Provided by: passwd_4.1.4.2-1ubuntu3_i386 bug

SM

    usermod - bir kullanc hesabn dzenler

KULLANIM

    usermod [-c aklama] [-d evdizini [-m]]
        [-e biti_tarihi] [-f ask_sresi]
        [-g birincil_grup] [-G grup[,...]]
        [-l kullanc-ad] [-p parola]
        [-s kabuk] [-u kull_kiml [-o]] [-L|-U] kullanc

AIKLAMA

    usermod komutu, sistem hesap dosyalarn dzenlemeye, zerlerinde deiiklik
    yapmaya yarar. Bu komuta uygulanabilecek seenekler unlardr:

    -c aklama
       Kullanc parola dosyasndaki aklama alanna girilecek yeni deeri
       belirtir. Normalde chfn(1) komutu ile dzenlenir.

    -d evdizini
       Kullancnn sisteme girite kullanaca ev dizinini belirtir. ayet -m
       seenei belirtilmi ise, kullancnn hali hazrda kullanmakta olduu
       ev dizininin ierii yeni oluturulan ev dizinine aktarlr.

    -e biti_tarihi
       Kullanc hesabnn son kullanma tarihini belirtir. Tarih YYYY-AA-GG
       (Y: yl, A: ay, G: gn) eklinde belirtilir.

    -f ask_sresi
       Kullanc parolasnn son kullanma tarihinden itibaren, bu hesabn
       tamamen kapatlaca tarihe kadar geecek olan srenin gn cinsinden
       deeri belirtilir. Bu deer 0 olarak belirtilirse, parolann son
       kullanma tarihinde hesap kapatlr. -1 deeri verilirse, bu zellik
       iptal edilmi olur. -1 deeri ntanml deerdir.

    -g birincil_grup
       Kullancnn yesi olaca birincil grubun ad veya numaras belirtilir.
       Belirtilen grup, sistemde nceden tanmlanm olmaldr. ntanml deer 1
       dir.

    -g grup[,...]
       Kullancnn yesi olaca ilave gruplar belirtilir. Her  grup,
       dierinden  virgl  ile ayrlr, arada boluk braklmaz. Burada
       tanmlanan gruplar, -g ile  tanmlanan  grubun  kstlamalarna
       tabidirler. ayet kullanc listelenen gruplar haricinde bir grubun
       da yesi ise, kullanc bu gruptan karlr.

    -l kullanc-ad
       Sisteme girite kullancnn kullanaca yeni isim. Sadece isim deiir,
       baka hibir ey deimez. Kullancnn ev dizininin ismi, yeni kullanc
       ismi ile balant yaplmasn salamak iin kullanc-ad ile tanmlanan
       yeni isme dnr.

    -p parola
       crypt(3) tarafndan dndrlen ifrelenmi paroladr.

    -s kabuk
       Kullancnn sisteme girite kullanaca kabuun addr. Bu alan bo
       braklrsa, sistemin ntanml kabuunun seilmesi salanr.

    -u kull_kiml
       Kullanc kimliinin saysal deeridir. Bu deer, -o seenei kullanlmad
       srece, esiz olmaldr. Deer mutlaka pozitif bir say olmaldr. 0 ile
       99 arsndaki deerler sistem hesaplar iin ayrlmtr. Bu deer
       deitirildii zaman; kullancnn sahip olduu btn dosyalarn ve
       kullanc ev dizinini kk dizin olarak kabul ederek, kullanc ev
       dizininin altndaki hiyeraik yap iindeki btn dosyalarn kullanc
       numaras otomatik olarak deiir. Kullanc ev dizininin dndaki
       dosyalarn  kullanc  iyelik  numaras  kullanc  tarafndan
       deitirilmelidir.

    -L   Kullanc parolasn kilitler. Parolay devre d brakmak iin, ifreli
       parolann nne '!' iareti koyar. Bu seenei -p veya -U seenekleri
       ile birlikte kullanamazsnz.

    -U   Devre d braklm bir kullanc parolasn tekrar aar. Yapt i ifreli
       parolann nndeki '!' iaretini kaldrmaktr. Bu seenei -p veya -L
       seenekleri ile birlikte kullanamazsnz.

YETERSZLKLER

    usermod komutu ile, sisteme bal bir kullancnn adn deitiremezsiniz.
    Kullancnn  tanmlayc  numarasn deitirmeye kalktnz zaman, kullancnn
    herhangi bir sre altrmadndan emin olun. Herhangi bir crontab dosyasnn
    sahibini kendiniz deitirmelisiniz. alan herhangi bir iin sahibini de
    kendiniz deitirmelisiniz. NIS sunuculardaki NIS ile  alakal  btn
    deiiklikleri kendiniz yapmalsnz

LGL DOSYALAR

    /etc/passwd - kullanc hesab bilgileri
    /etc/shadow - gvenli kullanc hesab bilgileri
    /etc/group  - grup bilgileri

LGL BELGELER

    chfn(1),  chsh(1),  passwd(1), crypt(3), groupadd(8), groupdel(8),
    groupmod(8), useradd(8), userdel(8).

YAZAN

    Julianne Frances Haugh <jockgrrl (at) ix.netcom.com> tarafndan yazlmtr.

EVREN

    Yaln Koluksa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Ocak 2004

                                  usermod(8)