Provided by: dselect_1.15.8.4ubuntu3_i386 bug

NAMN

    dselect.cfg - instllningsfil fr dselect

BESKRIVNING

    Filen innehller frvalda instllningar fr dselect. Varje rad bestr av en
    ensam flagga som r exakt densamma som en normal kommandoradsflagga fr
    dselect, frutom de inledande bindestrecken vilka inte anvnds hr.
    Citattecken runt flaggvrden tas bort. Kommentarer r tilltna genom att
    inleda en rad med nummertecken ("#").

FILER

    /etc/dpkg/dselect.cfg.d/[0-9a-zA-Z_-]*
    /etc/dpkg/dselect.cfg
    ~/.dselect.cfg

FRFATTARE

    Se /usr/share/doc/dpkg/THANKS fr listan ver personer som har bidragit
    till dselect .

SE VEN

    dselect(1).

VERSTTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.