Provided by: zemberek-server_0.7.1-12_all bug

İSİM

    zemberek-server - Türkçe yazım denetleyici sunucusu

KULLANIM

    zemberek-server [YAPILANDIRMA DOSYASI]

    veya

    java -jar /usr/share/java/zemberek-server.jar [YAPILANDIRMA DOSYASI]

AÇIKLAMA

    zemberek-server Java(TM) tabanlı bir ``Türkçe'' yazım denetleyici
    sunucusudur.  Sunucu, yapılandırma  dosyasında  bildirilen  kapıya
    (öntanımlı olarak 10444) yapılan istemci bağlantılarına Türkçe yazım
    denetiminden geçirdiği çıktılarla, İstemci-Sunucu mimarîsi uyarınca
    cevap verir.  zemberek-server, Java(TM) tabanlı bir Türkçe Doğal Dil
    İşleme (NLP) kitaplığı olan Zemberek kitaplığına dayalı olarak çalışır.

    Sunucunun belirli özellikleri YAPILANDIRMA DOSYASI ile denetlenebilir.
    Örnek olarak, sunucunun  dinlediği  kapıyı  değiştirmek  amacıyla
    yapılandırma dosyasındaki SERVER_PORT ayarı kullanılabilir.

SEÇENEKLER

    Herhangi bir komut satırı seçeneği mevcut değildir.

NOTLAR

    Sunucudan yararlanabilmek için bir istemci program gerekmektedir (bir
    sonraki bölüme bakınız).

FILES

    /etc/zemberek-server.conf
       yapılandırma dosyası

    /var/log/zemberek-server.log
       arka planda çalışırken sunucu iletilerinin yönlendirildiği dosya

İLGİLİ BELGELER

    zpspell(1)

    daha   ayrıntılı   bilgi   için   genel   ağ   adresi
    <https://zemberek.dev.java.net/>

GELİŞTİRİCİLER

    Zemberek Ekibi:

    Ahmet A. Akın <ahmetaa@gmail.com> ve Mehmet D. Akın <mdakin@gmail.com>

    Bu kılavuz sayfası Debian GNU/Linux sistemlerine yönelik olarak Recai
    Oktaş <roktas@debian.org> tarafından hazırlanmıştır. Başka sistemlerde
    de kullanılabilir.