Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    ksyms - çekirdek ve modüller tarafından tanımlanmış sembolleri gösterir

KULLANIM

    ksyms [ -a ] [ -h ] [ -m ]

AÇIKLAMA

    ksyms, çekirdek ve modüller tarafından tanımlanmış sembollerle ilgili
    bilgileri gösterir. Çıktı biçimi: adres, sembol ismi, tanımlayan modül.

  SEÇENEKLER
    -a, -all
       Öntanımlı olarak, sadece  modüller  tarafından  tanımlanmış
       semboller  listelenir. Bu seçenekler çekirdekte tanımlanmış
       semboller de listelenir.

    -h, --noheader
       Sütun başlıklarını göstermez.

    -m, --info
       Modül bilgilerini görüntüler. Her bir modülün listedeki çekirdek
       yükleme adreslerini ve boyutlarını içerir.

    -m, --info
       Modül bilgilerini görüntüler. Her bir modülün listedeki çekirdek
       yükleme adreslerini ve boyutlarını içerir.

    -H, --help
       Yardım konularını gösterir.

    -V, --version
       Sürüm bilgilerini de gösterir.

İLGİLİ BELGELER

    depmod(8), insmod(8), lsmod(8), modprobe(8), rmmod(8).

GEÇMİŞ

    ksyms komutu ilk olarak Bjorn Ekwall <bj0rn (at) blox.se> tarafından
    tasarlandı.   -m   seçeneği   David   Hinds   <dhinds  (at)
    allegro.stanford.edu> tarafından eklendi.  2.1.17  için  Richard
    Henderson <rth (at) tamu.edu> tarafından güncellendi.

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Ocak 2004