Provided by: dpkg-dev_1.15.8.4ubuntu3_all bug

NAMN

    deb-triggers - utlsare fr paket

SYNOPS

    utlsare

BESKRIVNING

    Ett paket anger hur det frhller sig till en eller flera utlsare genom
    att ta med en fil triggers i sitt styrarkiv (dvs. DEBIAN/triggers nr
    paketet skapas).

    Filen innehller direktiv, ett per rad. Inledande och avslutande
    blanktecken och allt efter det frsta # p en rad kommer att klippas bort
    och tomma rader ignoreras.

    De styrdirektiv som fr nrvarande stds fr utlsare r:

      interest utlsarnamn

      Anger att paketet r intresserat av den namngivna utlsaren. Alla
      utlsare som ett paket r intresserat av mste listas genom att
      anvnda detta direktiv i utlsar-styrfilen.

      activate utlsarnamn

      Gr s att ndringar av detta pakets tillstnd aktiverar den angivna
      utlsaren. Utlsaren aktiveras nr en av fljande operationer pbrjas:
      uppackning, konfigurering, borttagning (ocks nr det tas bort till
      frdel av ett paket det str i konflikt med), rensning och
      avkonfigurering.

      Om paketet frsvinner nr ett annat paket packas upp kommer utlsaren
      att aktiveras nr frsvinnandet upptcks mot slutet av uppackningen.
      Hantering av utlsare, och en vergng frn "vntar p utlsare" till
      "installerat" orsakar inte aktiveringar. Nr det gller uppackning
      kommer bde utlsare som omnmns i gamla och nya versioner av paketet
      att aktiveras.

    Oknda direktiv r ett fel som frhindrar paketet frn att installeras.

SE VEN

    dpkg-trigger(1), dpkg(1), /usr/share/doc/dpkg-dev/triggers.txt.gz.

VERSTTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.