Provided by: dpkg-dev_1.15.8.4ubuntu3_all bug

NAMN

    deb-old - Debians gamla binrpaketformat

SYNOPS

    filnamn.deb

BESKRIVNING

    .deb-formatet r Debians binra paketformat. Denna manualsida beskriver
    det gamla formatet som anvnds fre Debian 0.93. Se deb(5) fr detaljerad
    information om det nya formatet.

FORMAT

    Filen innehller tv rader av formatinformation som ASCII-text, fljt av
    tv sammaslagna gzip-packade ustar-filer.

    Den frsta raden i filen r formatversionsnumret utfyllt till tta
    siffror, och r 0.939000 fr alla arkiv i det gamla formatet.

    Nsta rad r en decimalstrng (utan inledande nollor) som anger lngden p
    den frsta gzip-packade tar-filen.

    Bda dessa rader avslutas med ett ensamt radbrytningstecken.

    Den frsta tar-filen innehller kontrollinformationen, lagrade som ett
    antal vanliga filer. Filen control mste finnas, eftersom den innehller
    grundlggande kontrollinformation.

    I vissa vldigt gamla arkiv kan filerna i kontroll-tarfilen eventuellt
    ligga i en underkatalog vid namn DEBIAN. Om s r fallet kommer
    underkatalogen DEBIAN ven att finnas  i  kontroll-tarfilen,  och
    kontroll-tarfilen  kommer  bara  innehlla filer i den katalogen.
    Eventuellt kan kontroll-tarfilen innehlla en post fr ".", det vill sga
    aktuell katalog.

    Den andra gzip-packade tar-filen r filsystemsarkivet, vilken innehller
    skvgar relativt rotkatalogen fr systemet det skall installeras p.
    Skvgarna innehller inte inledande snedstreck.

SE VEN

    deb(5), dpkg-deb(1), deb-control(5).

VERSTTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.