Provided by: dpkg_1.15.8.4ubuntu3_i386 bug

NAMN

    dpkg - en mellannivpakethanterare fr Debian

SYNOPS

    dpkg [flaggor] tgrd

VARNING

    Manualen r avsedd fr anvndare som vill f en mer detaljerad frstelse fr
    dpkgs kommandoradsflaggor och pakettillstnd n vad som berttas med dpkg
    --help.

    Den br inte anvndas av paketansvariga som vill lra sig hur dpkg kommer
    att installera deras paket. Beskrivningen ver vad dpkg gr nr paket
    installeras och tas bort r speciellt otillrckliga.

BESKRIVNING

    dpkg r ett verktyg fr att installera, bygga, ta bort och hantera
    Debianpaket. Det primra och mer anvndarvnliga skalet runt dpkg r
    aptitude(1).   dpkg   kontrolleras   helt   och  hllet  via
    kommandoradsparametrar, vilka bestr av exakt en tgrd och noll eller
    fler flaggor. tgrdsparametern talar om fr dpkg vad som skall gras, och
    flaggorna styr p vilket stt tgrden skall utfras.

    dpkg kan ven anvndas som ett skal runt dpkg-deb(1). Fljande r tgrder fr
    dpkg-deb, och om de upptcks kr dpkg helt enkelt dpkg-deb med de
    parametrar som angivits:
      -b, --build,
      -c, --contents,
      -I, --info,
      -f, --field,
      -e, --control,
      -x, --extract,
      -X, --vextract, och
      --fsys-tarfile.
    Se dpkg-deb(1) fr information om dessa tgrder.

INFORMATION OM PAKET

    dpkg upprtthller viss anvndbar information om tillgngliga paket.
    Informationen delas in i tre klasser: tillstnd, markeringstillstnd och
    flaggor. Dessa vrden r avsedda att huvudsakligen ndras via dselect.

  PAKETTILLSTND
    ej installerat
       Paketet r inte installerat p ditt system.

    konfigurationsfiler
       Endast konfigurationsfilerna fr paketet finns p systemet.

    halvt installerat
       Installationen av paketet har pbrjats, men av ngon orsak inte
       slutfrts.

    uppackat
       Paketet r uppackat, men inte konfigurerat.

    halvt konfigurerat
       Paketet r uppackat och konfigurationen har pbrjats, men av ngon
       orsak inte slutfrts.

    vntar p utlsare
       Paketet vntar p hantering av utlsare av ett annat paket.

    utlsare vntar
       Paketet har utlsts.

    installerat
       Paketet r uppackat och korrekt instllt.

  MARKERINGSTILLSTND FR PAKET
    installera
       Paketet r markerat fr installation.

    hll  Ett paket som r markerat med hll hanteras inte av dpkg svida
       inte det framtvingas med flaggan --force-hold.

    ta bort
       Paketet r markerat fr avinstallation (dvs. vi vill ta bort alla
       filer frutom konfigurationsfilerna).

    rensa Paketet r markerat fr rensning (dvs. vi vill ta bort allting,
       ven konfigurationsfiler).

  PAKETFLAGGOR
    ominstallation krvs
       Ett paket markerat ominstallation krvs r trasigt och krver
       ominstallation. Dessa paket kan inte tas bort, svida inte det
       framtvingas med flaggan --force-remove-reinstreq.

TGRDER

    -i, --install paketfil...
       Installera paketet. Om flaggan --recursive eller -R anges mste
       paketfil istllet vara en katalog.

       Installationen bestr av fljande steg:

       1. Extrahera styrfilerna ur paketet.

       2. Om en annan version av samma paket redan fanns installerat
       vid nyinstallationen exekveras prerm-skriptet fr det gamla
       paketet.

       3. Kr preinst-skriptet, om ett sdant medfljer paketet.

       4. Packa upp de nya filerna och skerhetskopiera samtidigt de
       gamla filerna s att de kan terstllas om ngonting gr fel.

       5. Om en annan version av samma paket redan fanns installerat
       vid nyinstallationen exekveras postrm-skriptet fr det gamla
       paketet. Observera att skriptet exekveras efter preinst fr det
       nya paketet eftersom de nya filerna skrivs samtidigt som de
       gamla tas bort.

       6. Konfigurera paketet. Se --configure fr detaljerad information
       om hur man gr det.

    --unpack paketfil ...
       Packa upp paketet, men konfigurera det inte. Om  flaggan
       --recursive eller -R anges mste paketfil istllet vara en
       katalog.

    --configure paket...|-a|--pending
       Konfigurera ett paket som har packats upp men nnu  inte
       konfigurerats. Om -a eller --pending anges istllet fr paket
       konfigureras alla paket som har packats upp men nnu inte
       konfigurerats.

       Fr att omkonfigurera ett paket som redan har konfigurerats kan
       du istllet anvnda kommandot dpkg-reconfigure(8).

       Konfigurering bestr av fljande steg:

       1. Packa upp konfigurationsfilerna och skerhetskopiera samtidigt
       de gamla konfigurationsfilerna s att de kan terstllas om
       ngonting gr fel.

       2. Kr postinst-skriptet, om ett sdant finns i paketet.

    --triggers-only paket...|-a|--pending
       Hanterar bara utlsare. Alla avvaktande utlsare kommer att
       hanteras. Om paketnamn anges kommer endast dessa pakets utlsare
       att hanteras, precis en gng, om ndvndigt. Om du anvnder denna
       flagga kan det hnda att paket hamnar i felaktiga vntar p
       utlsare- och utlsare vntar-tillstnd. Detta kan rttas senare
       genom att kra: dpkg --configure --pending.

    -r, --remove, -P, --purge paket...|-a|--pending
       Ta bort ett installerat paket. -r eller --remove tar bort
       allting frutom konfigurationsfiler, vilket gr att du kan undvika
       att konfigurera om paketet om du senare installerar om det.
       (Konfigurationsfiler r de filer som  listas  i  styrfilen
       debian/conffiles). -P eller --purge tar bort allting, inklusive
       konfigurationsfiler. Om -a eller --pending anges istllet fr ett
       paketnamn  kommer alla installerade uppackade paket som r
       markerade att tas bort eller rensas i filen /var/lib/dpkg/status
       att tas bort respektive rensas. Observera: fet r mjligt att dpkg
       inte knner till vissa konfigurationsfiler p grund av att de
       skapas och hanteras separat via konfigurationsskript. I s fall
       kommer inte dpkg sjlvt ta bort dem, utan paketets postrm-skript
       (som anropas av dpkg) mste ta hand om att de tas bort nr paketet
       tas bort med --purge.

       Borttagning av ett paket bestr av fljande steg:

       1. Kr prerm-skriptet

       2. Ta bort de installerade filerna

       3. Kr postrm-skriptet

    --update-avail, --merge-avail Packages-fil
       Uppdatera dpkgs och dselects lista ver vilka paket som finns
       tillgngliga.  Med  --merge-avail  kombineras  den  gamla
       informationen med  informationen  frn  Packages-filen.  Med
       --update-avail erstts den gamla informationen med informationen
       frn Packages-filen. Packages-filerna som medfljer Debian heter
       helt enkelt Packages. dpkg behller sin lista ver tillgngliga
       paket i /var/lib/dpkg/available.

       Ett  lttare  enkelkommando  fr  att  hmta  och  uppdater
       available-filen r dselect update. Observera att den hr filen i
       huvudsak r ondig om du anvnder ett APT-baserat skal istllet fr
       dselect: APT har ett eget system fr att hlla reda p tillgngliga
       paket.

    -A, --record-avail paketfil ...
       Uppdatera dpkgs och dselects lista ver vilka paket som finns
       tillgngliga med information frn paketet paketfil. Om flaggan
       --recursive eller -R anges mste paketfil istllet vara en
       katalog.

    --forget-old-unavail
       En numera frldrad flagga som inte utfr ngonting, d dpkg
       automatiskt glmmer ej installerade och ej tillgngliga paket.

    --clear-avail
       Radera existerande information om vilka paket som r tillgngliga.

    -C, --audit
       Sker efter paket som endast installerats delvis p ditt system.
       dpkg kommer att fresl vad som behver gras fr att f dem att
       fungera.

    --get-selections [paketnamnsmnster...]
       Hmta en lista ver paketval och skriv den till standard ut. Paket
       som inte r installerats (dvs. de som tidigare helt har tagits
       bort) kommer inte att visas om inte ett mnster anges.

    --set-selections
       Stt paketvalslistan med den fil som lses frn standard in. Filen
       mste vara p formatet "<paket> <status>", dr status r en av
       install,  hold,  deinstall  eller  purge.  Tomrader  och
       kommentarsrader som brjar med "#" r ocks tilltna.

    --clear-selections
       Stt det nskade tillstndete fr varje icke-grundlggande paket till
       avinstallera.  Detta  r  avsett  att  anvndas  direkt fre
       --set-selections, fr att avinstallera alla paket som inte finns
       med i listan som anges av --set-selections.

    --yet-to-unpack
       Sker efter paket som markerats fr installation men som av ngon
       anledning nnu inte har installerats.

    --print-architecture
       Visa arkitektur fr paketen dpkg installerar (till exempel
       "i386").

    --compare-versions ver1 op ver2
       Jmfr versionsnummer, dr op r en binr operator. dpkg
       returnerar framgng (noll) om det angivna vrdet uppfylls,
       och misslyckande (icke-noll) i annat fall. Det finns tv
       grupper operatorer, vilka endast skiljer sig i hur de
       hanterar nr ver1 eller ver2 r tom. Dessa hanterar tom
       version som om den r tidigare n alla andra versioner: lt
       le eq ne ge gt. Dessa hanterar tom version som om den r
       senare n alla andra versioner: lt-nl le-nl ge-nl gt-nl.
       Dessa  tillhandahlls  endast  fr  kompatibilitet med
       styrfilssyntaxen: < << <= = >= >> >.

    --command-fd <n>
       Lser en fljd av kommandon frn indatafilhandtag <n>.
       Observera: ytterligare flaggor som stts p kommandoraden,
       och genom filhandtaget, terstlls inte fr kommandon som
       krs i en fljd under samma krning.

    --help Visar en kortfattad hjlptext.

    --force-help
       Get hjlp om --force-nnting-flaggorna.

    -Dh, --debug=help
       Ger hjlp om felskningsflaggorna.

    --version
       Visar dpkgs versionsinformation.

    dpkg-deb-tgrder
       Se dpkg-deb(1) fr ytterligare information om fljande
       tgrder:

       -b, --build katalog [arkiv|filnamn]
         Bygg ett deb-paket.
       -c, --contents arkiv
         Visar innehllet i ett deb-paket.
       -e, --control filnamn [katalog]
         Extraherar styrinformation frn ett paket.
       -x, --extract arkivkatalog
         Extraherar filerna frn ett paket.
       -X, --vextract arkivkatalog
         Extraherar och visar filnamnen i ett paket.
       -f, --field arkiv [control-flt] ...
         Visar flt frn paketets styrfil (control).
       --fsys-tarfile arkiv
         Visar filsystems-tarfilen i Debianpaketet.
       -I | --info arkiv [control-fil]
         Visa information om ett paket.

    dpkg-query-tgrder
       Se dpkg-query(1) fr ytterligare information om fljande
       tgrder:

       -l, --list paketnamnsmnster ...
         Lista paket som matchar det givna mnstret.
       -s, --status paketnamn ...
         Rapportera status om det angivna paketet.
       -L, --listfiles paketnamn ...
         Lista filer som installerats p ditt system frn paketnamn.
       -S, --search filnamnsskmnster ...
         Sk efter filnamnet bland de installerade paketen.
       -p, --print-avail paketnamn
         Visa detaljer om paketnamn, som i /var/lib/dpkg/available/.  De som anvnder APT-baserade skal br i stllet anvnda  apt-cache show paketnamn.

FLAGGOR

    Alla  flaggorna kan ges bde p kommandoraden och i dpkgs
    konfigurationsfil  /etc/dpkg/dpkg.cfg  eller  filerna  i
    konfigurationskatalogen  /etc/dpkg/dpkg.cfg.d/.  En  rad  i
    konfigurationsfilen r antingen en flagga (precis samma som p
    kommandoraden,  men  utan  inledande bindestreck) eller en
    kommentar (om den brjar med ett #).

    --abort-after=antal
       Stller in efter hur mnga fel dpkg skall avbryta. Frvalet
       r 50.

    -B, --auto-deconfigure
       Nr ett paket tas bort r det mjligt att ett annat paket
       beror p det borttagna paketet. Om du anger flaggan kommer
       de paket som beror p det borttagna paketet automatiskt
       att avkonfigureras.

    -Doktalvrde, --debug=oktalvrde
       Aktiverar felskning. oktalvrdet skapas genom att utfra
       bitvis logisk "eller" av de nskade vrdena frn listan
       nedan (observera att dessa vrden kan ndras i framtida
       versioner).  -Dh  eller  --debug=help  visar  dessa
       felskningsvrden.

         tal  beskrivning
          1  Allmnt hjlpsam frloppsinformation
          2  Anrop och status fr utvecklarskript
          10  Utdata fr varje fil som hanteras
         100  Massvis med utdata fr varje fil som hanteras
          20  Utdata fr varje konfigurationsfil
         200  Massvis med utdata fr varje konfigurationsfil
          40  Beroenden och konflikter
         400  Massvis av beroende-/konfliktutdata
        10000  Aktivering och hantering av utlsare
        20000  Massvis av utdata om utlsare
        40000  Dumma mngder utdata om utlsare
         1000  Massvis av pladder om bl.a dpkg/info-katalogen
         2000  Knppa mngder pladder

    --force-saker | --no-force-saker | --refuse-saker

       Tvinga eller vgra (no-force och refuse betyder detsamma)
       att gra vissa saker. saker r en kommaavgrnsad lista med
       saker som anges nedan. --force-help visar en lista med
       beskrivningar. Saker som markeras med (*) r tvingade som
       frval.

       Varning: Dessa flaggor r huvudsakligen avsedda att endast
       anvndas av experter. Om du anvnder dem utan att fullt ut
       frst vad de gr ut p kan du frstra din systeminstallation.

       all: Slr p (eller av) alla tvingande flaggor.

       downgrade(*): Installera ett paket ven om en nyare
       version redan r installerad.

       Varning: Fr nrvarande undersker inte dpkg beroenden vid
       nedgradering och kommer drfr inte att varna dig om
       nedgraderingen bryter ett beroende fr ngot paket. Detta
       kan ha allvarliga sidoeffekter, genom att nedgradera
       grundlggande systemkomponenter kan du riskera att gra
       hela systemet instabilt. Anvnd med tillfrsikt.

       configure-any: Konfigurera ven alla uppackade men ej
       konfigurerade paket p vilka det aktuella paketet beror.

       hold: Hantera ven "hll"-markerade paket.

       remove-reinstreq: Ta bort ett paket ven om det r trasigt
       och markerat att vara i behov av ominstallation. Detta
       kan, till exempel, gra s att delar av paketet blir kvar p
       systemet, men glms bort av dpkg.

       remove-essential: Ta bort paketet ven om det anses som
       viktigt (essential). Viktiga paket r huvudsakligen de
       mest grundlggande Unixkommandona. Om du tar bort dem kan
       det gra s att hela systemet slutar fungera, s anvnd med
       tillfrsikt.

       depends: Gr alla beroendeproblem till varningar.

       depends-version: Ignorera versionsnummer nr beroenden
       kontrolleras.

       breaks: Installera, ven om det skulle frstra ett annat
       paket.

       conflicts: Installera ven om paket som r i konflikt
       (krockar) med ett annat paket. Detta r farligt, eftersom
       det oftast leder till att vissa filer skrivs ver.

       confmiss: Installera alltid saknade konfigurationsfiler.
       Detta r farligt, eftersom det inte bibehller ndringar
       (raderingar) av filer.

       confnew:  Installera alltid nya versioner av ndrade
       konfigurationsfiler  utan  att  frga,  svida  inte
       --force-confdef ocks anges, i vilket fall det frvalda
       alternativet kommer att utfras.

       confold: Installera aldrig nya versioner av  ndrade
       konfigurationsfiler  utan  att  frga,  svida  inte
       --force-confdef ocks anges, i vilket fall det frvalda
       alternativet kommer att utfras.

       confdef:  Utfr  alltid frvalt alternativt fr ndrade
       konfigurationsfiler. Om inget frval har angivits kommer
       programmet  stanna  och  frga  anvndaren svida inte
       --force-confnew eller --force-confold ocks angetts, i s
       fall anvnds den fr att bestmma vad som skall utfras.

       confask: If a conffile has been modified always offer to
       replace it with the version in the package, even if the
       version in the package did not change. If any of
       --force-confmiss, --force-confnew, --force-confold, or
       --force-confdef is also given, it will be used to decide
       the final action.

       overwrite: Skriv ver ett pakets filer med ett annats.

       overwrite-dir Skriv ver ett pakets kataloger med ett
       annats filer.

       overwrite-diverted: Skriv ver en omdirigerad fil med en
       ej omdirigerad version.

       architecture:  Hantera  ven   paket   med   fel
       maskinvaruarkitektur.

       bad-path: Skvgen i PATH saknar viktiga program, s problem
       r troliga.

       not-root: Frsk (av)installera saker ven utan att vara
       root.

       bad-verify: Installera ett paket ven om det inte gr att
       verifiera dess kthet.

    --ignore-depends=paket,...
       Ignorera  beroendekontroll  fr  angivna  paket  (i
       verkligheten  utfrs  kontrollen, men det ges endast
       varningar, ingenting annat).

    --new, --old
       Vlj det nya eller gamla binrpaketformatet. Detta r en
       flagga till dpkg-deb(1).

    --nocheck
       Varken ls eller kontrollera innehllet i control-filen nr
       paket skapas. Detta r en flagga till dpkg-deb(1).

    --no-act, --dry-run, --simulate
       Gr allting som efterfrgas, men skriv inte ngra ndringar.
       Detta anvnds fr att se vad som skulle ha hnt med tgrden
       utan att faktiskt ndra ngot.

       Se till att du anger --no-act fre tgrdsflaggan, annars
       kan du f onskade biverkningar (t.ex s kommer dpkg --purge
       foo --no-act frst att rensa ut paketet foo fr att sedan
       frska rensa ut paketet --no-act, trots att du troligen
       frvntade dig att ingenting skulle utfras)

    -R, --recursive
       Hantera alla vanliga filer som matchar skmnstret *.deb
       rekursivt i de kataloger som anges, med alla sina
       underkataloger. Flaggan kan anvndas tillsammans med -i,
       -A, --install, --unpack och --avail.

    -G   Installera inte paketet om en nyare version av samma
       paket redan r installerat. Detta r ett  alias  fr
       --refuse-downgrade.

    --admindir=kat
       ndra  frvald administrationskatalog, vilken innehller
       flera filer som beskriver status fr installerade eller
       avinstallerade paket, osv. (standardvrde r /var/lib/dpkg)

    --instdir=katalog
       ndra standardinstallationskatalog, vilket anger katalogen
       dr paket skall installeras. instdir r ven katalogen som
       skickas som argument till chroot(2) innan  paketets
       installationsfiler krs, vilket betyder att skripten ser
       instdir som rotkatalog. (Frval r /)

    --root=katalog
       Genom att ndra rot s ndras installationskatalog till
       katalog    och    administrationskatalog    till
       katalog/var/lib/dpkg.

    -O, --selected-only
       Hantera endast paket som markerats fr installation. Sjlva
       markeringen utfrs med dselect eller av dpkg nr paketen
       hanteras. Till exempel kommer paket som tas bort att
       markeras fr installation.

    -E, --skip-same-version
       Installera inte paketet om samma version av paketet redan
       r installerat.

    --pre-invoke=kommando
    --post-invoke=kommando
       Stter en anropshake kommando som krs via "sh -c" fre
       eller efter dpkg krs fr tgrderna unpack, configure,
       instal, triggers-only, remove och purge. Flaggan kan
       anges flera gnger. Ordningen p flaggorna som anges behlls
       och de som anges i konfigurationsfilen har fretrde.
       Miljvariabeln  DPKG_HOOK_ACTION stts fr hakar i den
       nuvarande dpkg-tgrden. Observera: Skal kan anropa dpkg
       flera gnger per krning, vilket kan gra att hakarna krs
       fler gnger n frvntat.

    --path-exclude=filnamnsmnster
    --listfilnamnsmnster
       Stt filnamnsmnster som ett skvgsfilter, antingen genom
       att exkludera eller ter inkludera tidigare exkluderade
       skvgar som  motsvarar  det  angivna  mnstret  under
       installationen.

       Varning: tnk p att du kan totalt delgga ditt system,
       beroende p vilka skvgar du exkluderar, s anvnd med
       tillfrsikt.

       Filnamnsmnstrena anvnder samma sorts jokertecken som
       skalet, dr "*" motsvarar en sekvens av valfritt antal
       tecken, inklusive den tomma strngen och ven "/". Till
       exempel    p     motsvarar     "/usr/*/READ*"
       "/usr/share/doc/paket/README". "?" motsvarar som vanligt
       ett ensamt tecken (ven hr ingr "/"). Och "[" inleder en
       teckenklass, som kan innehlla en lista ver tecken,
       intervall och komplement. Se glob(7) fr  detaljerad
       information om filnamnsmnster. Observera: den nuvarande
       implementationen kan terinkludera fler kataloger och
       symboliska lnkar n ndvndigt, fr att vara p den skra sidan
       och undvika mjliga uppackningsfel, framtida ndringar kan
       komma att rtta detta.

       Detta kan anvndas fr att ta bort alla skvgar frutom ngra
       specifika; ett typiskt anvndningsomrde r:

       --path-exclude=/usr/share/doc/*
       --path-include=/usr/share/doc/*/copyright

       fr att  ta  bort  alla  dokumentationsfiler  frutom
       upphovsrttsinformation.

       Dessa  tv  flaggor kan anges flera gnger, och kan
       interfolieras med varandra. De hanteras bda i den givna
       ordningen och det r den sista regeln som motsvarar ett
       filnamn som fller avgrandet.

    --status-fd n
       Snd maskinlsbar paketstatus och frloppsinformation till
       filhandtag  n.  Flaggan  kan  anges  flera  gnger.
       Informationen lagras vanligtvis rad fr rad, i fljande
       format:

       status: paket: status
           Paketstatus ndrad; status r som i statusfilen.

       status: paket : error : utkat-felmeddelande
           Ett fel uppstod. Tyvrr kan utkat-felmeddelande fr
           nrvarande innehlla nyradstecken, ven om i lokaler
           dr versttarna inte har gjort ngra fel kommer varje
           nyradstecken att efterfljas av tminstone  ett
           nyradstecken.

       status: fil : konffil-frga : 'riktig-gammal' 'riktig-ny'
       anvndarredigerad distredigerad
           Anvndaren fr en frga om konfigurationsfiler.

       processing: skede: paket
           Snds precis innan ett hanteringsskede pbrjas.
           Skede r ngot av upgrade, install (bda snds innan
           paketet  packas  upp),  configure,  trigproc,
           disappear, remove, purge.

    --log=filnamn
       Logga  statusndringsmeddelanden  och  kommandon  till
       filnamn, istllet fr frvalet /var/log/dpkg.log. Om flaggan
       ges  flera  gnger  anvnds  det  sista  filnamnet.
       Loggmeddelanden  r p formen "-MM-DD HH:MM:SS status
       <tillstnd>   <paket>   <installerad-version>"   fr
       statusndringar;  "-MM-DD  HH:MM:SS <kommando> <paket>
       <installerad-version> <tillgnglig-version>" fr kommandon
       dr <kommando> r ett av install, upgrade, remove eller
       purge; samt "-MM-DD HH:MM:SS conffile <filnamn> <val>" fr
       konfigurationsfilsndringar dr <val antingen r install
       eller keep.

    --no-debsig
       Frsk inte verifiera paketsignaturer.

    --no-triggers
       Utfr inte utlsare i denna krning (aktiveringar kommer
       fortfarande att antecknas). Om det anvnds tillsammans med
       --configure paket eller --triggers-only paket kommer det
       namngivna paketets postinst fortfarande att kras ven om
       det enda som behvdes var en krning av utlsare. Om du
       anvnder denna flagga kan det hnda att paket hamnar i
       felaktiga vntar p utlsare- och utlsare vntar-tillstnd.
       Detta kan rttas senare genom att kra: dpkg --configure
       --pending.

    --triggers
       verstyr ett tidigare --no-triggers.

FILER

    /etc/dpkg/dpkg.cfg
       Konfigurationsfil med frvalda instllningar.

    /var/log/dpkg.log
       Frvald loggfil (se /etc/dpkg/dpkg.cfg(5) och flaggan
       --log).

    vriga filer som listas hr finns i sina frvalda kataloger, se
    flaggan --admindir fr information om hur du ndrar placeringen av
    dessa filer.

    /var/lib/dpkg/available
       Lista ver tillgngliga paket.

    /var/lib/dpkg/status
       Status fr tillgngliga paket. Filen innehller information
       om huruvida ett paket r markerat fr borttagning eller ej,
       om  det r installerat eller ej, osv. Se sektionen
       INFORMATION OM PAKET fr ytterligare information.

       Statusfilen skerhetskopieras dagligen i /var/backups. Det
       kan vara nyttigt om den gr frlorad eller skrivs snder p
       grund av problem med filsystemet.

    Fljande filer r komponenter i det binra paketet. Se deb(5) fr
    ytterligare information om dem:

    control

    conffiles

    preinst

    postinst

    prerm

    postrm

MILJVARIABLER

    HOME  Om satt s kommer dpkg att anvnda det som den katalog frn
       vilken  det  skall  lsa  den   anvndarspecifika
       konfigurationsfilen.

    TMPDIR Om satt s kommer dpkg att anvnda det som den katalog dr
       det skapar temporra filer och kataloger.

    PAGER Programmet dpkg kommer att exekveras fr  att  visa
       konfigurationsfiler.

    SHELL Programmet dpkg kommer att exekveras nr ett nytt skal
       startas.

    COLUMNS
       Stter antalet kolumner dpkg skall anvnda nr formaterad
       text visas. Anvnds fr nrvarande enbart av -l.

    DPKG_SHELL_REASON
       Definieras av dpkg i skalet som startas fr att underska
       situationen efter konfigurationsfilsfrgan. Tilltna vrden
       r fr nrvarande: conffile-prompt.

    DPKG_CONFFILE_OLD
       Definieras av dpkg i skalet som startas fr att underska
       situationen efter  konfigurationsfilsfrgan.  Innehller
       skvgen till den gamla konfigurationsfilen.

    DPKG_CONFFILE_NEW
       Definieras av dpkg i skalet som startas fr att underska
       situationen efter  konfigurationsfilsfrgan.  Innehller
       skvgen till den nya konfigurationsfilen.

    DPKG_RUNNING_VERSION
       Definieras  av  dpkg i utvecklarskriptets milj till
       versionen av den instans av dpkg som krs fr tillfllet.

    DPKG_MAINTSCRIPT_PACKAGE
       Definieras av dpkg i utvecklarskriptets milj till namnet
       p paketet som hanteras.

    DPKG_MAINTSCRIPT_ARCH
       Definieras  av  dpkg i utvecklarskriptets milj till
       arkitekturen paketet byggdes fr.

    DPKG_MAINTSCRIPT_NAME
       Definieras av dpkg i utvecklarskriptets milj till namnet
       p det skript som krs (preinst, postinst, prerm, postrm).

EXEMPEL

    Fr att lista paket relaterade till textredigeringsprogrammet
    vi(1):
      dpkg -l '*vi*'

    Fr att se posterna i /var/lib/dpkg/available fr tv paket:
      dpkg --print-avail elvis vim | less

    Fr att sjlv ska i paketlistan:
      less /var/lib/dpkg/available

    Fr att ta bort det installerade paketet elvis:
      dpkg -r elvis

    Fr att installera ett paket mste du frst leta p det i ett arkiv
    eller p en cd-rom. Filen "available" visar att vim-paketet finns
    i sektionen "editors":
      cd /cdrom/pool/main/v/vim
      dpkg -i vim_4.5-3.deb

    Fr att gra en lokal kopia av paketmarkeringarna:
      dpkg --get-selections >mitturval

    Du kan verfra filen till en annan dator och installera den dr
    genom att skriva:
      dpkg --clear-selections
      dpkg --set-selections <mitturval

    Observera att detta faktiskt inte kommer installera eller ta
    bort ngonting, utan bara stta valstatus p de efterfrgade
    paketen. Du mste anvnda ett annat program fr att faktiskt hmta
    och installera de efterfrgade paketen. Till exempel kan du kra
    apt-get dselect-upgrade.

    Fr normalt bruk kommer du  att  upptcka  att  dselect(1)
    tillhandahller ett bekvmare stt att ndra paketmarkeringarna.

YTTERLIGARE FUNKTIONER

    Ytterligare funktioner kan erhllas genom att installera ngot av
    fljande paket: apt, aptitude och debsums.

SE VEN

    aptitude(1), apt(1), dselect(1), dpkg-deb(1), dpkg-query(1),
    deb(5), deb-control(5), dpkg.cfg(5) och dpkg-reconfigure(8).

PROGRAMFEL

    --no-act ger oftast mindre information n vad som vore hjlpsamt.

FRFATTARE

    Se /usr/share/doc/dpkg/THANKS fr listan ver personer som har
    bidragit till dpkg.

VERSTTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.