Provided by: dpkg-dev_1.15.8.4ubuntu3_all bug

NAMN

    deb-substvars - Debians kllkods-substitueringsvariabler

SYNOPS

    substvars

BESKRIVNING

    Innan dpkg-source, dpkg-gencontrol och dpkg-genchanges skriver sin
    kontrollinformation (till control-filen i kllkodspaketet .dsc  fr
    dpkg-source  och  till  standard  ut  fr  dpkg-gencontrol  och
    dpkg-genchanges) kommer de  utfra  viss  variabelsubstituering  p
    utdatafilen.

    En variabelsubstitution har formen ${variabelnamn}. Variabelnamn bestr
    av alfanumeriska tecken, bindestreck och kolon och brjar med ett
    alfanumeriskt tecken. Variabelsubstitueringar utfrs upprepade gnger
    tills det inte kvarstr ngra - det resulterande innehllet i fltet lses
    av  p nytt efter substitueringen fr att se om det behvs fler
    substitueringar.

    Nr alla substitueringar har utfrts erstts varje frekomst av strngen ${}
    (som inte r en giltig substituering) med ett $-tecken.

    Medan variabelsubstituering grs p alla flt i styrfilen r det ngra av
    flten som anvnds och behvs vid byggning innan substitueringen nnu har
    utfrts. Drfr gr det inte att anvnda variabler i flten Package, Source
    och Architecture.

    Variabelsubstituering sker ver innehllet i flten efter att de har
    tolkats, vilket innebr att om du vill att en variabel skall expanderas
    ver flera rader s behver du inte inkludera ett blanksteg efter
    nyradstecknet. Detta grs implicit nr fltet skrivs ut. Till exempel, om
    variablen ${Description} stts till "foo r bar.${Newline}foo r bra."
    och du har fljande flt:

    Description: programmet foo
     ${Description}
     .
     Mer text.

    S blir resultatet:

    Description: programmet foo
     foo r bar.
     foo r bra.
     .
     Mer text.

    Variabler kan sttas genom att anvnda kommandoradsflaggan -V. De kan ven
    anges i filen debian/substvars (eller vilken som helst annan fil som
    anges med flaggan -T). Filen bestr av rader p formen namn=vrde.
    Avslutande blanksteg p en rad, blanka rader och rader som brjar med en
    #-symbol (kommentarer) ignoreras.

    I tillgg r fljande standardvariabler tillgngliga:

    Arch  Den aktuella byggarkitekturen (frn dpkg --print-architecture).

    source:Version
       Version fr kllkodspaketet.

    source:Upstream-Version
       Version p uppstrmskllkodspaketet, inklusive Debianversionens
       epok, om sdan finns.

    binary:Version
       Den binra paketversionen (som kan avvika frn source:Version,
       till exempel i en binNMU).

    Source-Version
       Versionen p kllkodspaketet (frn changelog-filen). Variabeln
       avrds frn eftersom betydelsen skiljer sig frn funktionen, anvnd
       i stllet source:Version eller binary:Version allt eftersom vad
       som r lmpligt.

    Installed-Size
       Den totala storleken p paketets installerade filer. Vrdet
       kopieras in i motsvarande flt i kontrollfilen. Om du stller in
       det kommer det att erstta vrdet p fltet. Om variabeln inte r
       satt kommer dpkg-gencontrol att anvnda du -k debian/tmp fr att
       hitta det frvalda vrdet.

    Extra-Size
       Ytterligare diskutrymme som anvnds nr paketet installeras. Om
       vrdet  r  satt  kommer  dess  vrde  att  lggas  till
       Installed-Size-variabelns vrde (oavsett om den satts explicit
       eller om det frvalda vrdet anvnds) innan det kopieras till
       kontrollfilens flt Installed-Size.

    F:fltnamn
       Vrdet p utdatafltet fltnamn (som mste anges med rtt form av
       stora och sm bokstver). Om du stter dessa variabler hnder
       ingenting frutom dr de explicit expanderats.

    Format Formatet p filen .changes som skapats av denna version av
       kllkodspaketeringsskripten. Om du stter denna variabel kommer
       innehllet i Format-fltet i filen .changes ocks att ndras.

    Newline, Space, Tab
       Dessa variabler innehller motsvarande tecken  (radbrytning,
       blanksteg, tabbsteg).

    shlibs:beroendeflt
       Variabelinstllningar p den hr formen skapas av dpkg-shlibdeps.

    dpkg:Upstream-Version
       Uppstrmsversionen av dpkg.

    dpkg:Version
       Fullstndig version av dpkg.

    Om en variabel refereras till men inte definieras kommer en varning att
    genereras och ett tomt vrde anvnds.

FILER

    debian/substvars
       Lista ver substitueringsvariabler och -vrden.

PROGRAMFEL

    Tidpunkten p fltverstyrning intrffar jmfrt med instllning av vissa
    standardutdataflt r ganska frvirrad.

SE VEN

    dpkg(1),  dpkg-genchanges(1), dpkg-gencontrol(1), dpkg-shlibdeps(1),
    dpkg-source(1).

FRFATTARE

    Upphovsrttsskyddat 1995-1996 Ian Jackson
    Upphovsrttsskyddat 2000 Wichert Akkerman

    Detta r fri programvara; se GNU General Public License version 2 eller
    senare fr kopieringsvillkor. Det finns INGEN GARANTI.

VERSTTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.