Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    parted - bir disk bölümleme uygulaması

KULLANIM

    parted [ seenekler ] [ aygt [ komut [ seenekler... ] ... ] ]

AÇIKLAMA

    Bu kılavuz parted komutunu belgelendirmektedir. Tam belge uygulama
    paketi içinde GNU İnfo biçiminde bulunmaktadır. Ayrıntı için aşağıya
    bakınız.

    parted bir disk bölümleme ve varolan bölümleri yeniden boyutlandırma
    uygulamasıdır. Bu uygulama; ext2, ext3, linux-swap, FAT ve FAT32
    bölümleri  oluşturma,  silme,  yeniden  boyutlandırma,  tasıma ve
    kopyalamaya işlemleri yapmanızı sağlar.  Bu uygulama bir işletim
    sistemi için boş alan oluşturmak, diskinizdeki bölümlerin boyutlarını
    yeniden düzenlemek ve yeni bir sabit diske bilgilerinizi kopyalamak
    için oldukça faydalıdır.

SEÇENEKLER

    -h, --help
       Bir yardım iletisi görüntüler.

    -i, --interactive
       Gerekli durumlarda kullanıcının müdahale etmesini sağlar.

    -s, --script
       Kullanıcının müdahale etmesi gerekmez, her şey özdevinimli
       ilerler.

    -v, --version
       Sürüm bilgilerini görüntüler.

KOMUTLAR

    [ aygt ]
       Bölümlenecek blok aygıtı.

    [ komut [ seenekler ] ]
       parted'a bir komut belirtilir. Eğer  herhangi  bir  komut
       verilmemişse, parted bir komut istemi açar. Komutlar şunlardır:

       check blm
           Disk bölümü üzerinde basit bir denetim yapar.

       cp [kaynak-aygt] kaynak hedef
           kaynak-aygt üzerindeki (aygıt belirtilmemişse geçerli
           aygıt üzerindeki) kaynak bölümün dosya sistemini hedef
           bölüme kopyalar.

       help [komut]
           Genel yardım konularını veya bir komut verilmişse onunla
           ilgili yardım konularını görüntüler.

       mkfs blm ds-tr
           blm bölümü üzerinde ds-tr türünde bir dosya sistemi
           oluşturur. "ext2", "FAT" veya "linux-swap" türlerinden
           biri ds-tr olarak belirtilebilir.

       mklabel etiket-tr
           Bölüm etiketi oluşturur. etiket-tr şunlardan  biri
           olmalıdır: "bsd", "gpt", "loop", "mac","mips", "msdos",
           "pc98" veya "sun".

       mkpart blm-tr [ds-tr ]balang biti
           MB cinsinden balang ve biti noktaları belirtilmiş
           blm-tr türünde ve şayet belirtilmişse ds-tr dosya
           sistemli bir bölüm oluşturur. blm-tr şunlardan biri
           olmalıdır: "primary", "logical" veya "extended".

       mkpartfs blm-tr ds-tr balang biti
           MB cinsinden balang ve biti noktaları belirtilmiş
           blm-tr türünde ds-tr dosya sistemli bir bölüm
           oluşturur.

       move blm balang biti
           Belirtilen blmü balang ve biti ile belirlenen alana
           taşır. Bu komut aygıtın alt aygıt numarasını değiştirmez.

       name blm isim
           blmün adını isim olarak değiştirir. Bu seçenek sadece
           "Mac" ve "PC98" disk etiketleri için geçerlidir. Şayet
           gerekli ise isim tırnak işareti içinde yazılabilir.

       print Disk bölümleme tablosunu görüntüler.

       quit  parted uygulamasını sonlandırır.

       resize blm balang biti
           blm üzerindeki dosya sistemini balang MB ile biti
           MB aralığında yeniden boyutlandırır.

       rm blm
           blmü siler.

       select aygt
           aygt aygıtını düzenlenecek öntanımlı  aygıt  olarak
           ayarlar. Aygıt genellikle bir Linux sabit disk aygıtıdır,
           fakat gerekli ise bir disk bölümü, yazılımsal raid aygıtı
           veya bir LVM mantıksal oylumu olabilir.

       set blm im durum
           blmün  durumunu  belirten imi düzenleme komutudur.
           Desteklenen imler şunlardır: "boot", "root", "swap",
           "hidden", "raid","lvm" ve "lba". durum ise "on" ya da
           "off" (açık ya da kapalı) olmalıdır.

GERİBİLDİRİM

    Yazılım hatalarını  lütfen  <bug-parted  (at)  gnu.org>  adresine
    bildiriniz.

İLGİLİ BELGELER

    fdisk(8), mkfs(8).
    parted uygulaması hakkında daha ayrıntılı bilgiyi GNU info biçiminde
    (info parted) bulabilirsiniz.

YAZAN

    Bu kılavuz sayfası Timshel Knoll <timshel (at) debian.org> tarafından
    Debian GNU/Linux sistemi için yazılmıştır (fakat diğerlerinde de
    kullanılabilir).

ÇEVİREN

    Züber OMURTAK <zuber (at) linux-sevenler.org>, Şubat 2004