Provided by: dpkg_1.15.8.4ubuntu3_i386 bug

NAMN

    dpkg-split - Verktyg fr att dela/sl ihop Debianpaket

SYNOPS

    dpkg-split [flaggor] tgrd

BESKRIVNING

    dpkg-split delar upp binra Debianpaketfiler i mindre delar och slr
    samman dem igen, fr att gra det mjligt att lagra stora paketfiler p sm
    media, till exempel disketter.

    Programmet kan kras manuellt med flaggorna --split, --join och --info.

    Det har ven ett automatiskt lge, vilket aktiveras med flaggan --auto. I
    det lget hanterar det en k av delar som setts men nnu inte terstllts,
    och terstller en paketfil nr den sett alla dess delar. Flaggorna
    --listq and --discard gr det mjligt att hantera kn.

    Alla  funktioner  fr  uppdelning, sammanslagning och kande visar
    informativa meddelanden p standard ut; dessa kan ignoreras.

KOMMANDON

    -s, --split helt-arkiv [prefix]
       Delar ett ensamt binrt Debianpaket i flera delar.

       Delarna namnges som prefix.NofM.deb dr N r numret p delen, rknat
       frn 1, och M r det totala antalet delar (bda angivna decimalt).

       Om inget prefix ges tas filnamnet fr helt-arkiv, inklusive
       katalognamn, med den avslutande .deb borttagen.

    -j, --join del...
       Slr samman de olika paketdelarna, och terskapar den ursprungliga
       filen som den sg ut innan den delades.

       Delfilerna som ges som argument mste alla vara delar av exakt
       samma ursprungliga binrfil. Varje mste finnas exakt en gng i
       argumentlistan, men de behver inte listas i ordning.

       Delarna mste naturligtvis alla ha  genererats  med  samma
       delstorlek  nr uppdelningen skedde, vilket betyder att de
       vanligtvis mste ha genererats vid samma krning av dpkg-split
       --split.

       Delarnas   filnamn   r   inte   signifikanta   fr
       sammanslagningsproceduren.

       Frvalt namn p utdatafilen r paket-version.deb.

    -I, --info del...
       Skriver ut information, i mnniskolsbar form, om delfilerna som
       anges. Argument som inte r delar av binrpaket resulterar i ett
       meddelande som talar om detta (men fortfarande p standard ut).

    -a, --auto -o fullstndig-utdata del
       Ka automatiskt delarna och terskapa paketet om mjligt.

       Den del som anges undersks och jmfrs med andra delar av samma
       paket (om sdana existerar) i kn av delar av paket.

       Om alla delar av ett paket av vilket del r en del av r
       tillgngliga kommer paketet att terskapas och skrivas till
       fullstndig-utdata (vilken vanligtvis inte redan br existera, ven
       om det inte vore ett fel om det gjorde det).

       Om inte kommer del att kopieras till kn och fullstndig-utdata
       skapas inte.

       Om del inte r en del av ett delat binrpaket kommer dpkg-split
       att avsluta med returvrde 1; om ngot annat fel uppstr avslutar
       det med returvrde 2.

       Flaggan --output eller -o mste ges d --autoanvnds. (Om detta
       inte vore ett krav skulle det anropande programmet inte veta
       vilken utdatafil som frvntades.)

    -l, --listq
       Listar innehllet i kn ver paket att terstlla.

       Fr varje paketfil fr vilken delar finns i kn visas i utdata
       namnet p paketet, antal delar i kn, och det totala antalet byte
       som r lagrade i kn.

    -d, --discard [paket...]
       Kastar bort delar frn kn ver de som vntar p terstende delar av
       paket.

       Om inget paket anges tms kn helt; om paket anges kastas bara
       delar fr de(t) paket som anges.

    -h, --help
       Visar hjlpskrm och avslutar.

    --version
       Visar version och avslutar.

FLAGGOR

    --depotdir katalog
       Anger en alternativ katalog fr kn av delar som vntar p
       automatisk sammanslagning. Frvalet r /var/lib/dpkg.

    -S, --partsize kibibyte
       Anger maximal storlek vid delning, i kibibyte (1024 byte). Frval
       r 450 KiB.

    -o, --output fullstndig-utdata
       Anger filnamnet fr utdata vid sammanslagning.

       Anvnds istllet fr frvalet vid manuell sammanslagning (--join)
       och krvs fr automatisk ka-eller-sammansl (--auto).

    -Q, --npquiet
       Vid automatisk ka-eller-sammansl skriver dpkg-split normalt ett
       meddelande om den matas med en del som inte r en binr paketdel.
       Denna flagga undertrycker meddelandet, vilket gr det mjligt fr
       program ssom dpkg att hantera bde delade och odelade paket utan
       att producera felaktiga meddelanden.

    --msdos
       Tvingar  utdatafilnamn  skapade  av  --split  att  vara
       msdos-kompatibla.

       Misshandlar  prefixet  -  antingen  frvalet  taget  frn
       indatafilnamnet,  eller  det  som  angetts  som  argument:
       alfanumeriska tecken grs till gemener, plustecken erstts med x
       och alla andra tecken kastas.

       Resultatet trunkeras s lngt som mjligt, och filnamn p formen
       prefixNofM.deb genereras.

RETURVRDE

    Returvrdet  0  betyder  att den efterfrgade funktionen (delning,
    sammanslagning eller annan) slutfrdes lyckades. --info-kommandon lyckas
    ven om indatafilen inte r en del av ett binrpaket.

    Returvrdet 1 uppkommer endast med --auto och anger att delfilen inte
    var en del av ett binrpaket.

    Returvrdet 2 indikerar att ngot har gtt fel, till exempel ett
    systemanrop, att en fil sg ut som en paketdel men var trasig, ett
    anvndningsfel, eller ngot annat problem.

PROGRAMFEL

    dpkg-split anvnder ngra ganska gamla konventioner fr filnamn  p
    Debianpaket.

    Kompletta detaljer fr paket i kn kan inte fs utan att sjlv grva i
    k-katalogen.

    Det finns inget ltt stta att testa om en fil som kan vara en del av ett
    binrpaket faktiskt r det.

    Arkitekturen  anges  inte  i  delfilernas  filhuvud,  bara  i
    kontrollinformationen i paketfilen som delarna innehller, och den
    frekommer inte i de filnamn som genereras.

FILER

    /var/lib/dpkg/parts
       Frvald  k-katalog  fr  delfiler  som  vntar  p automatisk
       sammanslagning.

       Filnamnen som anvnds i katalogen r i ett internt format fr
       dpkg-split och r knappast anvndbara fr andra program, och hur
       som helst kan inte formatet p filnamnen litas p.

SE VEN

    deb(5), deb-control(5), dpkg-deb(1), dpkg(1).

FRFATTARE

    Upphovsrttsskyddat 1995-1996 Ian Jackson

    Detta r fri programvara; se GNU General Public License version 2 eller
    senare fr kopieringsvillkor. Det finns INGEN GARANTI.

VERSTTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.