Provided by: dselect_1.15.8.4ubuntu3_i386 bug

NAMN

    dselect - Debians pakethanteringsskal

SYNOPS

    dselect  [--admindir  <katalog>]  [--help]  [--version] [--expert]
    [--debug|-D<fil>]      [<handling>]       [--colour|--color
    skrmdel:[frgrund],[bakgrund][:attr[+attr+..]]]

BESKRIVNING

    dselect r ett av det primra anvndargrnssnitten fr att hantera paket p
    ett Debiansystem. I dselects huvudmeny kan systemadministratren:
    - Uppdatera listan ver tillgngliga paketversioner,
    - Visa status fr installerade och tillgngliga paket,
    - ndra paketval och hantera beroenden,
    - Installera nya paket eller uppgradera till nyare versioner.

    dselect  arbetar  som  ett  skal  runt  dpkg(1),  Debians
    lgnivpakethanteringsverktyg. Det har en fullskrmspaketvalshanterare som
    hanterar beroenden och konflikter mellan paket. Nr det krs med
    administratrsbehrighet kan paket installeras, uppgraderas och tas bort.
    Olika tkomstmetoder kan konfigureras fr att hmta tillgnglig information
    om paketversioner och installerbara paket frn paketsamlingar. Beroende
    p tkomstmetoden kan dessa samlingar vara ppna arkivservrar p Internet,
    lokala  arkivservrar  eller  finnas p cd-rom. Den rekommenderade
    tkomstmetoden r apt, vilken tillhandahlls av paketet apt.

    Vanligtvis anropas dselect utan parametrar. En interaktiv meny visas d,
    vilken ger anvndaren ett antal handlingsmjligheter. Om en handling ges
    som  kommandoradsflagga  startas  denna  med  en  gng.  Flera
    kommandoradsflaggor finns nd att tillg fr att frndra hur dselect
    arbetar eller fr att visa ytterligare information om programmet.

FLAGGOR

    Alla flaggorna kan ges bde  p  kommandoraden  och  i  dselects
    konfigurationsfil   /etc/dpkg/dselect.cfg   eller   filerna   i
    konfigurationskatalogen   /etc/dpkg/dpkg.cfg.d/.   En   rad   i
    konfigurationsfilen  r  antingen  en flagga (precis samma som p
    kommandoraden, men utan inledande bindestreck) eller en kommentar (om
    den brjar med ett #).

    --admindir <katalog>
       ndrar namnet p katalogen dr dpkg letar efter filerna "status",
       "available" m.fl. Frval r /var/lib/dpkg och du br normalt sett
       inte behva ndra det.

    --debug <fil> | -D<fil>
       Sl p felskningslge. Felskningsinformation lagras i <fil>.

    --expert
       Slr p expertlge, dvs. visar inte hjlpmeddelanden som kanske kan
       vara irriterande.

    --colour|--color skrmdel:[frgrund],[bakgrund][:attr[+attr+..]]
       Stller in skrmfrger. Detta fungerar bara om din skrm kan visa
       frger. Flaggan kan anvndas flera gnger (och fungerar bst i
       dselect.cfg). Varje anvndning ndrar frgen (och kanske andra
       attribut) fr en del av skrmen. Skrmdelarna r, uppifrn och ner:

       title Skrmtiteln.

       listhead
           Huvudraden ovanfr paketlistan.

       list  Den rullande paketlistan (och ven viss hjlptext).

       listsel
           Den valda posten i listan.

       pkgstate
           I listan ver paket r det hr texten som anger aktuellt
           tillstnd fr varje paket.

       pkgstatesel
           I listan ver paket r det hr texten som anger aktuellt
           tillstnd fr det nu markerade paketet.

       infohead
           Huvudraden som visar information om tillstndet fr det nu
           markerade paketet.

       infodesc
           Paketets korta beskrivning.

       info  Anvnds fr att visa paketinformation, ssom  paketets
           beskrivning.

       infofoot
           Den sista raden p skrmen nr paket vljs.

       query Anvnds fr att visa frgor.

       helpscreen
           Frg p hjlpskrmar.

    Efter skrmdelen fljer ett kolon och frgangivelsen. Du kan ange antingen
    frgrundsfrgen, bakgrundsfrgen eller bda tv, vilka kommer att erstta de
    inkompilerade frgerna. Anvnd de normala curses-namnen fr frgerna.

    Du kan ven ange ytterligare ett kolon efter frgangivelsen och dr ge
    attribut. Detta r en lista med ett eller flera attribut, avdelade med
    plustecken ("+"). Tillgngliga attribut r (alla fungerar inte p alla
    terminaler): normal, standout (uthvd),  underline  (understruken),
    reverse (omvnd), blink, bright (ljus), dim (mrk), bold (fet)

    --help Visar en kort hjlptext och ger lyckat avslut.

    --version
       Visar versionsinformation och ger lyckat avslut.

ANVNDNING

    Nr  dselect startas interaktivt visas en meny fr anvndaren med
    tillgngliga handlingar:

  Access (tkomst)
    Vljer och konfigurerar en "tkomstmetod" fr att komma t paketsamlingen.

    Som standard ger dselect flera olika metoder, ssom floppy (diskett),
    harddisk (hrddisk) och cdrom, men andra paket du installerar kan
    tillhandahlla ytterligare metoder, t.ex ges tkomstmetoden apt av
    paketet apt och multi_cd av dpkg-multicd.

    tkomstmetoden apt rekommenderas starkt.

  Update (Uppdatera)
    Uppdatera databasen med tillgngliga paket.

    Hmtar en lista ver tillgngliga  paket  frn  paketsamlingen  som
    konfigurerats fr den aktuella tkomstmetoden, och uppdaterar dpkg:s
    databas. Paketlistor finns normalt p paketsamlingarna i filer vid namn
    Packages eller Packages.gz. Dessa filer kan genereras av de som
    underhller   samlingarna   genom   att   anvnda   programmet
    dpkg-scanpackages(1).

    Vilka detaljer som ges om uppdateringen beror p hur tkomstmetoden r
    implementerad. Normalt r processen sjlvfrklarande och behver ingen
    interaktion med anvndaren.

  Select (Vlj)
    Visar eller vljer paketval och beroenden.

    Detta r dselects huvudfunktion. P valskrmen kan anvndaren titta p en
    lista ver samtliga tillgngliga och installerade paket. Nr det krs med
    administratrsbehrighet r det ven mjligt att interaktivt ndra paketets
    valstatus. dselect sprar vilken inverkning dessa ndringar fr p beroende
    eller motstridiga paket.

    Nr en konflikt eller ett misslyckat beroende upptcks visas en delskrm
    med mjlighet att lsa beroendet. P denna skrm visas en lista ver
    motstridiga eller beroende paket, och fr varje paket som listas visas
    dess orsak. Anvndaren kan applicera de av dselect rekommenderade
    ndringarna, sjlv ndra dem, eller backa alla ndringar, inklusive de som
    gjorde att de ej hanterade beroendena eller konflikterna uppstod till
    att brja med.

    Anvndningen av den interaktiva paketvalshanterarskrmen beskrivs i
    ytterligare detalj nedan.

  Install (Installera)
    Installerar valda paket.

    Den valda tkomstmetoden hmtar installerbara eller uppgraderbara paket
    frn relevanta paketsamlingar och installerar dem med dpkg. Beroende p
    hur tkomstmetoden implementerats hmtas antingen alla paket innan
    installationen, eller s hmtas de nr s r ndvndigt. Ngra tkomstmetoder
    kommer ven ta bort paket som markerades fr borttagning.

    Om ett fel uppstod under installationen r rekommenderas det vanligen
    att kra installationen p nytt. I de flesta fall kommer problemet
    frsvinna eller lsas. Om problemet kvarstr eller den installation som
    genomfrdes  var  felaktig,  ber  vi  dig  underska  orsaken och
    omstndigheterna  och   rapportera   ett   fel   i   Debians
    felrapporteringssystem.  Instruktioner om hur du gr det finns p
    http://bugs.debian.org/ eller genom att lsa dokumentationen fr bug(1)
    eller reportbug(1), om dessa r installerade.

    Detaljerna fr hur installationen genomfrs beror p hur tkomstmetoden r
    implementerad. Uppmrksamhet och indata frn anvndaren kan behvas under
    installation, konfiguration eller borttagning av paket, beroende p hur
    utvecklarskripten  i  paketen  ser  ut.  Vissa  paket  anvnder
    debconf(1)-biblioteket, vilket mjliggr mer flexibel, eller till och med
    automatiserad, installation och instllning.

  Config (Konfigurera)
    Konfigurera paket som tidigare installerats, men ej till  fullo
    konfigurerats.

  Remove (Radera)
    Tar bort eller raderar helt installerade paket som markerats fr
    borttagning.

  Quit (Avsluta)
    Avslutar dselect

    Avslutar dselect med felkod noll (lyckat).

Paketvalshantering

  Introduktion
    dselect utstter direkt administratren fr delar av den komplexitet det
    innebr att hantera stora mngder paket med mnga inbrdes beroenden. Fr en
    anvndare som inte r nra frtrogen med koncepten och hur Debians
    pakethanteringssystem fungerar kan det te sig rtt s vervldigande. Trots
    att dselects mlsttning r att frenkla administration och hantering av
    paket r det bara en del av helheten, och kan inte antas vara ett
    tillrckligt substitut fr administratrsfrdighet och -frstelse. Anvndaren
    r tvungen att ha kunskap om det underliggande paketsystemet i Debian.
    Om tvivel freligger, konsultera manualsidan dpkg(1) och  Debians
    policymanual.

    S lnge inte dselect krs i expert- eller direktlge visas en hjlpskrm
    frst nr val grs i menyn. Anvndaren rekommenderas det bestmdaste att
    studera all information som finns i direkthjlpskrmarna nr de dyker upp.
    Direkthjlpskrmarna kan nr som helst ns via tangenten "?".

  Skrmutseende
    Valskrmen r normalt delat i en vre och en nedre halva. Den vre halvan
    visar en lista ver paket; en markeringsrad kan vlja paket individuellt
    eller i grupp (nr tillmpligt) genom att vlja en grupprubrik. Den nedre
    halvan av skrmen visar detaljer om det paket som just nu visas i den
    vre halvan. Vilken sorts detaljer som visas kan varieras.

    Genom att trycka "I" vxlas vyn mellan en  fullskrmsvisning  av
    paketlistan, en frstorad vy fr paketdetaljer, eller en skrm med tv lika
    stora delar.

  Paketdetaljvy
    Paketdetaljvyn visar normalt den utkade paketbeskrivningen fr det paket
    som just nu r markerat i paketvallistan. Vilken sorts detaljer som
    visas kan vxlas genom att trycka p "i", vilken vxlar mellan:
    - den utkade beskrivningen
    - kontrollinformationen fr den installerade versionen
    - kontrollinformationen fr den tillgngliga versionen

    I en beroendelsningsskrm r det ven mjligt att  visa  specifika
    otillfredsstllda beroenden eller konflikter fr paketet.

  Paketstatuslista
    Huvudvalskrmen visar en lista ver samtliga paket som r knda fr Debians
    pakethanteringssystem, vilket inbegriper paket installerade p systemet
    och paket knda frn databasen ver tillgngliga paket.

    Fr varje paket visar listan paketets status, prioritet, avdelning,
    installerade och tillgngliga versioner, paketets namn och dess korta
    beskrivning, allt p en rad. Genom att trycka p tangenten "V" sls
    visningen av den installerade och den aktiva versionen p och av. Genom
    att trycka p tangenten "v" vxlas paketstatusvisningen mellan ordrik och
    frkortad, med den frkortade visningen som frval.

    Den frkortade statusindikeringen bestr av fyra delar: en felflagga,
    vilken normalt skall vara blank, aktuell status, senast vald status och
    nu vald status. De frsta tv anger paketets faktiska status, det andra
    paret beskriver valet som gjorts av anvndaren.

    Detta r vad de olika paketstatusindikatorerna i det frkortade lget
    betyder:
    Felflagga:
     tom   inget fel
     R    allvarligt fel, krver ominstallation
    Installerad status:
     tom   ej installerat
     *    helt installerat och konfigurerat
     -    ej installerat, men konfigurationsfiler kan kvarst
     U    uppackat men nnu ej konfigurerat
     C    halvkonfigurerat (ett fel uppstod)
     I    halvinstallerat (ett fel uppstod)
    Aktuella och begrda val:
     *    markerat fr installation eller uppgradering
     -    markerat fr borttagning, konfigurationsfiler lmnas kvar
     =    hll: paketet kommer inte att rras alls
     _    markerat fr borttagning, tar ven bort konfiguration
     n    paketet r nytt och har nnu inte markerats

  Markr- och skrmrrelser
    Paketvallistan och beroendekonfliktslsningnskrmarna kan navigeras genom
    att anvnda rrelsekommandon kopplade till fljande tangenter:
     p, Upp, k      flytta markeringsrad upp
     n, Ned, j      flytta markeringsrad ned
     P, Pgup, Baksteg  rulla lista 1 sida upp
     N, Pgdn, Mellanslag rulla lista 1 sida ned
     ^p         rulla lista 1 rad upp
     ^n         rulla lista 1 rad ned
     t, Home       hoppa till listans brjan
     e, End       hoppa till listans slut
     u          rulla info 1 sida upp
     d          rulla info 1 sida ned
     ^u         rulla info 1 rad upp
     ^d         rulla info 1 rad ned
     B, Vnsterpil    panorera vy 1/3 skrm vnster
     F, Hgerpil     panorera vy 1/3 skrm hger
     ^b         panorera vy 1 tecken vnster
     ^f         panorera vy 1 tecken hger

  Skning och sortering
    Det gr att ska i paketlistan efter paketnamn. Detta grs genom att
    trycka "/" och ange en enkel skstrng. Strngen tolkas som ett reguljrt
    uttryck enligt regex(7). Om du lgger till "/d" till skuttrycket kommer
    dselect ven ska beskrivningar. Om du lgger till "/i" kommer skningen
    att ignorera skillnader mellan gemener och versaler. Du kan kombinera
    dessa bda suffix s hr: "/id". Skningen kan upprepas genom att trycka p
    "n" eller "\" tills det nskade paketet hittas. Om skningen nr slutet p
    listan hoppar den till brjan och fortstter skningen drifrn.

    Listans sorteringsordning kan ndras genom att trycka p tangenterna "o"
    och "O" upprepade gnger. Fljande nio sorteringsordningar kan vljas:
    alfabetisk     tillgnglig      status
    prioritet+sektion tillgnglig+prioritet status+prioritet
    sektion+prioritet tillgnglig+sektion  status+sektion
    Nr det inte anges explicit ovan anvnds alfabetisk ordning som den
    slutliga sorteringsnyckeln.

  ndra val
    Den begrda valstatusen fr varje individuellt paket kan ndras med
    fljande kommandon:
     +, Insert  installera eller uppgradera
     =, H     hll i aktuellt tillstnd och version
     :, G     avbryt hll: uppgradera eller lmna oinstallerad
     -, Delete  ta bort, men lmna kvar konfiguration
     _      ta bort och radera konfiguration

    Nr ndringar som fr en eller flera otillfredsstllda beroenden eller
    konflikter till  fljd  grs,  frgar  dselect  anvndaren  med  en
    beroendelsningsskrm, vilken beskrivs ytterligare nedan.

    Det r ven mjligt att applicera dessa kommandon p grupper av paketval,
    genom att peka markeringsraden p en grupprubrik. Exakt hur paketen
    grupperas beror p vilken listordning som fr tillfllet anvnds.

    Ndvndiga  frsiktighetstgrder  br  tas  nr  ndringar grs p stora
    gruppmarkeringar, eftersom det med en gng kan ge stora  mngder
    otillfredsstllda beroenden eller konflikter, vilka alla kommer att
    visas p en beroendelsningsskrm, vilket gr dem mycket svra att hantera.
    I praktiken r bara hll-kommandot och dess motsats anvndbara p grupper.

  Lsa beroenden och konflikter
    Nr ndringar som fr en eller flera otillfredsstllda beroenden eller
    konflikter  till  fljd  grs,  frgar  dselect  anvndaren  med en
    beroendelsningsskrm. Frst visas dock en informativ hjlpskrm.

    vre halvan av skrmen listar alla paket som har otillfredsstllda
    beroenden eller konflikter som ett resultat av ndringen som efterfrgas,
    samt alla paket vars installation kan lsa ngot av dessa beroenden,
    eller vars borttagning kan lsa ngon av konflikterna. Den nedre halvan
    visar som frval de beroenden eller konflikter som leder till att det
    markerade paketet listas.

    Redan d paketunderlistan frn brjan visas kan dselect ha satt efterfrgad
    valstatus fr ngra av de listade paketen, fr att lsa de beroenden eller
    konflikter som fick beroendelsningsskrmen att visas. Det r oftast bst
    att flja upp de frslag dselect ger.

    De  listade   paketens   valstatus   kan   terstllas   till
    ursprungsinstllningarna,  ssom  de  var innan de otillfredsstllda
    beroendena eller konflikterna skapades, genom att trycka p tangenten
    "R". Genom att trycka p "D" terstlls de freslagna lsningarna, men
    ndringen som fick skrmen att visas behlls i den status de valdes.
    Slutligen, genom att trycka "U" terstlls valen terigen till de
    automatiskt freslagna vrdena.

  Bekrfta de efterfrgade valen
    Genom att trycka Enter godtas den vid tillfllet instllda uppsttningen
    val. Om dselect inte upptcker ngra otillfredsstllda beroenden som fljd
    av de efterfrgade valen kommer de nya valen att lagras. Om det dremot
    finns ngra otillfredsstllda beroenden kommer dselect terigen g till
    beroendelsningsskrmen.

    Fr att ndra en uppsttning val som skapar otillfredsstllda beroenden
    eller konflikter, och tvinga dselect att godta dem trycker du p
    "Q"-tangenten. Detta stller ovillkorligen in de val anvndaren gjort,
    vilket vanligtvis inte br gras om man inte har lst det finstilta.

    Motsatt effekt, att backa ut frn valndringar och terg till fregende
    vallista, kan fs genom att trycka p tangenterna "X" eller Escape. Genom
    att upprepade gnger trycka dessa tangenter, kan eventuella skadliga
    paketval backas ut helt och hllet fr att terg till senast etablerade
    instllningar.

    Om du av misstag vljer ngra instllningar och vill terstlla alla val
    till det som fr nrvarande r installerat p systemet trycker du p knappen
    "C". Det motsvarar p ett ungefr att anvnda kommandot "avbryt hll" p
    alla paket, men det ger en tydligare panikknapp om anvndaren av misstag
    tryckte p Enter.

MILJVARIABLER

    HOME  Om satt kommer dselect att anvnda det som katalogen frn vilket
       den anvndarspecifika konfigurationsfilen skall lsas.

PROGRAMFEL

    Paketvalsgrnssnittet i dselect r frvirrande fr en del nya anvndare. Det
    har rapporterats att det till och med kan f erfarna utvecklare av krnan
    att grta.

    Dokumentationen har brister.

    Det finns inget hjlpalternativ i huvudmenyn.

    Den synliga listan med tillgngliga paket kan inte frminskas.

    De  inbyggda  tkomstmetoderna  kan  inte  lngre  n  nuvarande
    kvalitetsstandard. Anvnd tkomstmetoden som ges av apt, den r inte bara
    inte trasig, utan ven mycket flexiblare n de inbyggda tkomstmetoderna.

SE VEN

    dpkg(1), apt-get(8), sources.list(5), deb(5).

FRFATTARE

    dselect skrevs av Ian Jackson (ijackson@gnu.ai.mit.edu). En komplett
    lista ver bidragslmnare fr du med "dselect --version".
    Manualsidan skrevs av Juho Vuori <javuori@cc.helsinki.fi>, Josip Rodin
    och Joost Kooij.

VERSTTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.