Provided by: dpkg-dev_1.15.8.4ubuntu3_all bug

NAMN

    deb-version - Format p versionsnummer fr Debianpaket

SYNOPS

    [ epok:] uppstrmsversion [-debianuppdatering ]

BESKRIVNING

    Versionsnummer som anvnds fr Debians binr- och kllkodspaket bestr av
    tre komponenter. De r:

    epok  Ett ensamt (vanligtvis litet) heltalsvrde strre n noll. Det kan
       uteslutas, i s fall antas det vara noll. Om det utesluts an inte
       uppstrmsversion innehlla kolontecken.

       Fltet r till fr att rtta till fel i versionsnummer i tidigare
       versioner av paketet, samt attr hantera frndringar i paketets
       versionsnumreringssystem.

    uppstrmsversion
       Detta r huvuddelen av versionsnumret.  Det  r  vanligtvis
       versionsnumret  fr  originalpaketet  ("uppstrmspaketet") som
       .deb-filen skapats frn, om ett sdant finns. Normalt anges det p
       samma form som anvnds av uppstrmsfrfattaren/frfattarna, men det
       kan behva formateras om fr att passa med pakethanterarens format
       och jmfrelsefunktion.

       Hur  pakethanteraren  jmfr  versionsnummer  nr  det  gller
       uppstrmsversion beskrivs  nedan.  Fltet  uppstrmsversion  i
       versionsnumret kan inte utelmnas.

       Fltet uppstrmsversion kan endast innehlla alfanumeriska tecken
       ("A-Za-z0-9") och tecknen . + - : ~ (punkt, plus, bindestreck,
       kolon, tilde) och br inledas med en siffra. Om det inte finns
       ngon debianuppdatering tillts inte bindestreck och om det inte
       finns ngon epok tillts inte kolontecken.

    debianuppdatering
       Denna del av versionsnumret anger versionen fr Debianpaketet som
       baserats p  uppstrmsversionen.  Den  kan  endast  innehlla
       alfanumeriska tecken samt tecknen + . ~ (plus, punkt, tilde) och
       jmfrs p samma stt som uppstrmsversion.

       Fltet r valfritt - om det inte anges s kan inte uppstrmsversion
       innehlla ngot bindestreck. I s fall anger versionsnumret att en
       programvara skrivits specifikt fr att gras till ett Debianpaket,
       och att det d endast finns en "debianisering" av det och att
       drfr behvs ingen uppdateringsinformation vid sidan av.

       Vanligtvis brjar debianuppdatering om  p  "1"  varje  gng
       uppstrmsversion kas.

       Dpkg delar upp versionsnumret vid det sista bindestrecket i
       strngen (om sdant finns) fr att bestmma uppstrmsversion och
       debianuppdatering. Om debianuppdatering saknas rknas det som
       tidigare n om fltet existerar (men notera att debianuppdatering
       r den minst signifikanta delen av versionsnumret).

  Sorteringsalgoritm
    Pakethanteringssystemet  anvnder  samma  algoritm  fr  att  jmfra
    uppstrmsversion- och debianuppdatering-delarna:

    Strngarna jmfrs frn vnster till hger.

    Frst bestms de inledande delar av varje strng som enbart bestr av
    tecken som inte r siffror. Dessa bda delar (av vilka den ena kan vara
    tom) jmfrs lexikalt. Om en skillnad upptcks returneras den. Den
    lexikala jmfrelsen jmfr ASCII-vrden, modifierad s att alla bokstver
    sorteras fre alla icke-bokstver och s att ett tilde sorteras fre allt,
    ven  i slutet av delstrngen. Till exempel r fljande delstrngar
    sorterade: "~~", "~~a", "~", tomma delstrngen, "a".

    Drefter bestms de inledande delar av varje strng som enbart bestr av
    siffror. De numeriska vrdena av dessa delar jmfrs och om en skillnad
    upptcks i jmfrelsen returneras den som resultat av jmfrelsen. Fr detta
    ndaml rknas en tom strng (vilket bara kan uppst i slutet av den ena
    eller bda versionsstrngarna som jmfrs) som noll.

    Dessa bda steg (jmfra och ta bort inledande strngar med icke-siffror
    och siffror) upprepas till en jmfrelse upptcks eller de bda strngarna
    tar slut.

    Observera att epokfltet r till fr att kunna rtta till tidigare misstag
    i  versionsnumreringen,  och  att  hantera  situationer  dr
    versionsnumreringsmetoden ndras. Det r  inte  tnkt  att  hantera
    versionsnummer   som  innehller  strngar  av  bokstver  som
    pakethanteringssystemet inte kan tolka (till exempel "ALPHA" eller
    "Pre-"), eller dumma sorteringsordningar.

VARNINGAR

    Tildetecknets och dess speciella sorteringsegenskaper introducerades i
    dpkg version 1.10 och vissa delar av dpkg-dev fick inte std fr det frrn
    senare i 1.10.x-serien.

SE VEN

    deb-control(5), deb(5), dpkg(1)

FRFATTARE

    Upphovsrttsskyddat 1996,1997,1998 Ian Jackson och Christian Schwarz
    Upphovsrttsskyddat 2007 Frank Lichtenheld

    Detta r fri programvara; se GNU General Public License version 2 eller
    senare fr kopieringsvillkor. Det finns INGEN GARANTI.

VERSTTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.