Provided by: wesnoth-server_1.6.5-1build1_i386 bug

İSİM

    wesnothd - WesnothSavaşı çok oyunculu ağ sunucusu

KULLANIM

    wesnothd [-dv] [-c dosya-yolu] [-p port] [-t say] [-T say]
    wesnothd -V

AÇIKLAMA

    Wesnoth Savaşı çok oyunculu oyunlarını yönetir. Wesnoth istemcisinden
    veya soket üzerinden hangi komutların (/query ...) kabul edildiğini
    öğrenmek için http://www.wesnoth.org/wiki/ServerAdministration adresine
    bakınız.

SEÇENEKLER

    -c dosya-yolu, --config dosya-yolu
       wesnothd'ye yapılandırma dosyasını  bulacağı  yeri  söyler.
       Sözdizimi için aşağıdaki SUNUCU YAPILANDIRMASI bölümüne bakınız.
       Artalan sürecine SIGHUP sinyali  göndererek  yapılandırmayı
       yeniden yükleyebilirsiniz.

    -d, --daemon
        wesnothd'yi bir artalan süreci olarak çalıştırır.

    -h, --help
       Komut satırı seçeneklerini basar ve çıkar.

    --log-seviye=alan1,alan2,...
       Günlük alanlarının önem seviyelerini ayarlar. Bütün günlük
       alanlarını kapsamak üzere all belirtilebilir.  Olası  önem
       seviyeleri:   error,warning, info, debug.  error  seviyesi
       öntanımlıdır ve server alanı için info seviyesi kullanılır.

    -p port, --port port
       Sunucunun belirtilen portu dinlemesini  sağlar.  Bir  port
       belirtilmezse 15000 öntanımlıdır.

    -t say, --threads say
       Ağ G/Ç için bekleyen iş evrelerinin azami sayısını belirler. (5
       öntanımlıdır. En çok 30 belirtilebilir.)

    -T say, --max-threads say
       Oluşturulacak iş evrelerinin azami sayısını belirler. 0 bir
       sınır olmadığını belirtir ve öntanımlıdır.

    -V, --version
       Sürüm numarasını gösterir ve çıkar.

    -v, --verbose
       Hata ayıklama günlüğünü açar.

SUNUCU YAPILANDIRMASI

  Genel sözdizimi şöyledir:
    [etiket]

       key="deer"

       key="deer,deer,..."

    [/etiket]

  Genel anahtar (key) isimleri:
    ban_save_file
       Sunucunun okuyup yazabildiği bir (gzip sıkıştırmalı) dosyanın
       göreli veya tam yolu. Sunucuya girişi yasaklanan oyuncular bu
       dosyaya kaydedilir ve sunucu başlatılırken okunur.

    connections_allowed
       Aynı IP adresinden izin verilen bağlantı sayısı. 0 sonsuz
       anlamına gelir. 5 öntanımlıdır.

    disallow_names
       Sunucu tarafından kabul edilmeyen isimler/rumuzlar. Dosya ismi
       kalıp karakterlerinden `*' ve `?' desteklenir. Daha ayrıntılı
       bilgi için glob(7) sayfasına bakınız. Öntanımlı (bir  şey
       belirtilmezse        kullanılacak)       değerler:
       *admin*,*admln*,*server*,ai,ai?,computer,human,network,player

    fifo_path
       Sunucu komutlarının yansılandığı fifo yolu (wesnoth'tan /query
       ... ile aynı) Yol belirtilmezse derleme sırasında belirtilen yol
       (/var/run/socket/wesnothd/socket) öntanımlıdır.

    max_messages
        messages_time_period süresince izin verilen ileti sayısı. 4
       öntanımlıdır.

    messages_time_period
       Saldırı olarak algılanmayacak ileti sayısının geçebileceği süre
       (saniye cinsinden). 10 saniye öntanımlıdır.

    motd  Günün sözü.

    passwd Yönetici yetkilerini  kazanmak  için  kullanılacak  parola.
       Genellikle `admin ' ile başlar.

    replay_save_path
       Sunucunun oyun tekrarlarını sakladığı dizin. (dizini bir / ile
       sonlandırmayı unutmayın!)  wesnothd'nin  başlatıldığı  dizin
       anlamına gelen `' öntanımlıdır.

    restart_command
       `restart' komutu üzerinden yeni bir sunucu süreci başlatmak için
       sunucunun  kullanacağı  komut.  (Sadece  fifo  üzerinden
       kullanılabilir.)

    save_replays
       Sunucunun  oyun  tekrarlarını  özdevinimli  olarak kaydadip
       kaydatmayacağını belirler. Öntanımlı değeri: false

    versions_accepted
       Sunucu tarafından kabul edilen sürüm dizgelerinin virgül ayraçlı
       listesi.  Dosya  ismi  kalıp  karakterlerinden `*' ve `?'
       desteklenir. (Dağıtıldığı wesnoth sürümü öntanımlıdır.)
       Örnek: versions_accepted="*" her sürüm dizgesi kabul edilir..

    user_handler
       Kullanılacak kullanıcı işlemcisinin ismi. Şu an kullanılabilecek
       kullanıcı işlemcisi isimleri: 'forum' (wesnothd ile bir phpbb
       forumu veritabanını bağlanmak için) ve 'sample' (kullanıcı
       işlemcisi arayüzü için örnek gerçeklenim; bunu gerçek bir
       uygulamada kullanmamalısınız). 'forum' öntanımlıdır. Ayrıca, bir
       [user_handler] bölümü eklemeniz gerekir; aşağıya bakınız.

  Genel etiket isimleri:
    [redirect] Belli istemci sürümlerinin yönlendirileceği sunucuların
    belirtildiği etiket.

       host  Yönlendirilecek sunucunun adresi.

       port  Bağlanılacak port.

       version
           Yönlendirilecek sürümlerin virgül ayraçlı listesi. Dosya
           kalıbı karakterleri bakımından versions_accepted ile aynı
           yöntem kullanılır.

    [ban_time] Geçici sunucuya giriş yasağı süresi için uygun sözcüklerin
    tanımlandığı etiket.

       name  Yasaklama süresine atfedilen isim.

       time  Biçemi: %d[%s[%d%s[...]]]  Burada %s yerine (saniye)s,
           (dakika)m, (saat)h, (gün)D, (ay)M, (sene)Y; %d yerine de
           bir numara belirtilebilir. Bir zaman birimi belirteci
           kullanılmamışsa  dakika  (m)  öntanımlıdır.  Örneğin
           time="1D12h30m" belirtilmişse 1 gün 12 saat 30 dakikalık
           yasak süresi konmuş olur.

    [proxy] Sunucuya bir vekil sunucu gibi çalışacağını ve bağlanan
    istemcilerin isteklerini belirtilen sunucuya yönelteceğini söyleyen
    etiket. [redirect] için kullanılan değişkenler kullanılır.

    [user_handler] Kullanıcı işlemcisini yapılandırır.  Kullanılabilecek
    anahtarlar user_handler anahtarı ile hangi kullanıcı işlemcisinin
    tanımlandığına bağlıdır. Yapılandırmada bir [user_handler] bölümü yoksa
    sunucu herhangi bir kullanıcı kayıt hizmeti olmadan çalışacaktır.

       db_host
           (user_handler=forum için) Veritabanı sunucusunun konak
           adı.

       db_name
           (user_handler=forum için) Veritabanının ismi.

       db_user
           (user_handler=forum  için)   Veritabanını   girişte
           kullanılacak kullanıcı ismi.

       db_password
           (user_handler=forum için) Bu kullanıcının parolası

       db_users_table
           (user_handler=forum için) PHPBB forumlarınızın kullanıcı
           verilerini saklayacağı tablonun ismi. Bu tablo genellikle
           belirtilir: <tablo-öneki>_users (örnek: phpbb3_users).

       db_extra_table
           (user_handler=forum  için)  wesnothd'nin kullanıcıları
           hakkındaki verileri saklayacağı tablonun ismi. Bu tabloyu
           elle  kendiniz oluşturmalısınız. Örnek: CREATE TABLE
           <tablo-ismi>(kullanıcı  VARCHAR(255)  PRIMARY  KEY,
           son_giren_kullanıcı INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0,
           yönetici_adı TINYINT(4) NOT NULL DEFAULT 0);

       user_expiration
           (user_handler=sample için) Kayıtlı bir oyuncu adının
           geçerli kalacağı gün sayısı.

    [mail] Kullanıcı işlemcisinin epostaları göndereceği SMTP sunucusunu
    yapılandırır. Şimdilik sadece örnek kullanıcı işlemcisi tarafından
    kullanılmaktadır.

       server Posta sunucusunun konak adı.

       username
           Posta sunucusuna girişte kullanılacak kullanıcı adı.

       password
           Bu kullanıcının parolası.

       from_address
           Epostanızın yanıtlama adresi.

       mail_port
           Eposta sunucunuzun dinlediği port. 25 öntanımlıdır.

YAZAN

    Program David White <davidnwhite@verizon.net> tarafından yazılmış, Nils
    Kneuper  <crazy-ivanovic@gmx.net>,  ott  <ott@gaon.net>,  Soliton
    <soliton.de@gmail.com> ve Thomas Baumhauer <thomas.baumhauer@gmail.com>
    tarafından düzenlenmiştir. Bu kılavuz sayfası ilk defa Cyril Bouthors
    <cyril@bouthors.org>  tarafından  yazılmış  Nilgün  Belma  Bugüner
    <nilgun@belgeler.org> tarafından Türkçe'ye çevrilmiştir.
    Oyunun ana sayfasını ziyaret etmeyi unutmayın: http://www.wesnoth.org/

TELİF HAKKI

    Copyright © 2003-2007 David White <davidnwhite@verizon.net>
    Bu bir özgür yazılımdır; GNU Genel Kamu Lisansının 2 koşullarına bağlı
    kalarak kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği
    ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ
    KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.

İLGİLİ BELGELER

    wesnoth(6), wesnoth_editor(6)