Provided by: passwd_4.1.4.2-1ubuntu3_i386 bug

SM

    groupadd - yeni bir grup oluturur

KULLANIM

    groupadd [-g grup-kimlii [-o]] [-r] [-f] grup

AIKLAMA

    groupadd komutu, komut satrndan tanmlanan bilgiler ve sistemdeki ntanml
    bilgiler eliinde yeni bir grup oluturur. Yeni grup, gerekli sistem
    dosyalarna girilir. groupadd komutuna uygulanacak seenekler unlardr:

    -g grup-kimlii
       Grubu tanmlayan numara. -o seenei belirtilmedii srece bu numara
       benzersiz olmaldr. Negatif bir deer atanamaz. ntanml olarak
       500den ve dier btn tanml grup numaralarndan daha byk olan en kk
       say kullanlr. 0 ile 499 arasndaki deerler, geleneksel olarak,
       sistem hesaplar iin ayrlr.

    -r   Bu seenek groupadd komutuna bir sistem hesab eklemesini syler.
       -g seenei belirtilmedii srece, 499dan kk olan olas bir grup
       numaras atanr. Bu seenek Red Hat tarafndan eklenmitir.

    -f   Zorlama seenei. Bu seenek, groupadd komutunun eklemeye alt grup
       sistemde halihazrda var ise, bir hata vererek kmasn salar. Byle
       bir durumda grup deimeyecek veya tekrar eklenmeyecektir.

       Bu seenek ayn zamanda, -g seeneinin alma eklini dzenler.
       Benzersiz olmayan bir grup numaras istediiniz ve -o seeneini
       vermediiniz zaman, grup oluturma ilemi, standart ekline (-g veya
       -o seenei tanmlanmad durumda bir grup ekler  gibi)  geri
       dnecektir. Bu seenek Red Hat tarafndan eklenmitir.

LGL DOSYALAR

    /etc/group  - gruplarn hesap bilgileri
    /etc/gshadow - gvenli grup bilgileri

LGL BELGELER

    chfn(1), chsh(1), passwd(1), groupdel(8), groupmod(8), useradd(8),
    userdel(8), usermod(8).

YAZAN

    Julianne Frances Haugh <jockgrrl (at) ix.netcom.com> tarafndan yazlmtr.

EVREN

    Yaln Koluksa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Ocak 2004

                                  groupadd(8)