Provided by: dpkg-dev_1.15.8.4ubuntu3_all bug

NAMN

    deb-control - Debians filformat fr paketstyrfiler

SYNOPS

    control

BESKRIVNING

    Varje Debianpaket innehller huvudstyrfilen "control", vilken i sig
    innehller ett antal flt, eller kommentarer dr raderna inleds med "#".
    Varje  flt  brjar  med  en etikett, ssom Package eller Version
    (skiftlgesoberoende), fljt av ett kolontecken och fltets kropp. Flt
    avdelas endast av fltetiketter. Med andra ord kan texten i flten spnna
    ver flera rader, men installationsverktygen kommer oftast att sl samman
    rader nr kroppen tolkas (frutom i fallet fr Description-fltet, se
    nedan).

NDVNDIGA FLT

    Package: <paketnamn>
       Vrdet p fltet bestmmer paketets namn, och anvnds av de flesta
       installationsverktygen fr att generera filnamnen.

    Version: <versionsstrng>
       Vanligtvis r detta det ursprungliga paketets versionsnummer p
       den form programmets frfattare anvnder. Den kan ven innehlla ett
       Debianuppdateringsnummer (fr paket vars klla r utanfr Debian).
       Exakt format och sorteringsalgoritm beskrivs i deb-version(5).

    Maintainer: <fullt-namn e-post>
       Skall vara p formatet "Joe Bloggs <jbloggs@foo.com>" och r
       normalt sett den person som skapat paketet, till skillnad frn
       frfattaren av den programvara som paketerades.

    Description: <kort beskrivning>
        <lng beskrivning>
       Formatet fr paketbeskrivningen r en kortfattad sammanfattning p
       den frsta raden (efter "Description"-fltet). Fljande rader br
       anvndas fr en lngre, mer detaljerad beskrivning. Varje rad i den
       lgre beskrivningen mste inledas med ett blanksteg, och blanka
       rader i den lnga beskrivningen mste innehlla en ensam punkt
       (".") efter det inledande blanksteget.

VALFRIA FLT

    Section: <sektion>
       Detta r ett generellt flt som ger paketet en kategori baserat p
       programvara som det installerar. Ngra vanliga sektioner r
       "utils", "net", "mail", "text", "x11" osv.

    Priority: <prioritet>
       Stller in hur viktigt paketet r jmfrt med systemet som enhet.
       Vanliga prioriteter r "required" (ndvndig), "standard" (normal),
       "optional" (valfritt), "extra" (extra) osv.

    I Debian har flten Section och Priority en definierad uppsttning
    accepterade vrden baserade p policymanualen. En frteckning ver dessa
    vrden finns i den senaste versionen av paketet debian-policy.

    Essential: <yes|no>
       Fltet krvs normalt sett endast om svaret r "yes" (ja), och
       betecknar att paketet krvs fr en korrekt installation av
       systemet. Dpkg och andra installationsverktyg tillter inte att
       ett paket mrkt Essential tas bort (tminstone inte utan att
       anvnda en av de tvingande flaggorna).

    Architecture: <arkitektur|all>
       Arkitekturen anger vilken sorts maskinvara paketet kompilerades
       fr. Vanliga arkitekturer r "i386", "m68k", "sparc", "alpha",
       "powerpc" osv. Observera att vrdet all r avsett fr paket som r
       oberoende av arkitektur. Exempel p detta r  skal-  eller
       Perlskript och dokumentation.

    Origin: <namn>
       Namnet p den distribution paketet hrstammar frn.

    Bugs: <url>
       URL:en  till  felrapporteringssystemet fr detta paket. Det
       nuvarande formatet r <systemtyp>://<address>, till  exempel
       debbugs://bugs.debian.org.

    Homepage: <url>
       URL till uppstrmsprojektets hemsida.

    Tag: <lista med mrken>
       Lista  ver  mrken  som  beskriver paketets egenskaper. En
       beskrivningen och frteckning ver knda mrken finns i paketet
       debtags.

    Source: <kllkodsnamn>
       Namnet p det kllkodspaket som binrpaketet kommer frn, om det
       skiljer sig frn namnet p sjlva paketet.

    Depends: <paketlista>
       Lista ver paket som krvs fr  att  paketet  skall  kunna
       tillhandahlla   en   icke-trivial  mngd  funktionalitet.
       Pakethanteringsprogramvaran kommer inte tillta att ett paket
       installeras om paketen som listas i Depends-fltet inte r
       installerade (tminstone inte utan att anvnda en av de tvingande
       flaggorna). Vid en installation krs postinst-skripten i paketen
       i Depends:-flten innan de paket som beror p dem. Under det
       omvnda frhllandet, en borttagning, krs prerm-skriptet i ett
       paket innan de som finns i dess Depends:-flt.

    Pre-Depends: <paketlista>
       Lista ver paket som mste vara installerade och konfigurerade
       innan paketet kan installeras. Detta anvnds normalt i de fall
       paketet krver att ett annat paket r installerat fr sitt
       preinst-skript.

    Recommends: <paketlista>
       Lista ver paket som br installeras tillsammans med paketet i de
       allra flesta fall. Pakethanteringsprogramvaran kommer att varna
       anvndaren om man installerar ett paket utan de som listas i
       Recommends-fltet.

    Suggests: <paketlista>
       Lista ver paket som r relaterade till paketet och som kanske kan
       gra det mer anvndbart, men utan vilka det fortfarande r rimligt
       att installera paketet.

    Syntaxen fr flten Depends, Pre-Depends, Recommends och Suggestsr en
    lista med grupper av alternativa paket. Varje grupp innehller en lista
    med paket avdelade med ett vertikalstreck (rr) ("|").  Grupperna
    avdelas med kommatecken. Komma utlses som "OCH", och vertikalstrecken
    som "ELLER", dr vertikalstrecken binder hrdare. Varje paketnummer kan
    eventuellt fljas av en versionsnummerangivelse inom parenteser.

    Ett versionsnummer kan brja med ">>", vilket betyder att vilken som
    helst senare version matchar,  dr  det  r  valfritt  att  ange
    Debianuppdateringen   (avdelad   med   bindestreck).   Tilltna
    versionrelationer r ">>" fr strre n, "<<" fr mindre n, ">=" fr strre n
    eller lika med", "<=" fr mindre n eller lika med, och "=" fr lika med.

    Breaks: <paketlista>
       Listar paket som frstrs av detta, till exempel genom att lyfta
       fram  fel  nr  det  namngivna  paketet  beror  p  detta.
       Pakethanteringsprogramvaran tillter inte att frstrda  paket
       konfigureras; problemet lses vanligtvis genom att uppgradera
       paketen som namnges i ett Breaks-flt.

    Conflicts: <paketlista>
       Listar paket som r i konflikt (krockar) med detta, till exempel
       genom   att   innehlla   filer   med   samma   namn.
       Pakethanteringsprogramvaran tillter inte tv sdana paket att vara
       installerade  samtidigt. Tv paket med inbrdes konflikt br
       innehlla en Conflicts-rad med varandras namn.

    Replaces: <paketlista>
       Lista ver paket erstts av filer frn det hr paketet. Detta anvnds
       fr att mjliggra paket att skriva ver filer frn andra paket, och
       anvnds normalt sett tillsammans med Conflicts-fltet fr att
       tvinga fram borttagning av det andra paketet om ven det hr har
       de filer som finns i paketet det str i konflikt med.

    Provides: <paketlista>
       Detta r en lista av virtuella paket som tillhandahlls av detta.
       Normalt sett anvnds detta i de fall flera paket tillhandahller
       samma tjnst. Till exempel kan bde sendmail och exim fungera som
       e-postserver,  s  de  tillhandahller  ett  gemensamt paket
       ("mail-transport-agent") p vilket andra paket kan bero, vilket
       gr det mjligt fr sendmail eller exim att fungera som ett
       alternativ som tillfredsstller beroendet. Detta frhindrar att
       paket som beror p en e-postserver mste knna till alla deras
       paketnamn och anvnda "|" fr att dela av listan.

    The syntax of Breaks, Conflicts, Replaces and Provides is a list of
    package names, separated by commas (and optional whitespace). In the
    Breaks and Conflicts fields, the comma should be read as `OR'. An
    optional version can also be given with the same syntax as above for
    the Breaks, Conflicts and Replaces fields.

EXEMPEL

    # Kommentar
    Package: grep
    Essential: yes
    Priority: required
    Section: base
    Maintainer: Wichert Akkerman <wakkerma@debian.org>
    Architecture: sparc
    Version: 2.4-1
    Pre-Depends: libc6 (>= 2.0.105)
    Provides: rgrep
    Conflicts: rgrep
    Description: GNU grep, egrep and fgrep.
    The GNU family of grep utilities may be the "fastest grep in the west".
    GNU grep is based on a fast lazy-state deterministic matcher (about
    twice as fast as stock Unix egrep) hybridized with a Boyer-Moore-Gosper
    search for a fixed string that eliminates impossible text from being
    considered by the full regexp matcher without necessarily having to
    look at every character. The result is typically many times faster
    than Unix grep or egrep. (Regular expressions containing backreferencing
    will run more slowly, however.)

SE VEN

    deb(5), deb-version(5), debtags(1), dpkg(1), dpkg-deb(1).

VERSTTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.