Provided by: kde-l10n-sv_4.5.1-0ubuntu1_all bug

NAME

    plasmaengineexplorer - Ger direkt tillgng till Plasma datagrnssnitt

SYNOPSIS

    plasmaengineexplorer [--height bildpunkter] [--width bildpunkter] [-x
              bildpunkter] [-y bildpunkter] [--engine namn]
              [--source namn] [--interval ms]

    plasmaengineexplorer [Allmnna KDE-vljare] [Allmnna QT-vljare]

BESKRIVNING

    plasmaengineexplorer r ett grafiskt verktyg som lter utvecklare testa
    Plasma datagrnssnitt utan att skriva ett Plasma miniprogram.

    Om inga vljare anges, startar det utan ngot datagrnssnitt valt.
    Datagrnssnittet  som  ska anvndas kan vljas frn en lista i en
    kombinationsruta.

    Bara installerade datagrnssnitt hittas. kbuildsyoca4 kanske behver kras
    fr att nyinstallerade datagrnssnitt ska hittas.

VLJARE

    --height bildpunkter
       Stller in fnstrets hjd i bildpunkter.

    --width bildpunkter
       Stller in fnstrets bredd i bildpunkter.

    -x bildpunkter
       Stller in x-koordinaten (den horisontella) fr fnstrets vre
       vnstra hrn i bildpunkter.

    -y bildpunkter
       Stller in y-koordinaten (den vertikala) fr fnstrets vre vnstra
       hrn i bildpunkter.

    --engine namn
       Starta plasmaengineexplorer med angivet datagrnssnitt valt. namn
       r  datagrnssnittets  interna  namn  givet  av  nyckeln
       X-KDE-PluginInfo-Namn i skrivbordsfilen.

    --source namn
       Bara giltig tillsammans med --engine. Begr en specifik klla frn
       datagrnssnittet nr plasmaengineexplorer startas.

    --interval tid
       Stller in frvalt uppdateringsintervall fr begrda kllor till tid
       millisekunder. Om det inte anges, kommer kllan att uppdateras p
       begran (fr vissa kllor r det nr ny data r tillgnglig).

       Om --source anges, r detta uppdaeringsintervallet som kommer att
       anvndas nr den kllan begrs.

SE OCKS

    Mer detaljerad anvndardokumentation r tillgnglig med help:/plasma
    (skriv antingen in webbadressen i Konqueror, eller kr khelpcenter
    help:/plasma).

EXEMPEL

    Ladda datagrnssnittet time, som visar lokal tid och uppdateras varje
    sekund:

       plasmaengineexplorer --engine time --source Local --interval
       1000

UPPHOVSMN

    plasmaengineexplorer r skrivet av Aaron Seigo <aseigo@kde.org>.