Provided by: dpkg-dev_1.15.8.4ubuntu3_all bug

NAMN

    deb-split - Debians flerdelade binra paketformat

SYNOPS

    filnamn.deb

BESKRIVNING

    Det flerdelade .deb-formatet anvnds fr att dela stora paket i mindre
    delar fr att frenkla transport ver sm medier.

FORMAT

    Filen r ett ar-arkiv med det magiska numret !<arch>. Filnamnen kan
    innehlla ett avslutande snedstreck (sedan dpkg 1.15.6).

    Den frsta posten i arkivet heter debian-split och innehller ett antal
    rader, avdelade med nyradstecken. Fr nrvarande finns det sju rader. Den
    frsta raden r formatets versionsnummer, 2.1 d manualsidan skrevs. Den
    andra raden r paketnamnet. Den tredje r paketversionen. Den fjrde r
    md5summan fr paketet. Den femte r paketets totala storlek. Den sjtte r
    maximal storlek p delarna. Den sjunde r numret p den aktuella delen,
    fljd av ett snedstreck och det totala antalet delar (som i '1/10').

    Filer som lser flerdelade arkiv br vara beredda p att ytterligare rader
    r nrvarande, och br ignorera dessa om s r fallet.

    Om versionsnumret har ndrats har en inkompatibel ndring infrts, och
    programmet skall avbrytas. Om s inte har gjorts, skall programmet kunna
    fortstta utan problem, svida det inte stter p en ovntad post i arkivet
    (frutom i slutet), enligt vad beskrivs nedan.

    Den andra och sista ndvndiga posten heter data., dr N anger delnumret.
    Den innehller rdata fr delen.

    Dessa poster  mste  ligga  i  exakt  denna  ordning.  Nuvarande
    implementationer  br ignorera eventuella ytterligare poster efter
    data.N. Ytterligare poster kan komma att definieras i framtiden, och
    kommer (om mjligt) placeras efter dessa tv.

SE VEN

    deb(5), dpkg-split(1).

VERSTTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.