Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    modinfo - bir çekirdek modülü ile ilgili bilgileri görüntüler

KULLANIM

    modinfo [seenekler] modl-dosyas

AÇIKLAMA

    modinfo  komutu, modl_dosyas olarak belirtilen dosyayı çekirdek
    modülleri içinde arar ve zor bela topladığı bilgileri görüntüler.

  SEÇENEKLER
    -a, --author
       Modül yazarının adını gösterir.

    -d, --description
       Modülün açıklamasını gösterir.

    -fbiim-dizgesi, --format biim-dizgesi
       Kullanıcının, modül bilgilerini içeren modl_dosyasndaki ELF
       bölümünden  değerleri  çekecek  keyfi  bir  biçim  dizgesi
       tanımlamasını izin verir. Değişiklikler, önünde yüzde işareti
       olan kaşlı ayraç içindeki etiket isimleri ile belirtilir.
       %{filename} etiket ismi, modül bir modinfo bölümüne sahip olmasa
       bile  geçerlidir  ve  mdülün  dosya  ismini  gösterir.
       %{kernel_version}, modülün  birlikte  derlendiği  çekirdeğin
       sürümünü gösterir. %{using_checksums}, modül sürümlü sembollere
       sahipse 1, değilse 0 ya da <none> değerini alır.

       Etiket ismi %{parm} özeldir:biçim dizgesi satırı bilinen her
       modül parametresi için tekrarlanır (sıfır kere de olabilir) ve
       %{parm}, modül parametresinin açıklaması  ile  değiştirilir
       (tekrarlanan her satırda bir parametre).

       %{author} yerine %a, %{description} yerine %d, %{license} yerine
       %l, %{filename} yerine %n ve %{parm} yerine %p kullanılabilir.

    -h, --help
       Seçenekleri özetler ve çıkar.

    -l, --license
       Modülün lisansını görüntüler.

    -n, --filename
       Modülün dosya adını görüntüler.

    -p, --parameters
       Modülün destekleyebileceği parametreleri gösterir.

    -V, --version
       modinfo yazılımının sürüm bilgisini görüntüler.

    Şayet herhangi bir seçenek belirtilmemişse, öntanımlı olarak dosya adı,
    açıklaması, yazarı, lisansı ve parametreler görüntülenir.

İLGİLİ BELGELER

    modules(2), depmod(8), insmod(8), ksyms(8), lsmod(8), modprobe(8),
    rmmod(8).

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Ocak 2004