Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    setpci - PCI aygıtlarını yapılandırır

KULLANIM

    setpci [seenekler] aygtlar ilemler ...

AÇIKLAMA

    setpci, PCI aygıtlarının durumlarını öğrenmek ve ayarlarını yapmak için
    kullanılan bir araçtır.

    Bu komutu bütün özellikleri ile birlikte kullanabilmek için 2.1.82
    sürümü veya üstü bir çekirdeğe ihtiyacınız var (/proc/bus/pci arayüzünü
    desteklemeli). Eski çekirdeklerdeki PCI araçları, donanımlara doğrudan
    erişime sahip ve sadece root kullanıcıya mahsus araçlardı. Bu tür eski
    araçlar donanım farklılıkları ve marka çeşitliliğinden dolayı oldukça
    fazla problem yaşatmaktaydılar.

    Bütün sayılar onaltılık tabanda olarak girilir.

SEÇENEKLER

    -v   setpci aracının sonuçlarının daha ayrıntılı olmasını ve mümkün
       olan tüm bilgileri göstermesini sağlar.

    -f   Şayet yapılacak bir işlem yoksa  (mesela  bir  pci  kart
       belirtilememişse) setpci aracının bir çıktı vermemesini sağlar.
       Bu seçenek genellikle dağıtımların  yapılandırma  betikleri
       tarafından, sorgudaki pci kartın makinede olup olmadığının ya da
       düzgün çalışıp çalışmadığının tespiti için kullanılır.

    -D   'Gösteri kipi' -- Yaptığınız ayarları gerçekte uygulanmaz ama
       sanki uygulanmış gibi sonuçları çıktılar. Komutu setpci -vD
       şeklinde kukkanarak oldukça karmaşık olan komut  diziminin
       sonucunu gerçekte komutu uygulamadan görebilirsiniz ve bu da
       yapacağınız bir hatalı sözdiziminin engellenmesine yardımcı
       olur.

    --version
       setpci aracının sürüm bilgilerini gösterir. Bu seçenek tek
       başına kullanılmalıdır.

AYGIT SEÇİMİ

    Her komut diziminden önce uygulayacağınız komutun etki edeceği PCI
    aygıtını seçmelisiniz.

    -s [[tat]:][yuva][.[ilev]]
       Belirtilmiş tat, yuva ve ilev'e uygun aygıtları seçer. Aygıt
       adreslerinin her bir bileşeni ihmal edilebilir ya da "herhangi
       bir değer" anlamına gelen "*" şeklinde yazılabilir. Bütün
       sayılar onaltılık tabanda verilir. Mesela, "0:" 0 numaralı taşıt
       üzerindeki bütün aygıtlar anlamına gelir, "0" herhangi bir taşıt
       üzerindeki 0 numaralı aygıtının bütün işlevlerini kapsar, "0.3"
       bütün taşıtlar üzerindeki 0 numaralı aygıtın üçüncü işlevini
       gösterir, ".4" her aygıtın sadece dördüncü işlevini gösterir.

    -d [retici]:[aygt]
       Belirtilmiş retici ve aygt kimliğine sahip aygıtları seçer.
       İki değer de verilecekse onaltılık tabanda veya "herhangi bir
       değer" anlamında "*" şeklinde verilebilir.

İŞLEMLER

    Bir yapılandırma yazmacının değerini sorgulamak için, sadece ismini
    belirtmek yeterlidir. Bunu ismini yazarak yapabileceğiniz gibi yazmaç
    adresi ile hatta isteğe bağlı olarak  adresin  sonuna  yazmacın
    genişliğini belirtmek üzere bayt, word (2 bayt), longword (4 bayt)
    sözcüklerini  ifade  eden  .B,  .W,  .L  soneklerini  ekleyerek
    yapabilirsiniz.

    Bir yazmaca değer atamak için, yazma sorguda kullandığınız isim ya da
    adres olmak üzere yazma=deer yazmalısınız. Burada deer yazmaca
    yazılacak değerlerin virgüllü listesi olabilir.

YAZMAÇ İSİMLERİ

    setpci aşağıdaki yapılandırma yazmaçlarının isimlerini tanır. Bunların
    kesin anlamları için PCI bus belirtimine veya  bir  kaç  yorum
    bulabileceğiniz /usr/include/linux/pci.h dosyasına bakın.

      VENDOR_ID
      DEVICE_ID
      COMMAND
      STATUS
      REVISION
      CLASS_PROG
      CLASS_DEVICE
      CACHE_LINE_SIZE
      LATENCY_TIMER
      HEADER_TYPE
      BIST
      BASE_ADDRESS_0
      BASE_ADDRESS_1
      BASE_ADDRESS_2
      BASE_ADDRESS_3
      BASE_ADDRESS_4
      BASE_ADDRESS_5
      CARDBUS_CIS
      SUBSYSTEM_VENDOR_ID
      SUBSYSTEM_ID
      ROM_ADDRESS
      INTERRUPT_LINE
      INTERRUPT_PIN
      MIN_GNT
      MAX_LAT
      PRIMARY_BUS
      SECONDARY_BUS
      SUBORDINATE_BUS
      SEC_LATENCY_TIMER
      IO_BASE
      IO_LIMIT
      SEC_STATUS
      MEMORY_BASE
      MEMORY_LIMIT
      PREF_MEMORY_BASE
      PREF_MEMORY_LIMIT
      PREF_BASE_UPPER32
      PREF_LIMIT_UPPER32
      IO_BASE_UPPER16
      IO_LIMIT_UPPER16
      BRIDGE_ROM_ADDRESS
      BRIDGE_CONTROL
      CB_CARDBUS_BASE
      CB_CAPABILITIES
      CB_SEC_STATUS
      CB_BUS_NUMBER
      CB_CARDBUS_NUMBER
      CB_SUBORDINATE_BUS
      CB_CARDBUS_LATENCY
      CB_MEMORY_BASE_0
      CB_MEMORY_LIMIT_0
      CB_MEMORY_BASE_1
      CB_MEMORY_LIMIT_1
      CB_IO_BASE_0
      CB_IO_BASE_0_HI
      CB_IO_LIMIT_0
      CB_IO_LIMIT_0_HI
      CB_IO_BASE_1
      CB_IO_BASE_1_HI
      CB_IO_LIMIT_1
      CB_IO_LIMIT_1_HI
      CB_SUBSYSTEM_VENDOR_ID
      CB_SUBSYSTEM_ID
      CB_LEGACY_MODE_BASE

PCILIB SEÇENEKLERİ

    PCI  araçları,  PCI  kartları ile haberleşmek için PCILIB (PCI
    yapılandırma alanları için, platform bağımsız  işlevler  sağlayan
    taşınabilir  bir  kütüphane)  kullanırlar.  Aşağıdaki  seçenekler
    kütüphanenin parametrelerini kontrol eder, özellikle kullanılan erişim
    yöntemini. Öntanımlı olarak,  PCILIB  eldeki ilk erişim yöntemini
    kullanır ve hata ayıklama iletisi görüntülemez. Her bir seçeneğe
    desteklenen donanım/yazılım ayarlarını içeren bir liste eşlik eder.

    -P dizin
       dizin dizinine erişim için /proc/bus/pci yerine Linux 2.1 tarzı
       yapılandırma erişimi kullanılır (sadece Linux 2.1 veya daha yeni
       sürümlerde).

    -H1  Intel yapılandırma mekanizması 1 üzerinden doğrudan donanım
       erişimi kullanılır (sadece i386 ve uyumluları için).

    -H2  Intel yapılandırma mekanizması 2 üzerinden doğrudan donanım
       erişimi kullanılır.

       Uyarı: Bu yöntemde sadece herhangi bir taşıt üzerindeki ilk
       onaltı aygıtı adresleyebilirsiniz. Pek çok durum için güvenilmez
       bir yöntemdir (sadece i386 ve uyumluları için).

    -S   PCI  erişim sistem çağrılarını kullanır. (sadece Alpha ve
       UltraSparc üzerindeki Linux'lar içindir).

    -F dosya
       Bütün bilgileri setpci -x çıktısını içeren dosyadan elde eder.
       Kullanıcılardan gelen yazılım hataları raporları için oldukça
       faydalı  bir  yöntemdir.  Bütün  donanım  yapılandırmasını,
       kullanıcıya daha fazla ayrıntı için soru sormaya gerek kalmadan,
       görülmesini sağlar (bütün sistemlerde).

    -G   Kütüphanenin  hata  ayıklama  seviyesini  artırır  (bütün
       sistemlerde).

ÖRNEKLER

    setpci -d *:* latency_timer=40 latency_timer 64'e ayarlanır (onaltılık
    tabanda 40).

    setpci -s  0  aygıt_no üretici_no bütün taşıtların 0. yuvasında
    bulunan aygıtların kimliklerini listeler.

    setpci -s 12:3.4 3c.l=1,2,3' 4 bayt genişlikteki (longword) 1 değerini
    3c yazmacına, 2 değerini 3d yazmacına ve 3 değerini 12 numaralı taşıtın
    3 numaralı yuvasının 4 numaralı işlevinin 3e yazmacına yazar.

İLGİLİ DOSYALAR

    /usr/share/hwdata/pci.ids
       Bilinen bütün PCI kimliklerinin listesi (satıcılar, aygıtlar,
       sınıflar ve altsınıflar).

    /proc/bus/pci
       2.1.82 sonrası Linux çekirdeği ile sağlanmış olan PCI taşıtı
       yapılandırma alanı ile iletişimi sağlamak için bir arayüz. Her
       taşıt için bir altdizin altında her kart için bir yapılandırma
       alanı dosyası ve bütün PCI aygıtların listesini içeren bir aygıt
       dosyası içerir.

İLGİLİ BELGELER

    lspci(8).

YAZAN

    Linux PCI Araçlarının bakımı Martin Mares <mj (at) ucw.cz> tarafından
    yürütülmektedir.

ÇEVİREN

    Ekin Yurdakurban <ekin (at) capanlar.com>, Mart 2004