Provided by: debsums_2.0.48+nmu1_all bug

NAMN

    debsums_gen - Generera /var/lib/dpkg/info/*.md5sums för paket som
    saknar det

SYNOPSIS

    debsums_gen [-l] [[-f] paket [paket ...]]

BESKRIVNING

    debsums_gen kommer att leta efter paket som inte installerade en
    md5sums-fil. Den kommer då att generera dessa kontrollsummor från de
    installerade filerna.

    Deprecated: this program may be removed in a later release, see the
    debsums --generate option.

    Notera att det här inte är optimalt. Det är bäst om md5-summorna
    genereras när underhållaren bygger paketet.  Vid  den  tid  som
    systemadministratören kör det här verktyget kanske redan något har hänt
    med filerna i paketet. Det rekommenderas att köra det här verktyget så
    snart som möjligt efter en uppgradering eller paketinstallation för att
    tillhandahåll en komplett uppsättning av kontrollsummor för alla
    installerade filer.

    When run with no options, debsums will check all installed packages for
    an md5sums list. If one is not present, it will generate one for it
    from the existing file list in /var/lib/dpkg/info. You may also specify
    package name(s) on the command line to generate just those md5sum
    files. The -f option will force overwriting the current md5sums file
    for the listed package(s).

FLAGGOR

    -l   Lista paket som inte har en md5sums-fil redan genererad.

    -f   Tvinga överskrivning av aktuell md5sums-fil när paket anges på
       kommandoraden.

    debsums_gen behöver startas av en superanvändare.

UPPHOVSMAN

    Christoph Lameter <clameter@debian.org>