Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    rmmod - yüklenebilir modülleri devreden çıkarır

KULLANIM

    rmmod [ -aehrsvV] modl ...

AÇIKLAMA

    rmmod, yüklenebilir modülleri çalışan çekirdekten kaldırır.

    rmmod, çıkartılması istenen modüllerin, başka modüllerle ilintili
    olmama ve kullanımda olmama şartlarının yerine getirilmesi halinde
    bahsi geçen modülün çekirdekten çıkartılmasını sağlar.

    Eğer komut satırında birden fazla modül verildiyse, modüller verilen
    sıraya göre kaldırılır. Bu  komut,  yığında  tutulan  modüllerin
    çıkartılmasını da destekler.

    -r seçeneği ile birden fazla modül ardarda çıkartılmaya çalışılır. Bu
    şu manaya gelmektedir; eğer yığının en üstündeki modül komut satırından
    çağırıldıysa, bu modülü kullanan diğer modüller yığından mümkünse
    çıkartılır.

  SEÇENEKLER
    -a, --all
       Özdevinimli temizleme yapar: Kullanılmayan modülleri işaretler,
       ayrıca  önceden  işaretlenmiş  modülleri  kaldırır. En son
       temizlemeden beri kullanılmayan modüller, işaretlenmiş olarak
       kalırlar. Bu iki geçişli yapı az sıklıkta kullanılan modüllerin
       kaldırılmasını önler.

    -e, --persist
       Belirtilen modülleri devreden çıkarmadan, kalıcı verilerini
       kaydeder. Eğer hiçbir modül adı verilmezse, kalıcı veri kullanan
       bütün modüllerin verilerini kaydeder. Veri sadece, çekirdek ve
       modutils kalıcı veri kaydını destekliyorsa ve /proc/ksyms

       __insmod_modülismi_Pkalıcı_dosya_ismi

       gibi bir girdi içeriyorsa kaydedilir.

    -h, --help
       Seçenekleri özetler ve çıkar.

    -r, --stacks
       Modül yığınını kaldırır.

    -s, --syslog
       Herşeyi uçbirim yerine syslog(3)'a çıktılar.

    -v, --verbose
       Çıktı daha ayrıntılı olur.

    -V, --version
       modutils sürüm bilgisini görüntüler.

KALICI VERİ

    Eğer  bir  modül  kalıcı  veri  içeriyorsa  (bkz.  insmod(8) ve
    modules.conf(5)) kaldırılan modül kalıcı verisini __insmod _P sembol
    girdisindeki dosya ismine yazar. Bundan başka rmmod -e ile istediğiniz
    zaman kalıcı veriyi modülü kaldırmaksızın kaydedebilirsiniz.

    Kalıcı veri dosyaya kaydedildiği zaman, başına o an oluşturulan şuna
    benzer bir yorum satırı eklenir:

      #% çekirdek_sürümü tarih_damgası

    Üretilen yorum satırları #% ile başlar, üretilmiş tüm yorum satırları
    mevcut dosyadan ayrılır, diğer yorum satırları korunur. Kayıtlı veri
    dosyaya yazılırken mevcut yorumların ve atamaların sırası korunur, yeni
    değerler ise dosyanın sonuna eklenir. Eğer dosya modülde mevcut olmayan
    verileri  içeriyorsa  bu  değerler  korunur  ancak  onların
    kullanılmadıklarını belirten bir uyarıyı içeren bir üretilmiş yorum
    değerlerin başlangıcına eklenir. Sonuncu işlem, bir kullanıcının kalıcı
    verileri kaybetmeden ve herhangi bir hata iletisi almadan çekirdek
    değiştirmesini mümkün kılar.

    Önemli:
       Yorumlar, ilk karakteri '#' sembolü olan satırlardır. '#'
       sembolü ile başlamayan ve boş olmayan satırlar, her satır bir
       seçenek olmak üzere modül seçeneği olarak algılanır. Seçenek
       satırlarının başındaki  boşluklar  kaldırılır  ve  kalanlar
       sonlarındaki  boşluklar  atılarak  insmod'a  seçenek olarak
       aktarılır.

İLGİLİ BELGELER

    insmod(8), ksyms(8), lsmod(8), modprobe(8).

BÖRTÜ BÖCEK

    rmmod, [ -V | --version ] seçenekleri ile kullanıldığında başka bir
    seçenek verilmemiş gibi sadece sürüm bilgisini basar ve anında çıkar.

GEÇMİŞ

    Modül desteği, ilk anonim Linux sürümüne ilk olarak Bas Laarhoven <bas
    (at) vimec.nl> tarafından verildi.
    0.99.14 sürümü ile Jon Tombs <jon (at) gtex02.us.es> uğraştı.
    Daha sonra Bjorn Ekwall <bj0rn (at) blox.se> tarafından geliştirildi.
    2.1.17 sürümü Richard Henderson <rth (at)  tamu.edu>  tarafından
    güncellendi.
    2.2.2 sürümü Bjorn Ekwall <bj0rn (at) blox.se> tarafından güncellendi.
    2.3.20 sürümü modutils Keith Owens <kaos (at) ocs.com.au> tarafından
    güncellendi.
    Kalıcı veri 2.3.22 sürümü modutils'e Keith Owens <kaos (at) ocs.com.au>
    tarafından eklendi.

ÇEVİREN

    Mehmet Büyüközer <mbuyukozer (at) gmx.co.uk> ve Nilgün Belma Bugüner
    <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Mart 2004