Provided by: kde-l10n-sv_4.5.1-0ubuntu1_all bug

NAME

    kde4-config - Skriver ut installationsskvgar fr KDE

SYNOPSIS

    kde4-config [--expandvars] [--prefix] [--exec-prefix] [--libsuffix]
          [--localprefix] [--version] [--types] [--path typ]
          [--userpath typ] [--install typ]

BESKRIVNING

    kde4-config  r  ett  kommandoradsprogram som anvnds fr att hmta
    information om KDE:s installation eller anvndarskvgar.

    Anvnd  programmet  fr  att  avgra  var  de  olika  delarna  av
    KDE-installationen finns p ditt system.

VLJARE

    --expandvars
       Expandera ${prefix} och ${exec_prefix} i utdata

    --prefix
       Inkompilerat prefix fr KDE-bibliotek

    --exec-prefix
       Inkompilerat exec_prefix fr KDE-bibliotek

    --libsuffix
       Inkompilerat suffix fr biblioteksskvgar

    --localprefix
       Prefix i $HOME som anvnds fr att skriva filer

    ---version
       Inkompilerad versionsstrng fr KDE-bibliotek

    --types
       Skriv ut en lista med alla tillgngliga resurstyper i KDE

    --path typ
       Skvg fr angiven typ

    --userpath typ
       Anvndarskvgar fr typerna: desktop|autostart|trash|document

    --install typ
       Prefix att installera resursfiler

EXEMPEL

    Skriv ut KDE:s toppniv-installationskatalog:

    % kde4-config --prefix

    Skriv ut en lista med alla resurstyper:

    % kde4-config --types

    Skriv ut skvgen till det installerade skrivbordsunderlgget:

    % kde4-config --path wallpaper

SE OCKS

    kdeoptions(7)

FEL

    Inga knda.

AUTHOR

    Stephan Kulow <coolo@kde.org>.