Provided by: dpkg_1.15.8.4ubuntu3_i386 bug

NAMN

    dpkg-statoverride - verstyr garskap och lge fr filer

SYNOPS

    dpkg-statoverride [flaggor] tgrd

BESKRIVNING

    "stat-verstyrningar" r ett stt att tala om fr dpkg(1) att en annan gare
    eller ett annat lge skall anvndas fr en fil r ett paket installeras.
    (Observera att ordet "fil" anvnds hr, men att det kan vara alla sorters
    filsystemsobjekt som hanteras av dpkg, till exempel kataloger, enheter
    osv.). Detta kan anvndas fr att tvinga program som normalt r setuid att
    installeras som en setuid-flagga, eller bara exekverbar av en specifik
    grupp.

    dpkg-statoverride  r  ett  verktyg  fr  att  hantera listan ver
    stat-verstyrningar. Det har tre grundlggande funktioner: lgga till, ta
    bort och visa verstyrningar.

KOMMANDON

    --add anvndare grupp lge fil
       Lgg till en verstyrning fr fil. Fil behver inte existera nr
       kommandot krs; verstyrningen kommer lagras och anvndas senare.
       Anvndare och grupper kan anges med namn (till exempel root eller
       nobody), eller med deras nummer med ett "#" (till exempel #0
       eller #65534). Lge mste anges oktalt.

       Om --update anges och fil existerar kommer den omedelbart att
       sttas till den nya anvndaren och lget.

    --remove fil
       Ta bort en verstyrning fr fil, status fr fil ndras inte av detta
       kommando.

    --list [filnamnsskmnster]
       Visa alla verstyrningar. Om ett skmnster anges kommer utdata att
       begrnsas till verstyrningar som motsvarar mnstret. Om det inte
       finns ngra verstyrningar, eller inga motsvarar mnstret, kommer
       dpkg-statoverride avslutas med statuskod 1.

    --help Visar hjlpskrm och avslutar.

    --version
       Visar version och avslutar.

FLAGGOR

    --admindir katalog
       ndra katalog fr dpkg-databasen dr statoverride-filen  ocks
       lagras. Frval r /var/lib/dpkg.

    --force
       Tvinga ett kommando, ven om en skerhetskontroll annars skulle
       frhindra det. Detta behvs fr att verstyra  en  befintlig
       verstyrning.

    --update
       Frsk att omedelbart ndra filenomdenfinns till den nya garen och
       lget.

    --quiet
       Var mindre pratsom om vad som grs.

FILER

    /var/lib/dpkg/statoverride
       Fil som innehller den aktuella listan ver statverstyrningar p
       systemet. Den finns i dpkg:s administrationskatalog, tillsammans
       med andra filer som r viktiga fr dpkg, som "status" och
       "available".
       Observera: dpkg-statoverride bevarar den gamla upplagan av
       filen, med tillgget "-old" innan den erstts med den nya.

SE VEN

    dpkg(1).

FRFATTARE

    Upphovsrttsskyddat 2000 Wichert Akkerman

    Detta r fri programvara; se GNU General Public License version 2 eller
    senare fr kopieringsvillkor. Det finns INGEN GARANTI.

VERSTTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.