Provided by: kde-l10n-sv_4.5.1-0ubuntu1_all bug

NAME

    qtdoc - ppna en QT-hjlpsida i Konqueror

SYNOPSIS

    qtdoc [klassnamn]

BESKRIVNING

    qtdoc ppnar en QT-hjlpsida i Konqueror. Om klassnamn anges, ppnas
    hjlpsidan fr klassen. Annars ppnas QT:s huvudhjlpsida. klassnamn r
    skiftlgesknsligt.

    Verktyget r en del av KDE:s programvaruutvecklingsmilj.

MILJ

    QTDIR Katalogen dr QT r installerat. Huvudhjlpsidan fr QT frvntas
       finnas i $QTDIR/doc/html/.

EXEMPEL

    Fr att visa hjlp fr klassen QString:

       qtdoc QString

SE OCKS

    kdedoc(1), assistant(1)

UPPHOVSMN

    Den hr manualsidan r framtagen av Ben Burton<bab@debian.org>

AUTHOR

    Ben Burton.

                8:e april, 2003            QTDOC(1)