Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    losetup - dönüş aygıtlarını ayarlar ve denetler

KULLANIM

    losetup [ -e ifreleme ] [ -o konum ] aygt dosya
    losetup [ -d ] aygt

AÇIKLAMA

    losetup, dönüş aygıtlarını sistemden ayırmak ve dönüş aygıtlarının
    durumunu sorgulamak için, dönüş aygıtlarını normal dosyalar veya blok
    aygıtları ile ilişkilendirmek için kullanılır.  Eğer sadece aygt
    argümanı verilmişse, bu dönüş aygıtının durumu görüntülenir.

SEÇENEKLER

    -d   Belirtilen dönüş aygıtı ile ilişkili dosya veya aygıtı sistemden
       ayırır.

    -e ifreleme
       Veri  şifrelemesini etkinleştirir. ifreleme için aşağıdaki
       kelimeler kullanılabilir:

       NONE  Şifreleme yapılmaz (öntanımlı).

       XOR  Basit bir XOR şifrelemesi kullanılır.

       DES  DES şifrelemesi kullanılır. Bu şifreleme yöntemi sadece
           DES   paketinin   çekirdeğe  eklenmesi  durumunda
           kullanılabilir.  DES  şifreleme  yöntemi   sözlük
           saldırılarına karşı ilave bir başlangıç değeri kullanır.

    -o konum
       Veri başlangıcı belirtilen aygıt veya dosya içinde konum bayta
       taşınır.

ÇIKIŞ DURUMU

    losetup başarılı olması durumunda 0 döndürür, hata durumunda sıfırdan
    farklı bir değer döner. losetup, dönüş aygıtının durumunu görüntülediği
    durumlarda, şayet aygıt yapılandırılmamışsa 1, losetup'ı aygıt durumunu
    saptamaktan alıkoyan bir hata olması durumunda 2 döner.

İLGİLİ DOSYALAR

    /dev/loop0, /dev/loop1,...  dönüş aygıtları (7 asıl numaralı aygıt)

ÖRNEK

    Şayet yüklenebilir modül kullanıyorsanız, öncelikle aşağıdaki komutu
    kullanarak modülü yüklemelisiniz:

    # insmod loop.o

    Aşağıdaki komutlar, dönüş aygıtının kullanımına bir örnek teşkil
    edebilir.

      dd if=/dev/zero of=/file bs=1k count=100
      losetup -e des /dev/loop0 /file
      Password:
      Init (up to 16 hex digits):
      mkfs -t ext2 /dev/loop0 100
      mount -t ext2 /dev/loop0 /mnt
      ...
      umount /dev/loop0
      losetup -d /dev/loop0

    Şayet yüklenebilir bir modül kullanıyorsanız, bu komutla  modülü
    kaldırabilirsiniz:

    # rmmod loop.o

KISITLAMALAR

    DES  şifrelemesi oldukça yavaştır. Diğer yandan XOR ise oldukça
    zayıftır.

YAZANLAR

    Özgün sürüm:Theodore Ts'o <tytso (at) athena.mit.edu>
    Özgün DES: Eric Young <eay (at) psych.psy.uq.oz.au>

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Ocak 2004