Provided by: dpkg_1.15.8.4ubuntu3_i386 bug

NAMN

    dpkg-trigger - ett verktyg fr paketutlsare

SYNOPS

    dpkg-trigger [flaggor...] utlsarnamn
    dpkg-trigger [flaggor...] kommando

BESKRIVNING

    dpkg-trigger r ett verktyg fr att explicit aktivera utlsare och fr att
    testa om de stds av den krande dpkg.

    Det kan anvndas av utvecklarskript i komplexa  och  villkorliga
    situationer dr filutlsare, eller det deklarativa activate-direktivet i
    utlsarstyrfilen inte kan uttrycka det som behvs. Det kan ven anvndas fr
    test och av systemadministratrer (men observera att utlsarna inte
    kommer att faktiskt kras av dpkg-trigger).

    Oknda utlsarnamnsyntaxer r ett fel fr dpkg-trigger.

KOMMANDON

    --check-supported
       Se om den dpkg som krs stder utlsare (anropas vanligtvis frn ett
       postinst-skript). Avslutar med 0 om en dpkg med utlsarstd har
       krt, eller 1 med ett felmeddelande p standard fel om inte. Det r
       dock normalt sett bttre att bara aktivera den nskade utlsaren
       med dpkg-trigger.

    -h, --help
       Visar hjlpskrm och avslutar.

    --version
       Visar version och avslutar.

FLAGGOR

    --admindir=kat
       ndra platsen fr dpkg-databasen. Frval r /var/lib/dpkg.

    --by-package=paket
       verstyr den som vntar p en utlsare (stts vanligen av dpkg genom
       miljvariabeln DPKG_MAINTSCRIPT_PACKAGE i utvecklarskript, fr att
       namnge det paket som skriptet tillhr, och detta anvnds som
       standard).

    --no-await
       Denna flagga gr s att det anropade paketet T (om det finns) inte
       behver vnta p hantering av utlsaren; det/de  intresserade
       paketet/paketen I kommer inte lggas till T:s vntelista fr
       hantering av utlsare och T:s status ndras inte. T kan anses vara
       installerat ven om I kanske nnu inte har hanterat utlsaren.

    --no-act
       Bara testa, ndra inte p ngonting.

SE VEN

    dpkg(1), deb-triggers(5), /usr/share/doc/dpkg-dev/triggers.txt.gz.

VERSTTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.