVNING

    dpkg-source packar och packar upp Debiankllkodsarkiv.

    Inga av dessa kommandon tillter att flera flaggor kombineras till ett,
    och de tillter inte att vrdet p en flagga anges som ett separat
    argument.

KOMMANDON

    -x filnamn.dsc [utdatakatalog]
       Extrahera ett kllkodspaket. Ett argument som inte r en flagga
       mste anges, namnet p debiankllkodsstyrfilen (.dsc). Ett valfritt
       andra argument som inte r en flagga kan anges fr att bestmma
       vilken katalog kllkoden skall packas upp i, det fr inte
       existera.  Om du inte anger ngon utdatakatalog extraheras
       kllkodspaketet till en katalog som heter kllkod-version i den
       aktuella arbetskatalogen.

       dpkg-source  lser  namnen  p  de vriga filer som ingr i
       kllkodspaketet frn styrfilen; de antas vara i samma katalog som
       .dsc-filen.

       Filerna i det extraherade paketet kommer att ha behrighet och
       gare satta till det som kunde frvntas om filerna och katalogerna
       bara hade skapats - kataloger och krbara filer kommer ha 0777
       och enkla filer 0666, bda modifierade av uppackarens umask; om
       frldrakatalogen r setgid kommer de extraherade katalogerna ocks
       att vara det, och samtliga filer och kataloger kommer rva dess
       gruppgarskap.

       Om kllkoden anvnder ett annat format n standardformatet (gller
       fr nrvarande alla format frutom "1.0"), kommer dess namn att
       lagras som debian/source/format s att det anvnds som standard nr
       kllkodspaketet byggs p nytt.

    -b katalog [formatspecifika-flaggor]
       Bygg ett kllkodpaket. Det frsta argumentet som inte r en flagga
       tas som namn p katalogen som innehller det debianiserade
       kllkodstrdet (dvs. med underkatalogen "debian" och  kanske
       ndringar   p   originalfilerna).   Beroende  p  vilket
       kllkodspaketformat som anvnds fr att bygga  formatet  kan
       ytterligare parametrar kanske godtas.

       dpkg-source kommer bygga kllkodspaketet med det frsta format som
       fungerar frn denna lista i denna ordning: formatet som anges med
       kommandoradsflaggan  --format,  formatet  som  anges  i
       debian/source/format, "1.0". Standardvrdet "1.0" rekommenderas
       ej och kommer att tas bort en gng i framtiden, du br alltid
       dokumentera det nskade kllkodsformatet i debian/source/format.
       Se avsnittet FORMAT P KLLKODSPAKET fr en utfrlig beskrivning av
       de olika kllkodspaketformaten.

    --print-format katalog
       Visa formatet som skulle anvndas fr att bygga kllkodspaketet om
       dpkg-source -b katalog skulle kras (under samma frhllanden och
       med samma parametrar).

    --before-build katalog
       Kommandot br anropas innan paketet byggs (dpkg-buildpakcage
       anropar det vldigt tidigt, till och med fre debian/rules clean).
       Kommandot br vara idempotent och kunna anropas flera gnger. Det
       r inte alla kllkodsformat som implementerar ngot i den hr
       kroken, och de som gr det frbereder oftast kllkodstrdet fr att
       byggas, till exempel genom att se till att Debianpatchar har
       applicerats.

    --after-build katalog
       Kommandot br anropas efter paketet har byggts (dpkg-buildpackage
       anropar det sist). Kommandot br vara idempotent och kunna
       anropas flera gnger. Det r inte alla  kllkodsformat  som
       implementerar ngot i den hr kroken, och de som gr det anvnder
       den normalt fr att terstlla det som --before-build har gjort.

    -h, --help
       Visar hjlpskrm och avslutar.

    --version
       Visar version och avslutar.

ALLMNNA BYGGFLAGGOR

    -ccontrol-fil
       Anger huvudkllkodsstyrfil som information skall lsas  frn.
       Standardvrde r debian/control. Om ett relativt skvgsnamn anges
       tolkas det frn kllkodstrdets toppnivkatalog.

    -lndringsloggfil
       Anger ndringsloggsfil  som  information  skall  lsas  frn.
       Standardvrde r debian/changelog. Om ett relativt skvgsnamn anges
       tolkas det frn kllkodstrdets toppnivkatalog.

    -Fndringsloggformat
       Anger format p ndringsloggen. Som standard lses formatet frn en
       speciell rad nra slutet av ndringsloggen, eller s anvnds Debians
       standardformat om ingen information hittas.

    --format=vrde
       Anvnd det givna formatet fr att bygga kllkodspaketet. Det
       verstyr  inte  ett  eventuellt  format  som  anges  i
       debian/source/format.

    -Vnamn=vrde
       Stller in en utdatasubstitueringsvariabel. Se deb-substvars(5)
       fr en beskrivning av utdatasubstituering.

    -Tsubstvars-fil
       Ls substitueringsvariabler frn substvarfil; standardvrde r att
       inte lsa ngon fil.Flaggan kan anvndas flera gnger fr att lsa
       substitueringsvariabler frn flera filer.

    -Dflt=vrde
       Erstt eller lgg till ett flt i den genererade control-filen.

    -Uflt Ta bort ett flt ur den genererade control-filen.

    -Zkomprimering, --compression=komprimering
       Anger vilken komprimering som skall anvndas fr de skapade
       filerna (tar-bollar och diffar). Observera att flaggan inte gr
       att befintliga tar-bollar packas om, utan enbart pverkar nya
       filer. Vrden som stds r: gzip, bzip2, lzma samt xz. gzip r
       frvalet. Std fr xz finns bara frn och med dpkg-dev 1.15.5.

    -zniv, --compression-level=niv
       Komprimeringsniv att anvnda. Som med -Z pverkas bara filer som
       nyskapas. Vrden som stds r: 1 till 9, best (bst) och fast
       (snabb). 9 r frval.

    -i[reg.uttr], --diff-ignore[=reg.uttr]
       Du kan ange ett reguljrt uttryck i perlformat fr att matcha
       filer som du vill skall filtreras ut ur listan ver filer fr
       diffen. (Listan skapas av ett find-kommando.) (Om kllkodspaketet
       byggs som ett version 3-paket med ett VCS kan detta anvndas fr
       att ignorera ndringar som inte har checkats in p de angivna
       filerna. -i.* kommer att ignorera samtliga.) -i ensamt aktiverar
       funktionen, med ett standardvrde som filtrerar ut styrfiler och
       kataloger frn de flesta  vanliga  versionshanteringssystem,
       skerhetskopior, vxlingsfiler och Libtool-byggutdatakataloger.
       Endast ett reguljrt kan vara aktivt, om du anger  flera
       -i-flaggor r det den sista p kommandoraden som gller.

       Flaggan r mycket anvndbar fr att utesluta extrafiler som kommer
       med i diffen, t.ex om du underhller din kllkod  i  ett
       versionshanteringssystem och vill anvnda en utcheckning fr att
       bygga ett kllkodspaket utan att ta med de ytterligare filer och
       det normalt innehller (t.ex CVS/, .cvsignore, .svn/). Det
       frvalda reguljra uttrycket tcker redan in mnga av dessa, men om
       du ndrar det, kom ihg att det som standard kan trffa alla delar
       av filnamnet. S, om du trffa bara brjan av ett filnamn eller
       hela filnamn mste du sjlv lgga till de frankringar som r
       ndvndiga (t.ex '(^|/)', '($|/)').

    --extend-diff-ignore=reg.uttr
       Det reguljra uttrycket  i  perlformat  som  angavs  utkar
       standarduttrycket fr -i genom att lgga till "|reg.uttry" efter
       standarduttrycket. Flaggan r nyttig fr debian/source/options fr
       att exkludera en del automatiskt genererade filer frn skapandet
       av automatiska patchar.

    -I[filmnster], --tar-ignore[=filmnster]
       Om flaggan anges kommer filnamnet att sndas vidare till tar(1):s
       --exclude-flagga nr det anropas fr att skapa en .orig.tar.gz
       eller .tar.gz-fil. Till exempel kommer -ICVS att hoppa ver
       CVS-kataloger nr tar.gz-filen skapas. Flaggan kan upprepas flera
       gnger fr att lista flera filnamn som skall uteslutas.

       -i ensamt aktiverar funktionen, med ett standardvrde  som
       filtrerar ut styrfiler och kataloger frn de flesta vanliga
       versionshanteringssystem,  skerhetskopior,  vxlingsfiler  och
       Libtool-byggutdatakataloger.

    Observera: ven om de anvnds till liknande ndaml, s har -i och -I vldigt
    olika syntax och semantik. -i kan endast anges en gng och tar ett
    perl-kompatibelt reguljrt uttryck, vilket matchas mot den kompletta
    relativa skvgen fr varje fil. -I kan anges flera gnger och tar ett
    filnamnsskmnster med skaljokertecken. Mnstret matchas mot den kompletta
    relativa skvgen, men ven individuellt mot varje komponent i skvgen. Den
    exakta semantiken fr tar:s --exclude-flagga r ngot komplicerad, se
    http://www.gnu.org/software/tar/manual/tar.html#wildcards fr fullstndig
    dokumentation.

    Frvalt reguljrt uttryck och skmnster fr de bgge flaggorna kan ses i
    utdata fr --help-kommandot.

ALLMNNA UPPACKNINGSFLAGGOR

    --no-copy
       Kopiera inte original-tarbollar i nrheten av det uppackade
       kllkodspaketet.

    --no-check
       Kontrollera inte signaturer och kontrollsummor fre uppackning.

    --require-valid-signature
       Vgra  packa  upp kllkodspaketet om det inte innehller en
       OpenPGP-signatur som kan verifieras antingen med anvndarens
       trustedkeys.gpg-nyckelring,   en   av  de  sljarspecifka
       nyckelringarna, eller en av de officiella Debiannyckelringarna
       (/usr/share/keyrings/debian-keyring.gpg           och
       /usr/share/keyrings/debian-maintainers.gpg).

FORMAT P KLLKODSPAKET

    Om du inte vet vilket kllkodspaketformat du skall anvnda, br du
    antagligen vlja antingen "3.0 (quilt)" eller "3.0 (native)". Se
    http://wiki.debian.org/Projects/DebSrc3.0 fr information om hur dessa
    format stts i produktion i Debian.

  Format: 1.0
    Ett kllkodspaket i detta format bestr antingen av en .orig.tar.gz,
    frbunden med en .diff.gz, eller en ensam .tar.gz (i s fall anses
    paketet vara eget, "native").

    Uppackning

    Att packa upp ett Debianeget paket innebr att packa upp den ensamma
    tarbollen i mlkatalogen. Att packa upp ett icke-eget paket innebr att
    frst packa upp .orig.tar.gz-filen och sedan genom att tillmpa patchen
    som finns i .diff.gz-filen. Tidsstmplarna fr alla filer nollstlls till
    den  tidpunkt  d  kllkodspaketet  extraherades  (vilket  undviker
    tidsstmpelfrskjutningar som kunde leda till problem nr autogenererade
    filer patchas). Diffen kan skapa nya filer (hela debian-katalogen
    skapas p det sttet), men kan inte ta bort filer (tomma filer kommer
    lmnas kvar).

    Bygga

    Att bygga ett Debianeget paket innebr bara att skapa en ensam tarboll
    med kllkodskatalogen. Att bygga ett icke-eget paket innefattar att
    extrahera original-tarbollen i en separat ".orig"-katalog och skapa
    .diff.gz-filen p nytt genom att jmfra kllkodspaketets katalog med
    .orig-katalogen.

    Byggflaggor (med -b):

    Om ett andra argument som inte r en flagga anges skall det vara namnet
    p originalkllkodskatalogen eller -tarfilen eller den tomma strngen om
    paketet r Debianspecifikt och drfr inte har ngra Debianiserings-diffar.
    Om inget andra argument anges kommer dpkg-source att leta efter
    originalkllkodstarfilen   paket_uppstrmsversion.orig.tar.gz   eller
    originalkllkodskatalogen paket.orig beroende p -sX-flaggorna.

    -sa, -sp, -sk, -su och -sr skriver inte ver befintliga tar-filer och
    kataloger. Om det nskas br -sA, -sP, -sK, -sU och -sR anges i stllet.

    -sk  Anger att den ursprungliga kllkoden r en tar-fil, som standard
       paket_uppstrmsversion.orig.tar.filndelse.  Den  kommer  lta
       originalkllkodsfilen ligga kvar som en tarfil, eller kopiera den
       till den aktuella katalogen om den inte redan r dr. Tarbollen
       kommer att packas upp i katalog.orig fr att generera diffen.

    -sp  Som -sk, men tar bort katalogen igen eftert.

    -su  Anger att originalkllkoden r  en  katalog,  som  standard
       paket-uppstrmsversion.orig och att dpkg-source skall skapa ett
       nytt originalkllkodsarkiv frn den.

    -sr  Som -su, men tar bort katalogen nr den har anvnts.

    -ss  Anger att originalkllkoden finns bde som en katalog och en
       tar-fil. Katalogen kommer att anvndas av dpkg-source fr att
       skapa diffen, men tarfilen fr att skapa .dsc-filen. Flaggan mste
       anvndas med tillfrsikt - om katalogen och tarfilen inte stmmer
       verens kommer ett trasigt kllkodsarkiv att skapas.

    -sn  Anger att dpkg-source inte skall leta efter ngot kllkodsarkiv
       och att ingen diff skall skapas. Det andra argumentet, om det
       anges, mste vara den tomma strngen.  Flaggan  anvnds  fr
       Debianspecifika paket som inte har en separat uppstrmskllkod och
       drfr inte har ngon debianiseringsdiff.

    -sa eller -sA
       Anger att originalkllkoden finns som en katalog eller en tarfil
       - det andra argumentet, om det anges, kan vara det ena eller det
       andra, eller den tomma strngen (motsvarar att anvnda -sn). Om en
       tarfil hittas kommer programmet att packa upp den fr att skapa
       en diff och ta bort den eftert (motsvarar -sp). Om en katalog
       hittas kommer den att packas fr att skapa originalkllkoden och
       ta bort den eftert (motsvarar -sn). Om bda hittas kommer
       dpkg-source att ignorera katalogen, och skriva ver den om -sA
       angavs (detta motsvarar -sP) eller ge ett felmeddelande om -sa
       angavs. -sA r standard.

    --abort-on-upstream-changes
       Processen misslyckas om den genererade diffen innehller ndringar
       av filer utanfr underkatalogen debian. Den hr flaggan tillts
       inte  i  debian/source/options,  men  kan  anvndas  i
       debian/source/local-options.

    Extraheringsflaggor (med -x):

    Oavsett kommer ett befintligt kllkodstrd att tas bort.

    -sp  Anvnds nr originalkllkoden som extraheras (om sdan finns) skall
       lmnas kvar som en tarfil. Om den inte redan finns i den aktuella
       katalogen, eller om en befintlig men annan fil finns dr, kommer
       den att kopieras dit. (Detta r standard.)

    -su  Packar upp originalkllkodstrdet.

    -sn  Frskrar att originalkllkoden varken kopieras till en aktuella
       katalogen eller packas upp. Eventuella originalkllkodstrd som
       finns i den aktuella katalogen tas fortfarande bort.

    Alla -sX-flaggor r msesidigt uteslutande. Om du anger mer n en kommer
    endast den sista att anvndas.

    --skip-debianization
       Hoppas ver att tillmpa debian-diffen ovanp uppstrmskllkoden.

  Format: 2.0
    ven knt som wig&pen. Detta format rekommenderas inte fr  allmn
    anvndning, formatet "3.0 (quilt)" erstter det. Wig&pen var den frsta
    specifikationen av en ny generation av kllkodspaketformat.

    Beteendet fr detta format r detsamma som fr "3.0 (quilt)"-formatet,
    frutom att det inte anvnder en explicit frteckning patchar. Alla filer
    i debian/patches/ som motsvarar det Perl-reguljra uttrycket [\w-]+ mste
    vara giltiga patchar: de appliceras nr paketet packas upp.

    Nr du bygger ett nytt kllkodspaket kommer eventuella ndringar p
    uppstrmskllkoden att lagras i en patch som kallas zz_debian-diff-auto.

  Format: 3.0 (eget)
    Detta format r en utkning av det egna paketformatet som anges av
    1.0-formatet. Det stder alla komprimeringsmetoder och kommer att som
    standard ignorera alla VCS-specifika filer och kataloger, samt mnga
    temporrfiler (se standardvrdet som r knutet till flaggan -i i texten fr
    --help).

  Format: 3.0 (quilt)
    Ett kllkodspaket i detta format innehller tminstone en original-tarboll
    (.orig.tar.ext, dr ext kan vara gz, bz2, lzma eller xz) och en
    Debiantarboll (.debian.tar.ext). Den kan ven innehlla ytterligare
    original-tarbollar (.orig-komponent.tar.ext). komponent kan  endast
    innehlla alfanumeriska tecken och bindestreck ("-").

    Uppackning

    Huvud-originaltarbollen  packas  upp  frst,  drefter  packas alla
    ytterligare originaltarbollar upp i underkataloger med namn efter
    komponent-delen i sitt filnamn (eventuella redan befintliga kataloger
    erstts). Debian-tarbollen packas sedan upp ovanp kllkodskatalogen efter
    att en redan befintlig debian-katalog har tagits bort frst. Observera
    att debian-tarbollen mste best av en debian-underkatalog, men att den
    ven  kan  innehlla  binrfiler  utanfr den katalogen (se flaggan
    --include-binaries).

    Alla  patchar  listade  i  debian/patches/debian.series  eller
    debian/patches/series tillmpas sedan. Om den frstnmnda filen anvnds och
    den sistnmnda inte existerar (eller r en symbolisk lnk), kommer den
    senare att ersttas av en symbolisk lnk till den frsta. Tanken r att gra
    det enklare att anvnda quilt till att hantera patchuppsttningen.
    Observera att, ven om dpkg-source korrekt tolkar series-filer som
    anvnder  explicita  flaggor  till  patch-programmet  (lagrade  p
    kommandoraden efter patch-filnamnet och ett eller flera blanksteg), s
    ignoreras dessa flaggor och det frvntar sig att patchar kan tillmpas
    med flaggan -p1 till patch. Det kommer drfr visa en varning sdana
    flaggor upptcks, och bygget kommer troligen att misslyckas.

    Patchar kan ven ta bort filer, p ungfr samma stt som quilt normalt
    fungerar.

    Filen  .pc/applied-patchers  skapas  om  patchar  tillmpades  vid
    uppackningen.

    Bygga

    Alla original-tarbollar som finns i den aktuella katalogen packas upp i
    en temporr katalog med samma logik som i uppackningen, debian-katalogen
    kopieras ver i den temporra katalogen och alla patchar, frutom den
    automatiska  patchen  (debian-changesversion  eller debian-changes,
    beroende p --single-debian-patch) tillmpas. Temporrkatalogen jmfrs
    drefter mot kllkodskatalogen och diffen (om den inte r tom) lagras i
    denautomatiska patchen. Om den automatiska patchen skapas/tas bort,
    lggs den till/tas bort frn series-filen och frn quilt-metadata.

    Eventuella ndringar p binrfiler kan inte representeras i en diff och
    kommer drmed att leda till ett felmeddelande, svida inte paketansvariga
    medvetet  vljer  att  inkludera  den  modifierade  binrfilen  i
    debian-tarbollen    (genom    att    lista    den    i
    debian/source/include-binaries). Byggningen kommer ven att misslyckas
    om binrfiler upptcks i debian-underkatalogen, svida de inte har
    vitlistats i debian/source/include-binaries.

    Den uppdaterade debiankatalogen, och listan ver modifierade binrer,
    anvnds sedan fr att skapa debian-tarbollen.

    Den automatiskt genererade diff-filen innehller inte ndringar fr
    VCS-specifika filer eller fr mnga temporra filer (se standardvrdet som
    r knutet till flaggan -i i texten fr --help). Detta gller speciellt
    katalogen .pc som anvnds av quilt, katalogen kommer att ignoreras nr
    den automatiska patchen skapas.

    Observera: dpkg-source frvntar att kllkodspaketet har alla patchar som
    anges i seriefilen tillmpade nr kllkodspaketet genereras. Detta gller
    inte nr kllkodstrdet har hmtats genom att packa upp ett kllkodspaket
    med till exempel Format: 1.0. Fr att motverka detta problem kommer
    dpkg-source sjlvt att tillmpa patchar om det tror att de nnu inte har
    tillmpats. Fr att upptcka om s r fallet anvnds fljande heuristik: om en
    lista ver frmodligen ej applicerade patchar (de listas i series-filen
    men inte i .pc/applied-patches), och om den frsta patchen i listan kan
    tillmpas  utan  fel  kommer  samtliga  att  tillmpas.  Flaggan
    --no-preparation kan anvndas fr att sl av detta beteende. Operationen
    utfrs normalt som en del av kommandot --prepare-build.

    Byggflaggor

    --allow-version-of-quilt-db=version
       Tillt dpkg-source att bygga kllkodspaketet om versionen av
       quilt-metadata r den som angavs, ven om dpkg-source inte knner
       till den. Det betyder att den givna versionen av quilt-metadata
       r kompatibel med version 2 som dpkg-source fr nrvarande stder.
       Versionen av quilt-metadata lagras i .pc/.version.

    --include-removal
       Ignorera inte borttagna filer och ta med dem i den automatiskt
       genererade patchen.

    --include-timestamp
       Ta med tidsstmpel i den automatiskt genererade patchen.

    --include-binaries
       Lgg till alla modifierade binrer i debian-tarbollen. Lgg ven
       till dem i debian/source/include-binaries: de kommer att lggas
       till som standard i fljande byggen och du behver inte lngre ange
       den hr flaggan.

    --no-preparation
       Frsk inte att frbereda byggtrdet genom att tillmpa patchar som
       inte verkar ha tillmpas fr nrvarande.

    --single-debian-patch
       Anvnd    debian/patches/debian-changes    istllet    fr
       debian/patches/debian-changes-version som namn p den automatiska
       patch som genereras vid bygget. Denna flagga r speciellt nyttig
       nr paketet hanteras i ett versionshanteringssystem och en patch
       inte kan skapas p ett plitligt stt. Nr den hr flaggan anvnds
       rekommenderar vi att du skapar en debian/source/patch-header-fil
       som frklarar hur Debianndringarna bst kan ses, till exempel i
       det versionshanteringssystem som anvnds.

    --create-empty-orig
       Skapa huvud-originaltarbollen som tom automatiskt om den saknas
       och om det finns supplement-originaltarbollar. Flaggan r tnkt
       att anvndas nr kllkodspaketet bara r en samling av flera
       uppstrmsprogram och dr det inte finns ngot "huvud"-program.

    --unapply-patches
       Ta bort patchar i kroken --after-build. Flaggan r huvudsakligen
       anvndbar nr du bygger direkt frn ett versionshanteringssystem
       som innehller opatchad uppstrmskod och du vill hlla trdet
       opatchat ven efter ett paketbygge. Flaggan lggs normalt i
       debian/source/local-options  (den  r  inte  tillten  i
       debian/source/options s att alla genererade kllkodspaket som
       standard har samma beteende).

    --abort-on-upstream-changes
       Processen misslyckas om en automatisk patch har genererats.
       Flaggan kan anvndas fr att se till att alla ndringar har lagrats
       undan korrekt i separata quilt-patchar innan kllkodspaketet
       byggts. Flaggan tillts inte i debian/source/options, men kan
       anvndas i debian/source/local-options.

    Extraheringsflaggor

    --skip-debianization
       Hoppas  ver  att  packa  upp  debian-tarbollen  ovanp
       uppstrmskllkoden.

    --skip-patches
       Applicera inte patchar i slutet av uppackningen.

  Format: 3.0 (skrddarsytt)
    Detta  formatet  r  speciellt.  Det  anger  inte  ett  riktigt
    kllkodspaketformat, utan kan anvndas fr att skapa kllkodspaket med
    godtyckliga filer.

    Byggflaggor

    Alla argument som inte r flaggor tas som filer som skall integreras i
    det skapade kllkodspaketet. De mste finnas, och helst i aktuell
    katalog. tminstone en fil mste anges.

    --target-format=vrde
       Krvs.  Anger  det  riktiga  formatet  p  det  genererade
       kllkodspaketet. Den skapade .dsc-filen kommer innehlla detta
       vrde i sitt Format-flt och inte "3.0 (custom)".

  Format: 3.0 (git)
    This format is experimental. It uses a bundle of a git repository to
    hold the source of a package.

    Uppackning

    The bundle is cloned to a new git repository.

    Note that by default the new repository will have the same branch
    checked out that was checked out in the original source. (Typically
    "master", but it could be anything.) Any other branches will be
    available, under as `remotes/origin/`

    Bygga

    Innan uppackningen fortstter kommer en del tester att utfras fr att se
    till att vi inte har ngra ej ignorerade ej incheckade ndringar.

    git-bundle(1) is used to generate a bundle of the git repository. By
    default, all branches and tags in the repository are included in the
    bundle.

    Byggflaggor

    --git-ref=ref
       Allows specifying a git ref to include in the git bundle. Use
       disables the default behavior of including all branches and
       tags. May be specified multiple times. The ref can be the name
       of a branch or tag to include. It may also be any parameter that
       can be passed to git-rev-list(1). For example, to include only
       the master branch, use --git-ref=master. To include all tags and
       branches, except for the private branch, use --git-ref=--all
       --git-ref=^private

    --git-depth=number
       Creates a shallow clone with a history truncated to the
       specified number of revisions.

  Format: 3.0 (bzr)
    This format is experimental. It generates a single tarball containing
    the bzr repository.

    Uppackning

    The tarball is unpacked and then bzr is used to checkout the current
    branch.

    Bygga

    Innan uppackningen fortstter kommer en del tester att utfras fr att se
    till att vi inte har ngra ej ignorerade ej incheckade ndringar.

    De VCS-specifika delarna av kllkodskatalogen kommer drefter  att
    kopieras ver till en temporr katalog. Innan den temporra katalogen
    packas i en tarboll utfrs viss stdning fr att spara plats.

VARNINGAR OCH FELMEDDELANDEN

  kllkodsformat ej angivet i debian/source/format
    Filen debian/source/format br alltid finnas och ange det nskade
    kllkodsformatet. Fr baktkompatibilitet antar formatet "1.0" om filen
    inte finns, men du br inte frlita dig p detta: vid ngon punkt i
    framtiden kommer dpkg-source att justeras s att det misslyckas om filen
    inte finns.

    Resonemanget bakom detta r att formatet "1.0" inte lngre r det
    rekommenderade formatet, du br normalt vlja ett av de nyare formaten
    ("3.0 (quilt)", "3.0 (native)"), men dpkg-source gr inte  detta
    automatiskt t dig. Om du vill fortstta anvnda det gamla formatet br du
    ange det explicit genom att skriva "1.0" i debian/source/format.

  diffen modifierar fljande uppstrmsfiler
    Nr du anvnder kllkodsformatet "1.0" r det oftast inte ngon bra id att
    modifiera uppstrmsfiler direkt eftersom ndringarna dljs och i huvudsak
    r odokumenterade i diff.gz-filen. Du br istllet spara dina ndringar som
    patchar i debian-katalogen och applicera dem nr paketet skall byggas.
    Fr att undvika den hr komplexiteten kan du ven anvnda formatet "3.0
    (quilt)" som lter dig gra det hr automatiskt.

  kan inte representera ndringen fr fil
    ndringar p uppstrmsfiler sparas normalt som patchfiler, men inte alla
    ndringar kan representeras med patchar: de kan endast ndra innehllet i
    vanliga textfiler. Om du frsker erstta en fil med ngot som har en annan
    typ (till exempel erstta en vanlig fil med en symbolisk lnk eller en
    katalog) fr du det hr felmeddelandet.

  den tomma filen fil som just skapats kommer inte representeras i diffen
    Tomma filer kan inte skapas med patchfiler. ndringen kommer drmed inte
    att sparas i kllkodspaketet och du fr en varning om det.

  exekveringslge lge p fil kommer inte representeras i diffen
  speciallget lge p fil kommer inte representeras i diffen
    Patchfiler beskriver inte lget p filer och ndrade lgen sparas inte i
    kllkodspaketet. Den hr varningen pminner dig om detta.

FILFORMAT

  debian/source/format
    Filen innehller p en ensam rad det format som skall anvndas fr att
    bygga kllkodspaketet (mjliga format beskrivs ovan). Varken ledande
    eller avslutande blanksteg tillts.

  debian/source/include-binaries
    Filen innehller en frteckning ver binrfiler (en per rad) som skall tas
    med i debian-tarbollen. Inledande och avslutande blanksteg tas bort.
    Rader som brjar med "#" r kommentarer och hoppas ver. Tomma rader
    ignoreras.

  debian/source/options
    Filen innehller en lista ver lnga flaggor som automatiskt stts in fre
    kommandoradsflaggorna som anges i ett anrop til dpkg-source -b eller
    dpkg-source  --print-format.  Flaggor  som  --compression  och
    --compression-level r passande att lgga in i den hr filen.

    Ange varje flagga p en egen rad. Tomma rader och rader som brjar med
    "#" ignoreras. Inledande "--" skall tas bort och korta flaggor r inte
    tilltna. Blanksteg tillts runt "="-tecknet och citattecken tillts runt
    vrdet. Hr r ett exempel p en sdan fil:

     # lt dpkg-source skapa en debian.tar.bz2 med maximal komprimering
     compression = "bzip2"
     compression-level = 9
     # anvnd debian/patches/debian-changes som en automatisk patch
     single-debian-patch

    Observera: format-flaggor tillts inte i den hr filen, du br anvnda
    filen debian/source/format istllet.

  debian/source/local-options
    Precis som debian/source/options frutom att filen inte inkluderas i det
    genererade kllkodspaketet. Det kan vara anvndbart fr att spara ett val
    som gller fr paketansvariga eller VCS-systemet kllkodspaketet hanteras
    i.

  debian/source/patch-header
    Friformstext som lggs in p toppen av den automatiskt genererade patchen
    i formaten "2.0" eller "3.0 (quilt)".

  debian/patches/series
    Listar alla patchar som mste tillmpas (i den givna ordningen) ovanp
    uppstrmskllkodspaketet. Inledande och avslutande blanksteg tas bort.
    Rader som brjar med "#" r kommentarer och ignoreras. Tomma rader
    ignoreras. De rader som r kvar inleds med filnamnet p en patchfil
    (relativt  till  debian/patches/-katalogen)  upp  till  det frsta
    blankstegstecknet eller slutet p raden. Valfria flaggor till quilt kan
    flja fram till slutet av raden eller det frsta "#" som fljer p ett
    eller flera blanksteg (vilket anger brjan p en kommentar fram till
    slutet av raden).

PROGRAMFEL

    Tidpunkten p fltverstyrning intrffar jmfrt med instllning av vissa
    standardutdataflt r ganska frvirrad.

SE VEN

    dpkg-deb(1), dpkg(1), dselect(1).

FRFATTARE

    Upphovsrttsskyddat 1995-1996 Ian Jackson
    Upphovsrttsskyddat 2000 Wichert Akkerman
    Upphovsrttsskyddat 2008-2010 Raphal Hertzog

    Detta r fri programvara; se GNU General Public License version 2 eller
    senare fr kopieringsvillkor. Det finns INGEN GARANTI.

VERSTTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.