Provided by: dpkg_1.15.8.4ubuntu3_i386 bug

NAMN

    update-alternatives - underhller symboliska lnkar fr att bestmma
    standardkommandon

SYNOPS

    update-alternatives [flaggor] tgrd

BESKRIVNING

    update-alternatives skapar, tar bort, underhller och visar information
    om de symboliska lnkar som ingr i Debians alternativsystem.

    Det r mjligt fr flera kommandon som tillhandahller identisk eller
    liknande funktionalitet att vara installerade p ett system samtidigt.
    Till exempel har mnga system flera textredigeringsprogram installerade
    samtidigt, vilket ger anvndarna p systemet valmjligheter, var och en
    kan anvnda olika textredigeringsprogram om de s nskar, men det gr det
    svrt fr ett program att gra ett bra val av textredigerare att anropa om
    en anvndare inte har gjort ett specifikt val.

    Debians alternativsystem frsker lsa detta problem. Ett generiskt namn i
    filsystemet delas av  alla  filer  som  tillhandahller  utbytbar
    funktionalitet.  Alternativsystemet  och systemadministratren anger
    tillsammans vilken specifik fil som skall refereras av sitt generiska
    namn. Till exempel kan alternativsystemet lta det generiska namnet
    /usr/bin/editor att peka mot /usr/bin/nvi som standard  om  bde
    textredigeringsprogrammet  ed(1) och nvi(1) bda r installerade p
    systemet. Systemadministratren kan verstyra detta och lta det peka p
    /usr/bin/ed istllet, och alternativsystemet kommer inte ndra denna
    instllning frrn det ombeds att gra det.

    Det generiska namnet r inte en direkt symbolisk lnk till det valda
    alternativet. Istllet r det en symbolisk lnk till ett namn i katalogen
    alternatives, vilket i sin tur r en symbolisk lnk till den faktiska fil
    det pekar mot. Detta grs s att systemadministratrens ndringar kan
    begrnsas till katalogen /etc: FHS (se detta) ger orsaker till varfr
    detta r Bra.

    Nr ett paket som tillhandahller en fil med en specifik funktionalitet
    installeras, ndras eller tas bort, anropas update-alternatives fr att
    uppdatera   information   om   filen   i  alternativsystemet.
    update-alternatives anropas normalt frn postinst- (configure) eller
    prerm-skripten (install) i Debianpaket.

    Det r ofta lmpligt fr ett antal alternativ att vara synkroniserade, s
    att de ndras i grupp. Till exempel, om det r flera versioner av
    textredigeraren vi(1) installerade br manualsidan som refereras till av
    /usr/share/man/man1/vi.1 motsvara den binr som refereras till av
    /usr/bin/vi.  update-alternatives hanterar detta genom huvud- och
    slav-lnkar. Nr huvudlnken uppdateras ndras ven anslutna slavlnkar. En
    huvudlnk och dess anslutna slavar utgr en lnkgrupp.

    En lnkgrupp kan vid varje given tidpunkt vara i ett av tv lgen:
    automatisk eller manuell. Nr en grupp r i automatiskt lge kommer
    alternativsystemet automatiskt att bestmma nr och hur lnkar skall
    uppdateras d paket installeras eller tas bort. I manuellt lge kommer
    alternativsystemet att behlla administratrens val och undvika att ndra
    lnkarna (frutom om ngot r trasigt).

    Lnkgrupper r i automatiskt lge nr de frst introduceras p systemet. Om
    systemadministratren  gr  ndringar  till  systemets  automatiska
    instllningar kommer detta att noteras nsta gng update-alternatives krs
    p den ndrade lnkens grupp och gruppen kommer automatiskt att vxlas till
    manuellt lge.

    Varje alternativ har en prioritet kopplad till sig. Nr en lnkgrupp r i
    automatiskt lge kommer det alternativ som medlemmar i gruppen pekar mot
    vara den med den hgsta prioriteten.

    Nr flaggan --config anvnds kommer update-alternatives att visa alla val
    fr lnkgruppen dr namn r huvudalternativnamnet. Det aktuella valet r
    markerat med en "*". Du kommer drefter att f vlja vad som skall gras
    med lnkgruppen. Beroende p vad du vljer kommer lngruppen inte lngre att
    vara i auto-lge. Du mste anvnda flaggan --auto fr att terg till
    automatiskt lge (eller kra --config p nytt och vlja alternativet som
    mrkts som automatiskt).

    Om du vill konfigurera icke-interaktivt kan du anvnda flaggan --set i
    stllet (se nedan).

    Olika paket som tillhandahller samma fil mste gra s i samfrstnd. Det
    betyder att det r ett krav att alla involverade paket anvnder sig av
    update-alternatives. Det r inte mjligt att verstyra en fil ett paket
    som inte anvnder update-alternatives-mekanismen.

TERMINOLOGI

    Efter update-alternatives aktiviteter r ganska komplexa blir det
    enklare att frst hur det fungerar genom att vi frklarar ngra specifika
    termer.

    generiskt namn (eller alternativlnk).
       Ett  namn,  till  exempel  /usr/bin/editor,  som  via
       alternativsystemet pekar p en av flera filer med liknande
       funktionalitet.

    alternativnamn
       Namnet p en symbolisk lnk i alternativkatalogen.

    alternativ (eller alternativskvg)
       Namnet p en specifik fil i filsystemet, som kan vara tillgnglig
       via ett generiskt namn med hjlp av alternativsystemet.

    alternativkatalog
       En katalog, som standard /etc/alternatives, som innehller de
       symboliska lnkarna.

    administrativ katalog
       En katalog, som  standard  /var/lib/dpkg/alternatives,  som
       innehller tillstndsinformation fr update-alternatives.

    lnkgrupp
       En  uppsttning  relaterade  symboliska  lnkar, avsedda att
       uppdateras som en grupp.

    huvudlnk
       Alternativlnken i en lnkgrupp som bestmmer hur de andra lnkarna
       i gruppen stlls in.

    slavlnk
       En alternativlnk i en lnkgrupp som styrs av hur huvudlnken stlls
       in.

    automatiskt lge
       Nr en lnkgrupp r i automatiskt lge frskrar alternativsystemet
       att lnkarna i gruppen pekar p det hgstprioriterade alternativet
       som r lmpligt fr gruppen.

    manuellt lge
       Nr en grupp r i manuellt lge kommer inte alternativsystemet att
       utfra ngra ndringar till systemadministratrens instllningar.

KOMMANDON

    --install lnk namn skvg prioritet [--slave lnk namn skvg]...
       Lgg till en grupp med alternativ till systemet. lnk r det
       generiska namnet fr huvudlnken, namn r namnet p dess symboliska
       lnk  i  alternativkatalogen  och  skvg r alternativet som
       introduceras fr huvudlnken. Argumenten efter --slave r det
       generiska  namnet,  namnet  p  den  symboliska  lnken  i
       alternativkatalogen och alternativet fr slavlnken. Noll eller
       flera --slave-flaggor kan anges, dr alla fljs av tre argument.
       Observera att om ett  slavalternativ  inte  finns  kommer
       motsvarande slavlnk helt enkelt inte att installeras (en varning
       kommer fortfarande att visas). Om en verklig fil r installerad
       dr en alternativlnk mste installeras behlls den svida inte
       --force anvnds.

       Om  det  angivna  alternativnamnet  redan  finns   i
       alternativsystemets databas kommer informationen som anges att
       lggas in som en ny uppsttning av alternativ fr gruppen. Om inte
       kommer en ny grupp, instlld p automatiskt lge, att lggas till
       med given information. Om gruppen r i automatiskt lge och det
       alternativ  som lggs in har hgre prioritet n alla andra
       installerade alternativ fr gruppen kommer de symboliska lnkarna
       att  uppdateras  s  att  de pekar p de nyligen tillagda
       alternativen.

    --set namn skvg
       Stt programmet skvg som ett alternativ till namn.  Detta
       motsvarar --config men r icke-interaktivt och kan drmed anvndas
       i ett skript.

    --remove namn skvg
       Ta bort ett alternativ och alla dess anknutna slavlnkar. namn r
       ett namn i alternativkatalogen och skvg r ett absolut filnamn
       till vilket namn kunde lnkas. Om namn faktiskt r lnkat till skvg
       kommer namn att uppdateras till att peka p ett annat lmpligt
       alternativ (och gruppen stlls tillbaka till automatiskt lge),
       eller att tas bort om det inte finns ngot alternativ kvar.
       Anknutna slavlnkar kommer uppdateras  eller  tas  bort  p
       motsvarande vis. Om lnken inte fr tillfllet pekar p skvg kommer
       inga lnkar att uppdateras, endast informationen om alternativet
       tas bort.

    --remove-all namn
       Tar bort alla alternativ och alla deras anslutna slavlnkar. namn
       r ett namn i alternativkatalogen.

    --all Anropar --config p alla alternativ. Kan med framgng kombineras
       med --skip-auto fr att g igenom och konfigurera alla alternativ
       som inte r stllda i automatiskt lge. Trasiga alternativ visas
       ocks. Ett enkelt stt att fixa alla trasiga alternativ r drmed
       att anropa yes '' | update-alternatives --force --all.

    --auto namn
       Stll in lnkgruppen bakom alternativet fr namn till automatiskt
       lge. Detta fr till fljd att den huvudsakliga symboliska lnken
       och dess slavar uppdateras till att peka p det hgst prioriterade
       installerade alternativet.

    --display namn
       Visa information om lnkgruppen. Information som visas r gruppens
       lge (automatiskt eller manuellt),  vilket  alternativ  den
       huvudsakliga lnken just nu pekar p, vilka andra alternativ som r
       tillgngliga (och deras motsvarande slavalternativ), samt det
       hgst prioriterade alternativ som fr nrvarande r installerat.

    --get-selections
       Visa alla huvudalternativnamn (de som styr en lnkgrupp) och
       deras status. Varje rad innehller upp till tre flt (avdelade med
       ett eller flera blanksteg). Det frsta fltet r alternativnamnet,
       det andra r status (antingen "auto" eller "manuell"), och det
       sista innehller det nuvarande valet fr alternativet (observera:
       detta r ett filnamn och kan drmed innehlla blanksteg).

    --set-selections
       Ls en alternativkonfiguration frn standard in p formatet som
       skapas av update-alternatives --get-selections och konfigurera
       om dem p motsvarande stt.

    --query namn
       Visa information om lnkgruppen p samma stt som --display, men i
       ett maskintolkbart stt (se stycket FRGEFORMAT nedan).

    --list namn
       Visar alla ml fr lnkgruppen.

    --config namn
       Visa tillgngliga alternativ fr en lnkgrupp och lt anvndaren att
       interaktivt vlja  vilken  som  skall  anvndas.  Lnkgruppen
       uppdateras.

    --help Visar hjlpskrm och avslutar.

    --version
       Visar version och avslutar.

FLAGGOR

    --altdir katalog
       Anger  alternativkatalogen  om  detta  inte  skall  vara
       standardvrdet.

    --admindir katalog
       Anger den administrativa katalogen om detta inte skall vara
       standardvrdet.

    --log fil
       Anger  loggfilen, om det skall vara en annan n standard
       (/var/log/alternatives.log).

    --force
       Lt update-alternatives erstta en verklig fil som installerats dr
       en alternativlnk mste installeras.

    --skip-auto
       Hoppa ver konfigureringsfrgor fr alternativ som r korrekt
       konfigurerade i automatiskt lge. Denna flagga r endast relevant
       fr --config och --all.

    --verbose
       Visa fler kommentarer om vad update-alternatives gr.

    --quiet
       Skriv inte ngra kommentarer svida det inte uppstr ett fel.

FILER

    /etc/alternatives/
       Den frvalda alternativkatalogen. Kan verstyras med flaggan
       --altdir.

    /var/lib/dpkg/alternatives/
       Den frvalda administrativa katalogen. Kan verstyras med flaggan
       --admindir.

RETURVRDE

    0   Den nskade funktionen utfrdes utan fel.

    2   Problem  uppstod  vid  tolkning av kommandoraden eller nr
       funktionen skulle utfras.

FRGEFORMAT

    Formatet fr update-alternatives --query anvnder ett RFC822-liknande
    platt format. Det bestr av n + 1 block dr n r antalet tillgngliga
    alternativ i den efterfrgade lnkgruppen. Det frsta blocket innehller
    fljande flt:

    Link: <lnk>
       Generiskt namn fr alternativet.

    Status: <status>
       Status fr alternativet (auto eller manual).

    Best: <bsta val>
       Skvgen till det bsta alternativet i lnkgruppen. Tas inte med om
       inget alternativ r tillgngligt.

    Value: <fr nrvarande valt alternativ>
       Skvgen till det fr nrvarande valda alternativet. Kan ven ta det
       magiska vrdet none (inget). Det anvnds om det inte finns ngon
       lnk.

    vriga block beskriver tillgngliga alternativ i den efterfrgade
    lnkgruppen:

    Alternative: <skvg till alternativet>
       Skvg till alternativet som beskrivs i blocket.

    Priority: <prioritetsvrde>
       Vrdet fr prioriteten p alternativet.

    Slaves: <lista ver slavar>
       Nr denna rubrik r tillgnglig innehller next-raderna alla
       slavalternativ  som  kopplas  till  huvudlnken  fr
       alternativet. Varje rad beskriver en slag. Varje rad
       innehller  ett  blanksteg,  det  generiska namnet p
       slavalternativet, ytterligare ett blanksteg, och skvgen
       till slavalternativet.

    Exempel
       $ update-alternatives --query editor
       Link: editor
       Status: auto
       Best: /usr/bin/vim.gtk
       Value: /usr/bin/vim.gtk

       Alternative: /bin/ed
       Priority: -100
       Slaves:
        editor.1.gz /usr/share/man/man1/ed.1.gz

       Alternative: /usr/bin/vim.gtk
       Priority: 50
       Slaves:
        editor.1.gz /usr/share/man/man1/vim.1.gz
        editor.ru.1.gz /usr/share/man/ru/man1/vim.1.gz
        editor.pl.ISO8859-2.1.gz /usr/share/man/pl.ISO8859-2/man1/vim.1.gz
        editor.it.ISO8859-1.1.gz /usr/share/man/it.ISO8859-1/man1/vim.1.gz
        editor.pl.UTF-8.1.gz /usr/share/man/pl.UTF-8/man1/vim.1.gz
        editor.it.1.gz /usr/share/man/it/man1/vim.1.gz
        editor.fr.UTF-8.1.gz /usr/share/man/fr.UTF-8/man1/vim.1.gz
        editor.fr.1.gz /usr/share/man/fr/man1/vim.1.gz
        editor.it.UTF-8.1.gz /usr/share/man/it.UTF-8/man1/vim.1.gz
        editor.pl.1.gz /usr/share/man/pl/man1/vim.1.gz
        editor.fr.ISO8859-1.1.gz /usr/share/man/fr.ISO8859-1/man1/vim.1.gz

DIAGNOSTIK

    Med --verbose kommer update-alternatives att beskriva i det
    ondliga vad det gr p sin standard ut-kanal. Om ett fel uppstr
    skriver update-alternatives ut felmeddelanden p sin standard
    fel-kanal och avslutar med felkoden 2. Diagnostikinformationen
    br vara sjlvfrklarande, snd in en felrapport om du inte tycker
    att den r det.

EXEMPEL

    Det r flera paket som  tillhandahller  en  textredigerare
    kompatibel med vi, till exempel nvi och vim. Vilken bestms via
    lnkgruppen vi, vilken innehller lnkar bde fr sjlva programmet
    och dessa anknutna manualsida.

    Fr att visa vilka tillgngliga paket som tillhandahller vi, samt
    dess aktuella instllning, anvnd kommandot --display:

       update-alternatives --display vi

    Fr att vlja en specifik implementation av vi, utfr detta
    kommando som root och vlj sedan ett tal frn listan:

       update-alternatives --config vi

    Fr att terg till att vi-implementationen vljs automatiskt, utfr
    detta som root:

       update-alternatives --auto vi

PROGRAMFEL

    Om du hittar ett fel ber vi dig rapportera det via Debians
    felrapporteringssystem.

    Om du hittar ngra diskrepanser mellan vad update-alternatives gr
    och vad som str i manualsidan s r detta ett fel, antingen i
    implementationen eller i dokumentationen; rapportera det.

FRFATTARE

    Upphovsrttsskyddat 1995 Ian Jackson.
    Upphovsrttsskyddat 2009 Raphal Hertzog

    Detta r fri programvara; se GNU General Public License version 2
    eller senare fr kopieringsvillkor. Det finns INGEN GARANTI.

    Manualsidan  r  upphovsrttsskyddad   1997,1998   Charles
    Briscoe-Smith med flera.

    Detta r fri programvara; se GNU General Public License version 2
    eller senare fr kopieringsvillkor. Det finns INGEN GARANTI.

SE VEN

    ln(1), FHS, Filesystem Hierarchy Standard.

VERSTTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.