Provided by: dpkg-dev_1.15.8.4ubuntu3_all bug

NAMN

    deb - Debians binra paketformat

SYNOPS

    filnamn.deb

BESKRIVNING

    .deb-formatet r Debians binra paketformat. Det frsts av dpkg 0.93.76
    och senare, och genereras som frval av alla versioner av dpkg sedan
    1.2.0, och alla i386/ELF-versioner sedan 1.1.1elf.

    Formatet som beskrivs hr anvnds sedan Debian 0.93; detaljer om det
    gamla formatet finns i deb-old(5).

FORMAT

    Filen r ett ar-arkiv med det magiska numret !<arch>. Filnamnen kan
    innehlla ett avslutande snedstreck.

    De tar-arkiv som tillts fr nrvarande r; den gamla stilens format (v7),
    fr-POSIX-ustar-formatet, en delmngd av GNU-formatet (endast de lnga
    skvgs- och lnknamnen i den nya stilen, stds sedan dpkg 1.4.1.17), och
    POSIX-ustar-formatet (lnga namn stds sedan dpkg  1.15.0).  Oknda
    tar-typflaggor anses utgra fel.

    Den frsta posten i arkivet heter debian-binary och innehller ett antal
    rader, avdelade med nyradstecken. Fr nrvarande finns endast en rad,
    formatets versionsnummer, 2.0. Program som lser arkiv i det nya
    formatet br vara frberedda p att underversionsnumret kan komma att kas,
    och att nya rader kan frekomma, och skall i s fall ignorera dessa.

    Om huvudversionsnumret har ndrats har en inkompatibel ndring infrts,
    och programmet skall avbrytas. Om s inte har gjorts, skall programmet
    kunna fortstta utan problem, svida det inte stter p en ovntad post i
    arkivet (frutom i slutet), enligt vad beskrivs nedan.

    Den andra ndvndiga posten heter control.tar.gz. Det r ett gzip-packat
    tar-arkiv som innehller paketets kontrollinformation, lagrade som ett
    antal vanliga filer, av vilka filen control krvs och innehller
    grundlggande kontrollinformation. Tarbollen control kan eventuellt
    innehlla en post fr ".", den aktuella katalogen.

    Den tredje och sista ndvndiga posten heter data.tar. Den innehller
    filsystemet som ett tar-arkiv, antingen okomprimerat (stds sedan dpkg
    1.10.24), eller komprimerat med gzip (med filslutet .gz), xz (med
    filslutet .xz, stds sedan dpkg 1.15.6), bzip2 (med filslutet .bz2, stds
    sedan dpkg 1.10.24) eller lzma (med filslutet .lzma, stds sedan dpkg
    1.13.25).

    Dessa  poster  mste  ligga  i  exakt  denna  ordning. Nuvarande
    implementationer br ignorera eventuella ytterligare poster  efter
    data.tar. Ytterligare poster kan komma att definieras i framtiden, och
    kommer (om mjligt) placeras efter dessa tre. Eventuella ytterligare
    poster som kan komma att behva finnas fre data.tar och som kan
    ignoreras av ldre program utan problem kommer att ha namn som brjar med
    understreck, "_".

    Nya poster som inte kommer att kunna ignoreras utan problem kommer att
    lggas in fre data.tar med namn som brjar med ngot annat n understreck,
    eller (mer troligt) gra att huvudversionsnumret kas.

SE VEN

    deb-old(5), dpkg-deb(1), deb-control(5).

VERSTTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.