Provided by: dpkg_1.15.8.4ubuntu3_i386 bug

NAMN

    start-stop-daemon - startar och stoppar bakgrundsprocesser

SYNOPS

    start-stop-daemon [flaggor] tgrd

BESKRIVNING

    start-stop-daemon anvnds fr att kontrollera hur processer p systemniv
    skapas och  avslutas.  Med  hjlp  av  en  av  skflaggorna  kan
    start-stop-daemon stllas in att hitta befintliga instanser av en krande
    process.

    Observera att om inte --pidfile anges kommer start-stop-daemon att
    jobba p ett stt som liknar killall(1). start-stop-daemon kommer att ska
    i processtabellen efter processer med motsvarande namn p processen,
    anvndar-id och/eller grupp-id (om sdant anges). Alla processer som
    stmmer verens kommer tillsndas signalen TERM (eller den som anges med
    --signal eller --retry) om --stop anges. Fr processer som har lnglivade
    barn som mste verleva en --stop, mste du ange en pidfil.

KOMMANDON

    -S, --start [--] argument
       Se om en angiven process existerar, och om s r fallet gr
       start-stop-daemon ingenting och avslutar med status 1 (0 om
       --oknodo anges). Om en sdan process inte existerar startas en
       instans, antingen med programfilen som anges med --exec eller,
       om den anges, med --startas. Eventuella argument som ges efter
       -- p kommandoraden skickas utan ndring till programmet som
       startas.

    -K, --stop
       Testa om den angivna processen existerar. Om s r fallet snder
       start-stop-daemon  den  signal som anges av --signal till
       processen, och avslutar med status 0. Om processen inte finns
       avslutar start-stop-daemon med status 1 (0 om --oknodo anges).
       Om --retry anges kommer start-stop-daemon kontrollera  att
       processen har avslutats.

    -H, --help
       Visa hjlpskrm och avsluta.

    -V, --version
       Visa programversion och avsluta.

FLAGGOR FR SKNING

    -p, --pidfile pidfil
       Sk efter processer vars process-id anges i pidfil.

    -x, --exec programfil
       Sk efter processer som r instanser av programfilen (enligt
       /proc/pid/exe).

    -n, --name processnamn
       Sk  efter  processer  med  namnet  processnamn  (enligt
       /proc/pid/stat).

    -u, --user anvndarnamn|anvndar-id
       Sk efter processer som gs av den anvndare som anges med
       anvndarnamn eller anvndar-id.

FLAGGOR

    -g, --group grupp|grupp-id
       Byt till grupp eller grupp-id nr processen startas.

    -s, --signal signal
       Tillsammans med --stop anger detta den signal som skall sndas
       till processen som stoppas (frval r TERM).

    -R, --retry tidsgrns|schema
       Tillsammans med --stop anger detta att start-stop-daemon skall
       kontrollera att processen avslutas. Den testar flera gnger efter
       matchande processer som krs, tills ingen lngre finns kvar. Om
       processerna inte avslutar kommer programmet utfra ytterligare
       kommandon enligt schemat.

       Om  tidsgrns  anges  istllet  fr  schema  kommer  schemat
       signal/timeout/KILL/timeout att anvndas, dr signal r den signal
       som anges med --signal.

       schema r den lista med tminstone tv poster avdelade med
       snedstreck (/); varje post r antingen -signalnummer eller
       [-]signalnamn, vilket betyder att signalen skall sndas, eller
       timeout, vilket anger det antal sekunder programmet skall vnta p
       att processen avslutar, eller forever, vilket betyder att resten
       av schemat skall repetera fr evigt om s behvs.

       Om slutet p schemat ns och forever  inte  anges  kommer
       start-stop-daemon avslutas med felkod 2. Om ett schema anges
       kommer eventuell signal angiven med --signal att ignoreras.

    -a, --startas skvg
       Tillsammans med --start anger detta att processen som anges med
       skvg skall startas. Om den inte anges anvnds argumentet som gavs
       till --exec.

    -t, --test
       Skriver ut vad som skulle ha utfrts och stter returvrdet, men
       utfr ingenting.

    -o, --oknodo
       Returnerar felstatus 0 i stllet fr 1 om ingen tgrd utfrs/skulle
       utfrts.

    -q, --quiet
       Skriv inte informationsmeddelanden; visa endast felmeddelanden.

    -c, --chuid anvndarnamn|anvndar-id
       Byt till anvndarnamnet/anvndar-id:t innan processen startas. Du
       kan ven ange en grupp genom att lgga till ett kolontecken, :,
       fljt av gruppnamnet eller grupp-id p samma stt som du skull
       gjort till "chown"-kommandot (anvndare:grupp). Om du anger en
       anvndare utan att ange en grupp kommer anvndarens primra
       grupp-id att anvndas. Nr du anvnder alternativet mste du ha i
       tanke  att ven bde primr- och tillggsgrupp stts, ven om
       --group-flaggan inte anges. --group-flaggan r bara till fr
       grupper som anvndaren normalt inte r en medlem i (t.ex fr att
       lgga  till  gruppmedlemskap  fr  enskilda  processer  fr
       standardanvndare ssom nobody).

    -r, --chroot rot
       Byt katalog och rot till rot innan processen startas. Observera
       att ven pidfilen skrivs efter chroot har utfrts.

    -d, --chdir skvg
       Byt katalog till skvg innan processen startas. Detta grs efter
       byte av rot om -r|--chroot-flaggan anges. Om flaggan inte anges
       kommer start-stop-daemon byta till rotkatalogen innan processen
       startas.

    -b, --background
       Anvnds typiskt med program som inte kopplar loss sig av sig
       sjlva. Flagga tvingar start-stop-daemon att frgrena sig (fork)
       innan processen startar, och tvinga den grenen att kra i
       bakgrunden. VARNING: start-stop-daemon kan inte kontrollera
       felstatus  fr  processer som av ngon som helst anledning
       misslyckas med att exekvera. Detta r en sista utvg, och r endast
       avsett fr program som det antingen inte r ngon mening att
       frgrena p egen hand, eller dr det inte r mjligt att lgga till
       kod fr det p egen hand.

    -N, --nicelevel heltal
       ndrar prioriteten p processen innan den startas.

    -P, --procsched policy:prioritet
       ndrar processschemalggarens policy och prioritet fr processen
       innan den startas. Prioriteten r valfri och anges genom att lgga
       till ett : fljt av vrdet. Standardvrdet fr prioritet r 0. Fr
       nrvarande stds vrdena other, fifo och rr fr policy.

    -I, --iosched klass:prioritet
       ndrar I/O-schemalggarens klass och -prioritet fr processen innan
       den startas. Prioriteten r valfri och anges genom att lgga till
       ett : fljt av vrdet. Standardvrdet fr prioritet r 4, svida inte
       klass r idle, d r prioritet alltid 7. Fr nrvarande stds vrdena
       idle, best-effort och real-time fr klass.

    -k, --umask maskvrde
       Stller in umaskvrdet p processen innan den startas.

    -m, --make-pidfile
       Anvnds nr ett program som inte skapar sin egen pidfil startas.
       Flaggan kommer att f start-stop-daemon att skapa filen som anges
       med --pidfile och lgga process-id i den precis innan processen
       startas.  Observera att den inte kommer att tas bort nr
       programmet stoppas. OBSERVERA: Funktionen kanske inte alltid
       fungerar. Framfrallt inte nr programmet som startas frgrenar sig
       (fork) frn sin huvudprocess. Drfr r flaggan oftast bara anvndbar
       i samband med flaggan --background.

    -v, --verbose
       Skriv ut pratsamma informationsmeddelanden.

RETURVRDE

    start-stop-deamon returnerar 0 om kommandot som nskades utfrdes, eller
    om --oknodo angavs och antingen om --start angavs och motsvarande
    process redan krdes, eller om --stop angavs och ingen motsvarande
    process hittades. Om --oknodo inte angavs och ingenting utfrdes kommer
    1 att returneras. Om --stop och --retry angavs men slutet p schemat
    nddes och processer fortfarande krdes r felkoden 2. Fr alla andra fel r
    statusen 3.

EXEMPEL

    Starta serverprocessen food, svida inte en redan kr (en process med
    namnet food, som krs som anvndaren food, med process-id i food.pid):

       start-stop-daemon --start --oknodo --user food --name food --pidfile /var/run/food.pid --startas /usr/sbin/food --chuid food -- --daemon

    Snd SIGTERM till food och vnta upp till fem sekunder p att den skall
    avslutas:

       start-stop-daemon --stop --oknodo --user food --name food --pidfile /var/run/food.pid --retry 5

    Demonstration av ett skrddarsytt schema fr att avsluta food:

       start-stop-daemon --stop --oknodo --user food --name food --pidfile /var/run/food.pid --retry=TERM/30/KILL/5

FRFATTARE

    Marek Michalkiewicz <marekm@i17linuxb.ists.pwr.wroc.pl>, baserat p en
    tidigare version av Ian Jackson <ian@chiark.greenend.org.uk>.

    Manualsida av Klee Dienes <klee@mit.edu>, delvis omformaterad av Ian
    Jackson, versatt av Peter Krefting <peterk@debian.org>.

VERSTTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.